Дослідники Великої Волині


Шпізель Рафаель Срульович

Шпізель Рафаель Срульович – лікар, науковець, історик-краєзнавець.

Народився у м. Бричани (Молдавія, тоді Бесарабія, яка входила до складу Румунії) 2 грудня 1927 року. Після нападу Німеччини у 1941 р. він зазнав долі багатьох євреїв. Чотирнадцятирічному Рафаелю дивом вдалося вижити після масового розстрілу євреїв нацистами на Вінниччині. Обравши професію лікаря, після закінчення у 1950 р. Чернівецького медінституту, свою хірургічну практику почав на Рівненщині у селищі Степань. Коли Степанський район ліквідували, Р. С. Шпізеля направили працювати до Острога, де він у кінці 1953 р. очолив хірургічне відділення Острозької ЦРЛ. На основі матеріалів роботи хірургічного відділення Р. С. Шпізель захистив кандидатську дисертацію та видав монографію «Острые воспалительные заболевания околотолстокишечного отдела клетчатки забрюшинного пространства (параколиты)».

Рафаель Шпізель був одним із організаторів Острозького науково-краєзнавчого товариства «Спадщина» імені князів Острозьких. Він був незмінним учасником щорічно організованих товариством краєзнавчих читань, на яких виступав із своїми численними матеріалами з історії Острожчини. Як член краєзнавчого товариства він брав активну участь у підготовці книги «Острозькі просвітники XVIXX ст.», видану Національним університетом «Острозька академія».

Результатом його дослідницької діяльності стали дві підготовлені і видані книги «Медики Острога» (2004 р.), яка розповідає про історію Острога і його медиків у минулому і в теперішній час та «Нариси з історії медицини Острога».

Поряд з професійною діяльністю та краєзнавством у житті Рафаеля Шпізеля чільне місце належало громадській діяльності. Він активно переймався долею Острозької синагоги, збереженню пам’яток історії та культури, зберіг від знищення довоєнний архів Острозької лікарні.

Список основних опублікованих праць

1965

Шпізель Р. Вперше у світі / Р. Шпізель // Зоря комунізму. – 1965. – 14 жовт.

1968

Шпізель Р. З історії медицини в Острозі / Р. Шпізель // Зоря комунізму. – 1968. – 15 черв.

Шпізель Р. За 50 років: З історії розвитку охорони здоров’я в районі / Р. Шпізель // Зоря комунізму. – 1968. – 15 черв.

1992

Шпізель Р. С. Деякі відомості з історії доземської медицини на Волині / Р. С. Шпізель // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези другої регіон. наук.-теорет. конф. 1820 груд. 1992 р. – Рівне, 1992. – C. 3334.

Шпізель Р. С. Діяльність академіка Г. Є. Рейна на Волині / Р. С. Шпізель, А. О. Хведась // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези другої регіон. наук.-теорет. конф. 1820 груд. 1992 р. – Рівне, 1992. – С. 4243.

Шпізель Р. С. Медицинская деятельность Острожского Кирилло-Мефодиевского братства (18651922 гг.) / Шпізель Р. С. // Острог на порозі 900-річчя : матеріали І-ІІІ наук.-краєзн. конф. (19901992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч. 2. – C. 108114.

Шпізель Р. С. Научные труды медиков древнего Острога и их значение для отечественной и мировой науки / Р. С. Шпізель // Матеріали І-ІІІ наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» (19901992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч . 2. – C. 104108.

1993

Шпізель Р. С. Врачебная, общественная и благотворительная деятельность академика Г. Е. Рейна в Острожском уезде / Р. С. Шпізель // Матеріали ІV наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» / Наук.-краєзн. т-во «Спадщина». – Острог, 1993. – C. 191195.

1994

Шпізель Р. С. Роль еврейской общины древнего Острога в развити культуры и экономики края / Р. С. Шпізель // Матеріали V наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» / Наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. кн. Острозьких. – Острог, 1994. – C. 178180.

1995

Шпізель Р. С. Академик Ф. Г. Яновский и Острог / Р. С. Шпізель // Матеріали VI Остроз. конф. «Острог на порозі 900-річчя». – Острог, 1995. – С. 234237.

1996

Шпизель Р. Город Острог – крупнейший центр еврейской культуры на Волыни // Єврейська історія та культура в Україні : матеріали конф., м. Київ, 25 верес. 1996. – Київ, 1997. – С. 238242.

1997

Шпізель Р. Острозька Академія і перші медичні заклади України / Р. Шпізель // Місто. – 1997. – серп.

1998

Шпізель Р. Старе єврейське кладовище / Р. Шпізель // Замкова гора [Острог]. – 1998. – 19 верес.

Шпізель Р. Польський учений в історії Острога / Р. Шпізель // Життя і слово [Острог]. – 1998. – 23 груд.

1999

Шпизель Р. Выдающийся учёный Самуэль Эдельс (Маршуа) // Волання з Волині. – 1999. – № 5. – С. 3334.

Шпізель Р. С. Неопубліковані листи академіка Т. Г. Яновського в Острог / Р. С. Шпізель // Наукові записки. Т. 2, ч. 1 / Острозька Академія. – Острог, 1999. – C. 256257.

2000

Шпізель Р. Анатолій Канчеєв (18841940) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 1620 ст. – Острог, 2000. – C. 439442.

Шпізель Р. Георгій Рейн (18541942) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 1620 ст. – Острог, 2000. – C. 443447.

Шпізель Р. Менахем Менда Бібер (18481923) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 1620 ст. – Острог, 2000. – C. 184186.

Шпізель Р. Микола Філончиков (18641948) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 1620 ст. – Острог, 2000. – C. 430434.

Шпізель Р. Обществанный деятель Острога – врач С. К. Храневич / Р. Шпізель // Матеріали VII-IX наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя» 19961998 роки. – Острог : Остроз. акад. – 2000. – C. 150153.

Шпізель Р. Петро Паславський (18611943) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 1620 ст. – Острог, 2000. – С. 448453.

Шпізель Р. Самуель Едельс (Маршуе) (15551632) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 1620 ст. – Острог, 2000. – С. 155159.

Шпізель Р. Степан Храневич (18891967) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 1620 ст. – Острог, 2000. – C. 454458.

Шпізель Р. Фома Волковинський (17781841) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 1620 ст. – Острог, 2000. – C. 435438.

Шпізель Р. Ян Лятош (Лятос) (15391608) / Р. Шпізель // Острозькі просвітники 1620 ст. – Острог, 2000. – C. 6166.

2003

Шпізель Р. С. Видатний польський вчений професор Краківської Острозької Академій Ян Лятош (Лятос) / Р. С. Шпізель, Р. Р. Гуцал // Поляки на Волині : історія і сучасність : міжнар. наук.-краєзн. конф. : матеріали Міжнар. наук.-краєзн. конф. «Поляки на Волині: історія і сучасність», 1719 жовт. 2003 р. / [голов. ред. М. Ю. Костриця]. – Житомир : М. Косенко, 2003. – С. 186191.

***

Шпізель Р. Аптекарі з Острога / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2003. – 19 верес. – C. 23.

Шпізель Р. Вчений – медик Степан Хотовицький / М. Манько, Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2003. – 13 черв. – C. 8.

2004

Шпізель Р. Медики Острога. Історико-біографо-бібліографічне дослідження / Р. Шпізель. – Острог, 2004. – 300 с.

***

Шпізель Р. Вихованець Волинської духовної семінарії в Острозі Степан Хотовицький – видатний вчений-медик першої половини 19 ст. / Р. Шпізель // Острозький краєзн. зб. – Острог, 2004. – Вип. 1. – C. 19–20.

Шпізель Р. Власник Вілії – академік Г. Є. Рейн / Р. Шпізель // Микола Островський на сторінках історії і в нашому житті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. До 100-річчя з дня народж., 25 верес. 2004 р. – Хмельницький ; Шепетівка : Хмельницька обл. універс. б-ка, 2004. – С. 2931.

Шпізель Р. Некоторые данные из истории медицины Степанского района Ровенской области в начале 50-х годов 20 ст. / Р. Шпізель // Західне Полісся : історія і культура : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Сарненського істор.-етнограф. музею. – Рівне, 2004. – C. 102107.

***

Шпізель Р. Академік Рейн та Острог / Р. Шпізель // Замкова гора [Острог]. – 2004. – 5 черв. – С. 6.

Шпізель Р. Академік Рейн та Острог / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2004. – 25 черв. – C. 7.

Шпізель Р. Лікар-травматолог [з Острога] Д. Г. Зільник / Р. Шпізель // Замкова гора [Острог]. – 2004. – 2 жовт. – С. 7.

Шпізель Р. Медична династія Фільваркових / Р. Шпізель // Замкова гора [Острог]. – 2004. – 17 квіт. – C. 6.

Шпізель Р. Методу Філончикова – 100 років / Р. Шпізель // Замкова гора [Острог]. – 2004. – 18 верес. – C. 7.

Шпізель Р. Методу Філончикова – 100 років / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2004. – 1 жовт. – С. 5.

2005

Шпізель Р. Нариси з історії Острога / Р. Шпізель. – Острог : Свинарчук Р. В., 2005. – 360 с.

***

 Шпізель Р. С. Бердичівське видання 1907 року книги острозького єврейського краєзнавця Менахема Мендла Бібера / Р. С. Шпізель, М. П. Манько // Бердичів древній і вічно молодий : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. «Бердичів древній і вічно молодий», 814 черв. 2005 р. / [голов. ред. М. Ю. Костриця]. – Житомир : М. Косенко, 2005. – C. 1921.

Шпізель Р. Єврейські друкарні в Острозі [Рівненської області] / Р. Шпізель // Волинська книга : історія, дослідження, колекціонування : наук. зб. – Острог, 2005. – C. 150–154.

Шпізель Р. Медики з села Грем’яче Острозького району [Рівненської області] / Р. Шпізель // Наукові записки Рівнен. обл. краєзн. музею : до 150-річчя від дня народж. Д. І. Яворницького : матеріали наук. конф. 2425.11.2005р. – Рівне : Волин. обереги, 2005. – Вип. 3. – С. 181183.

***

Шпізель Р. Заслужений лікар Укаїни / Р. Шпізель // Життя і слово [Острог]. – 2005. – 4 листоп. – С. 6.

Шпізель Р. З вірою у силу науки, розуму і досвіду / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2005. – 9 груд. – C. 6.

Шпізель Р. Медик та історик / Р. Шпізель // Замкова гора [Острог]. – 2005. – 22 січ. – C. 3.

Шпізель Р. Микола Янчевський – перший санітарний лікар Острога / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2005. – 29 квіт. – C. 7.

Шпізель Р. Хірургії Острога – 100 років / Р. Шпізель // Життя і слово [Острог]. – 2005. – 29 січ. – C. 6.

2006

Шпізель Р. Бадьорий, невгамовний, енергійний... / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2006. – 21 квіт. – С. 7.

Шпізель Р. Острозькі медики в період війни / Р. Шпізель // Замкова гора [Острог]. – 2006. – 6 трав.

Шпізель Р. Слово про друга, лікаря, науковця / Р. Шпізель // Медичний вісн. – 2006. – 17 берез. – C. 7.

2010

Шпізель Р. Едельс Самуїл (Маршуе) / Р. Шпізель // Острозька Академія XVIXVII ст. : енцикл. / Нац. ун-т «Острозька Академія». – Острог, 2010. – С. 113.

Шпізель Р. Єшибот в Острозі / Р. Шпізель // Острозька Академія XVIXVII ст. : енцикл. / Нац. ун-т «Острозька Академія». – Острог, 2010. – С. 115116.

Шпізель Р. Лятош (Лятос) Ян (Latosz (Latos) Jan) / Р. Шпізель // Острозька Академія XVIXVII ст. : енцикл. / Нац. ун-т «Острозька Академія». – Острог, 2010. – С. 210213.

Шпізель Р. Синагога (Велика) Острозька / Р. Шпізель // Острозька Акдемія XVIXVII ст. : енцикл. / Нац. ун-т «Острозька Академія». – Острог, 2010. – С. 408410.

2022-03-14