Дослідники Великої Волині


Штейнгель Федір Рудольфович

Штейнгель Федір Рудольфович – громадський та політичний діяч, дипломат. Засновник Городоцького музею – першого світського музею на Волині й сільського музею в Україні.

Народився 26 листопада (9 грудня) 1870 р. в родині інженера, статського радника Рудольфа Васильовича Штейнгеля, вихідця з Остзейського краю Німеччини. У восьмирічному віці Федір Штейнгель прибув разом з своїми батьками у с. Городок біля Рівного в маєток, який придбав батько.

У 1890-х рр. навчався на природничому відділенні фізико-математичного факультету Варшавського університету. Після закінчення університету співпрацював з цілим рядом наукових закладів та організацій, зокрема він був заступником голови Київського наукового товариства (голова М. С. Грушевський), активно співробітничав з Київським університетом св. Володимира, музеєм старожитностей і мистецтв у Києві.

У Городку Федір Рудольфович Штейнгель побудував школу, де селянські діти отримували безкоштовно освіту, побудував та утримував своїм коштом лікарню, заснував сільський хор. На початку 1908 р. став членом Товариства українських поступовців.

У 1917 р. Штейнгель очолював Київський виконавчий комітет, був обраний до президії Українського Національного конгресу. З 17 серпня 1917 р. Федір Штейнгель – на відповідальному посту Генерального секретаря (міністра) торгівлі і промисловості УНР, згодом був послом Української держави в Німеччині.

У 1922 р. повернувся в Городок. Після приходу в Городок Червоної армії у вересні 1939 р. радянська влада конфіскувала всі земельні володіння, все майно, яке належало барону. У січні 1940 р. він у числі інших десятків тисяч німців-волиняків-колоністів був депортований на історичну батьківщину Саксонію у Німеччину, де й помер у м. Раденбурзі, біля Дрездена, 11 лютого 1946 р.

Ім’я Федора Штейнгеля нерозривно повязане з першим Волинським музеєм, заснованим у Городку. Розроблена Ф. Штейнгелем та М. Біляшівським програма цього закладу була першою в історії українського музеєзнавства спробою наукового підходу до організації музеїв та планування їх діяльності.

25 листопада 1896 р. був відкритий перший в Україні приватний краєзнавчий музей світського спрямування. Його експозиція висвітлювала історію волинського краю і була розрахована на масового відвідувача. Барон Штейнгель не лише фінансував всі роботи, пов’язані з музеєм, та був власником музею, але й був співавтором програми його діяльності, активним членом наукового гуртка, що сформувався в Городку.

У сучасній історичній науці Федір Штейнгель більше відомий як археолог. Він проводив археологічні розкопки на території Волинської губернії. Ним була написана узагальнююча праця «Раскопки курганов в Волынской губернии, произведенные в 1897–1900 гг.». Величезний доробок у творчій діяльності барона становили фотознімки історичних пам’яток регіону.

До 125-річчя з дня народження Федора Штейнгеля у Городку на будинку школи, яку він побудував, було відкрито пам’ятну дошку. Також ім'я Штейнгеля носить одна з вулиць міста Рівне та с. Городок.

Література про Ф. Р. Штейнгеля

1987

Поліщук Я. Фундатор Городоцького музею / Я. Поліщук // Червон. прапор [Рівне]. – 1987. – 28 листоп.

1991

Томашевський Г. Г. Городоцький музей барона Ф. Р. Штенгеля / Г. Г. Томашевський // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези регіон. наук. конф., 14–16 листоп. 1991 р. – Рівне, 1991. – С. 33–35.

***

Бухало Г. Барон Штейнгель / Г. Бухало // Червон. прапор [Рівне]. – 1991. – 7, 12, 14 листоп.

1993

Непомящий Г. Життєвий шлях Ф. Штейнгеля / Г. Непомящий // Діячі науки і культури рідного краю : матеріали, тези наук. конф, студ., аспірантів, молодих викладачів. – Рівне, 1993. – С. 14–15.

1996

Бухало Г. Музей барона Федора Штейнгеля / Г. Бухало // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 1996. – Вип. 1 : 100-річчю музейної справи на Рівненщині присвяч. – С. 11–16.

2002

Столярець М. Про барона Штейнгеля  / М. Столярець // Столярець М. Слово про Городок : Спогади краєзнавця / М.Столярець. Рівне : Азалія, 2002. С. 1012.

Шевчук С. Жертовність для утвердження України / С. Шевчук. – Рівне, 2002. – С. 3–17.

2006

Нахратова Т. Життя та діяльність Федора Рудольфовича Штейнгеля : (за матеріалами фонд. зб. Рівнен. обл. краєзн. музею та Держ. архіву Рівнен. обл.) / Т. Нахратова // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 4 : [присвяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м. Рівне]. – С. 194–197.

2009

Климчук А. Музей барона Федора Штейнгеля / А. Климчук // Історія музейництва і пам’яткоохоронної справи. – Острог, 2009. – С. 126–129.

Кушпетюк О. Федір Рудольфович Штейнгель та його роль в організації Городоцького музею / О. Кушпетюк // Волинський музей : історія та сучасність : наук. зб. – Луцьк, 2009. – С. 263–266.

2010

Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей ; голов. ред. О. С. Булига. – Рівне : О. Зень, 2010. – Вип. 8 : [140-річчю від дня народж. Ф. Р. Штейнгеля присвяч.]. – 338 с.

Булига О. Городоцький музей барона Штейнгеля як плід колективної праці / О. Булига // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 9-15.

Шевчук С. Українознавча спадщина Городоцького музею / С. Шевчук // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 15-22.

Миронець Н. Барон Федір Рудольфович Штейнгель : біогр. нарис. / Н. Миронець // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 22–32.

Романчук О. Барон Федір Штейнгель – засновник першого музею на Рівненщині. Етапи музейного будівництва краю / О. Романчук // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 33–34.

Українець А. Доброчинна діяльність Федора Рудольфовича Штейнгеля / А. Українець // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 36-37.

Климчук А. Архівні матеріали про життя та діяльність барона Федора Штейнгеля / А. Климчук // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 42–46.

Пономарьова Т. Поколінний розпис Штейнгелів / Т. Пономарьова // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 49–52.

Лукашевич І. Людина великої душі : (спогади про Ф. Р. Штейнгеля Куліш-Лукашевич І. В.) / І. Лукашевич // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 52–63.

Терлецький В. Натхненний діяльністю Федора Штейнгеля / В. Терлецький // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 63–66.

Пащук І. Зустрічі, що не забулися : Михайло Грушевський і Федір Штейнгель / І. Пащук // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8.– С. 67–69.

Вернюк Я. Городоцький музей кінця XIX – поч. XX ст. у рукописних та друкованих джерелах / Я. Вернюк // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 76–79.

Столярчук Б. Барон Ф. Р. Штейнгель і Городок / Б. Столярчук // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 84–85.

Михайлова Р. Федір Штейнгель. Історія родини / Р. Михайлова // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 86–90.

2014

Бойко В. Відомі меценати й провідні лікарі [Волині] / В. Бойко, Я. Маслій, О. Ярмощук // Вони вірні клятві Гіппократа / В. Бойко, Я. Маслій, О. Ярмощук. – Рівне : С. Б. Нестеров, 2014. – С. 29–30.

2016

Куліш-Лукашевич І. Три долі : (до 145-річчя з дня народження Федора Рудольфовича Штейнгеля) / І. Куліш-Лукашевич // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. пр. – Рівне : ДМ, 2016. – Вип. 14 : матеріали наук. конф. присвяч. 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – С. 130–136.

***

Цимбалюк Є. Сумна мелодія життя барона Федора Штейнгеля  / Є. Цимбалюк // Гомін [Млинів]. – 2016. – 1 січ. – С. 8.

Цимбалюк Є. Сумна мелодія життя барона Федора Штейнгеля, засновника першого сільського музею в Україні / Є. Цимбалюк // Вільне слово [Рівне]. – 2016. – 7 січ. – С. 5.

2017

Кузьміна І. Роль меценатів у розвитку науки та культури (на прикладі діяльності Ф. Штейнгеля) / І. Кузьміна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту / голов. ред. Р. М. Постоловський. Рівне : РДГУ , 2017. Вип. 29. С. 251257.

2019

Столярчук Б. Барон Ф. Р. Штейнгель і Городок / Б. Столярчук // Твори : в 5 т / Б. Столярчук. Рівне, 2019. Т. 2 : [Художня публіцистика]. С. 205208.

2020

Калько С. Хто такий барон фон Штейнгель, чиїм імям названа вулиця у Рівному / С. Калько // Рівне вечірнє. 2020. 17 груд. С. 13.

2022-03-14