Читальна зала


Панишко Г. Угодовські партії Волині та Волинська «Просвіта»: діяльність та оцінка урядової політики Другої Речі Посполитої

Розділ: Освіта та наукове життя краю , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2018

Панишко Г. Угодовські партії Волині та Волинська «Просвіта»: діяльність та оцінка урядової політики Другої Речі Посполитої / Г. Панишко // Літопис Волині. – 2018. - Вип. 19. – С. 91-96

Анотація: Досліджено та проаналізовано процес виникнення, становлення та діяльності українських угодовських партій та оцінка ними суспільно-економічної та суспільно-політичної ситуації на Волині у міжвоєнний період. Діяльність партій відбувалася у взаєминах з такими організаціями як ВУО, «Просвіта» та структурні складові «Просвіти». Розкрито процес інституалізації цих політичних утворень у 30-х рр. ХХ ст. Означено роль та вплив Волинської «Просвіти» на політичне, культурне життя регіону, неприхильне відношення польської адміністрації, репресії та заборони, що стримували розвиток товариства та його складових («просвітянські хати», «народні хори», «рідна хата» та ін.). У «волинській політиці» Г. Юзевського «Просвітам» не було місця, оскільки як зазначалося у листі з Волинського воєводського управління до Міністра внутрішніх справ 7 листопада 1927 р.: «Існуючі на Волині культурно-освітні товариства «Просвіта» ніколи не були чисто освітньою установою, оскільки часом в них виразно проявлялися політичні тенденції». Власті забороняли реєструвати філії «Просвіти», нищили їх майно. Щоб чимось заповнити культурно-освітній вакуум, Г. Юзевський сприяв будівництву нового типу мережі суспільної організації, якою стали «просвітянські хати». Поділяючи плани воєводи, Волинське українське об’єднання стало організатором нових культурно-освітніх товариств. Фактично ВУО переймає на себе ідею просвітянського руху і стає його репрезентом. Зменшення кількості «Просвіт» та збільшення «Просвітянських хат» були виразом проурядової політики Речіпосполитої на Волині. Ідеологія проурядових угодовських партій, що діяли на Волині, також ідеологія ВУО будувалася на основі польсько-української співпраці, що часто ставали вище інтересів українства.

Джерело: Журнал «Літопис Волині» 

2024-02-28
Переглянути документ
Завантажити