Читальна зала


Бондаренко Г. Кучинко Михайло Михайлович (До 80-річчя вченого, історика, археолога, педагога)

Розділ: Археологія , Видатні діячі Волині

Мова документу: українська

Рік видання: 2019

Бондаренко Г. Кучинко Михайло Михайлович (До 80-річчя вченого, історика, археолога, педагога, Почесного краєзнавця України, Лауреата обласної премії імені Олександра Цинкаловського) / Г. Бондаренко // Літопис Волині. – Луцьк, 2019. – Вип. 21. – С. 24–27.

Анотація: Ця стаття про відомого в Україні та за її межами волинського археолога, педагога і краєзнавця Михайла Кучинка, який не лише досліджував край, навчав студентів, а й створив свою археологічну школу, яка має значні здобутки і послідовників. Він є також засновником Музею археології Волині, який наповнений оригінальними експонатами і став осередком для підготовки і навчання археологічній справі багатьох поколінь учнів, студентів, аспірантів. Навколо М. Кучинка об'єдналися дослідники, які цікавилися археологією краю. Йшов процес накопичення археологічних матеріалів, що дало можливість поповнити окремі музеї області і створити Музей археології Волині у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки. Михайло Михалович проводив не лише організаційну роботу, а й сам брав участь у багатьох експедиціях. Втім, його напрямом дослідження був слов'янський період. Серед досліджених слов'янських поселень виділяється городище «Вал». На цьому городищі дослідження велися багато років. Підсумком цієї діяльності стала монографія і докторська дисертація М. Кучинка і у селі Городище луцького району в школі було створено музей. У статті зазначено про важливу знахідку. Це скарб срібних ювелірних виробів, який містить Гривни, браслети, буси тощо і який виставлявся на Всесвітніх славістичних конгресах. Впродовж багатьох років М. Кучинко брав участь у роботі Волинського обласного товариства краєзнавців, а згодом у Національній спілці краєзнавців України. Він також причетний до впровадження курсу волинезнавство, де використовуються і його дослідження, особливо посібники і методичні матеріали для шкільної освіти і ЗВО. Важливим напрямом у його діяльності була громадська робота в УТОПІК, де він очолював секцію археології. Частину своєї діяльності він присвятив популяризації археології, багато розповідав про знахідки і скарби. Проводив екскурсії для студентів та учнів в Музеї археології Волині. У статті представлено велику бібліографію археолога і краєзнавця, а також є світлини, які ілюструють його життя і діяльність. Як Почесний краєзнавець України і Лауреат обласної державної премії імені Олександра Цинкаловського, М. Кучинко видав багато праць про край і бере участь у багатьох краєзнавчих конференціях різного рівня, продовжує свою краєзнавчу діяльність.

Джерело: Журналу «Літопис Волині»

2024-02-19
Переглянути документ
Завантажити