Дослідники Великої Волині


Іванишев Микола Дмитрович

Іванишев Микола Дмитрович український історик, правник, археограф, дослідник Волині.

Народився 17 листопада 1811 року в сім’ї священника у м. Києві. Початкову освіту отримав у Київських духовних училищі та семінарії, вищу в Головному педагогічному інституті в Петербурзі на філософсько-юридичному відділенні. У 1840 році захистив докторську дисертацію.

З 1843 року плідно займався історією України. Більше 20 років віддав роботі в Київській археографічній комісії;  був її першим головним редактором.

За вказівкою М. Іванишева збирались актові книги, закуповувалися документи у приватних осіб, розшукувалися раритети у бібліотеках та архівах. Головним об’єктом його пошуків стала Волинь, яку він відвідував із науковими експедиціями в 1849, 1850, 1852, 1855 рр. Дослідник вперше звернув увагу на збір та вивчення комплексів судово-адміністративних гродських книг XVI–XVII ст. як історичного джерела. За його ініціативою в 1852 р. при Університеті Св. Володимира було створено Київський центральний архів.

У збірниках археографічної комісії опублікував численні документи з історії Волині із луцьких та володимирських гродських книг. Вершиною діяльності М. Іванишева стало видання в 1849 р. двохтомного документального збірника «Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни» в додатку до якого поміщено перший історичний нарис про м. Ковель та Ковельщину.

На Волині дослідник проводив археологічні розкопки в Луцькому замку та на території міста, на місці Вербського монастиря під Ковелем.

З грудня 1849 р. по червень 1861 р. був деканом юридичного факультету Університету Св. Володимира.

18611863 рр. - головним редактором офіційного друкованого видання Університету Св. Володимира «Университетские известия».

З березня 1862 р. по 5 лютого 1865 р. обіймав посаду ректора університету Св. Володимира.

Лютий 1865 р. Відряджений до Варшави для роботи у юридичній комісії з підготовки судової реформи в Польщі.

24 жовтня 1869 р. обраний почесним доктором Університету Св. Володимира.

Помер 14 жовтня 1874 р. у Києві й похований на цвинтарі Флорівського жіночого монастиря.

Література про Іванишева М. Д.

1996

Спицька О. В. Іванишев Микола Дмитрович / О. В. Спицька // Українська біографістика. 1996. Вип. 1. С. 7375.

2002

Киян О. М. Д. Іванишев як історик й організатор історичної науки / О. Киян // Український історичний журнал. – 2002. – С. 84–99.

2003

Микола Іванішев про Ковель; Документи про м. Ковель із книги Миколи Іванішева // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині : матеріали XII Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – С. 205–237.

Силюк А. 130 років від дня смерті М. Д. Іванішева (1811–1874) – українського історика, правника, археографа, дослідника Волині / А. Силюк // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2004 р. / Упр. культ. і туризму Волин. обл. держ. адмін., Волин. краєзн. музей, Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки. – Луцьк, 2003. – С. 97–99.

2006

Ректори Київського університету. 1834-2006 / КНУТШ ; уклад.: В. В. Скопенко, В. А. Короткий, Т. В. Табенська та ін.  Київ : Либідь, 2006. С. 101102.

2022-03-15