Читальна зала


Філіпович М. Політичні умови діяльності громадських організацій на Волині 1918-1939 рр.

Розділ: Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2018

Філіпович М. Політичні умови діяльності громадських організацій на Волині 1918-1939 рр. / М. Філіпович // Літопис Волині. – 2018. - Вип. 19. – С. 78-82

Анотація: В роботі аналізується суспільно-політична ситуація Польщі у міжвоєнний період ХХ століття, яка впливала на розвиток та становлення громадських організацій як у цілій тогочасні країні так і на Волині, зокрема. Особлива увага звертається на зміни в політиці держави.

На тлі докорінних змін, які проходять у всіх сферах та галузях суспільного життя український громадський сектор також потребує конструктивних перетворень. Зважаючи на це в нагоді може стати досвід відновлення та становлення громадських організацій, які діяли в період між двома світовими війнами на території Волині. Особливого значення у створенні національної моделі існування громадського сектору набуває вивчення історико-правової спадщини – яка унаочнює як досягнення, так і помилки, що було припущено в минулому, а також не потребує адаптації на ментальному рівні. За цих умов тема, має не лише науково-пізнавальний характер, але й важливе практичне значення. Досвід громадської діяльності, проведених у Волинському регіоні у 20-30-х роках ХХ ст., може використовуватися як методична основа формування сучасних програм державного та регіонального рівнів.

Джерело: Журнал «Літопис Волині» 

2024-02-28
Переглянути документ
Завантажити