Читальна зала


Остапчук С. М. Рисвянка і рисвянці

Розділ: Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2021

Остапчук С. М. Рисвянка і рисвянці. – Вид. 2-ге, доповн. / С. М. Остапчук. – Рівне : Волин. обереги, 2021. – 360 с.

Анотація: Книга Сергія Остапчука «Рисвянка і рисвянці» є оригінальною комплексною працею, багато в чому новаторською у сучасному українському краєзнавстві, яка допоможе глибше пізнати складну і повчальну історію нашого краю протягом останніх чотирьох століть. Автор акцентує увагу на вивченні багатьох важливих проблем – історичних, політичних, господарських, релігійних, демографічних та мовних. Виокремлено чотири основні періоди в історії села Рисвянки , які охоплюють: 1603–1920, 1921–1941, 1941–1950, 1950–2021 роки. Висвітлено різнопланово від минулих часів до сьогодення історію примусового переселенння радянською владою невеликого волинського села Рисвянки та її мешканців. Подано значний обсяг архівного матеріалу. Наведено картографічний та фотоілюстративний матеріали, на яких показано село і рисвянців у різні періоди історії.

Зміст

Присвята. – С. 4.

Передмова. – С. 6.

Походження назви села. – С. 11.

Рисвянка у 1603–1920 роках. – С. 14.

Рисвянка у 1921–1941 роках. – С. 108.

Рисвянка у 1941–1950 роках. – С. 133.

Фізико-географічна характеристика території нового поселення. – С. 189.

Історичні відомості про територію нового поселення. Язловецька осада. – С. 193.

В переселеній Рисвянці (1950-2021 роки) . – С. 214.

Освітянсько-наукові здобутки рисвянців. – С. 267.

Спортивні успіхи рисвянців. – С. 273.

Таємниці рисвянських прізвищ. – С. 283.

Мікротопоніми села. – С. 297.

Рисвянські пейзажі на художніх полотнах. – С. 300.

Рисвянські писанки. – С. 306.

Збережені колядки. – С. 309.

Улюблені молитви. – С. 313.

Говіркові слова. – С. 318.

Віршовані легенди. – С. 323.

Коли ходив під стіл пішки (або спогади про дитячі роки у Рисвянці). – С. 327.

Демографічна ситуація. – С. 340.

Віктор Гром. Священна пам'ять рідної землі. – С. 353.

Джерела та література. – С. 357.

Джерело: Національний університет водного господарства та природокористування

2024-03-05
Переглянути документ
Завантажити