Читальна зала


Труды Общества исследователей Волыни. Т. 4.

Розділ: Рідкісні і цінні видання з фонду РОУНБ , Природа, природні ресурси краю

Мова документу: російська

Рік видання: 1910

Труды Общества исследователей Волыни. Т. 4. [Текст] / П. Тутковскій. - Житоміръ : Электр. тип. М. Дененмана, 1910. - 148 с. 

Екслібрис: 

Штамп серого цвета: Рівенська 2-га вища початкова школа із зображенням тризуба.

Збереження документу:

дефективний (відсутня перша сторінка, порвані таблиці).

 

Зміст:

Тутковскій, П. Карстовыя явленія и самобытные артезіанскіе ключи въ Волынской губерніи. Статья 1-я. Провалы почвы на Полъсской желъзной дорогъ - С. 3-127

Хандросъ М. Метеорологическія данныя для изученія климата города Житоміра за десятилетіе 1900-1910 г.г.. - С. 129-137

Спульскій Б. А. Заметка о Волынскихъ третичныхъ отложеніяхъ. - С. 139-152

Бельскій С. В. О магнитной съемке въ Житомирскомъ уезде . - С. 153-159 

 

Оригінал друкованого документу зберігається в:

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

2022-05-13
Переглянути документ
Завантажити