Дослідники Великої Волині


Дем'янов Валентин Олександрович

Дем'янов Валентин Олександрович – директор, головний архітектор проектів творчо-виробничої фірми «Архсервіс», заступник голови правління Рівненської обласної організації Національної Спілки архітекторів України, засновник Волинського центру історичних та геофізичних досліджень «Рівне-Суренж».

Народився в 1957 р. в м. Червоноград Львівської області. В 1979 р. закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю архітектура. З 1979 р. проживає у м. Рівне.

Слов'янською історією цікавився з дитинства. Поштовхом до поглибленного її вивчення стало ознайомлення з «Велесовою книгою», яка вперше опублікована в Україні у 1991 році. Цей твір став стимулом для Валентина Дем’янова у написанні книжки на історичну тему – «Що було до Русі?» (1994 р.).

Переосмислення слов’янської історії, ширше розуміння у ній ролі Волинського краю, прийшло до Дем’янова В.О. у 20042005 рр. Це сталось у результаті аналізу дивних знахідок та біолокаційної пошукової інформації, що стосувалась давньої  історії Волинського краю, окремих, не пояснених наукою, історичних та археологічних фактів.

У книзі «Велич Дулібії Рось. Суренж» шляхом комплексного аналізу історичних, краєзнавчих, теологічних, археологічних, космогонічних відомостей, та при широкому застосуванні методу сканування інформаційного поля (біолокаційної технології), говориться – волхвівська (старотцівсько-волхвівська) світоглядна система мала вирішальне значення у становленні слов’янства. Формою її виявлення стала Дулібська держава, Дулібський Союз, який є осердям слов’янотворення у Європі.

У книзі подано десятки авторських (Дем’янова В. О.) карт, рисунків, фотографій, схем, таблиць, що сприяють висвітленню теми.

Для стимуляції досліджень у 2006 р. Валентином Дем’яновим було організовано Волинський центр історичних та геофізичних досліджень «Рівне-Суренж».

Аналітичні матеріали по темі досліджень, та темі майбутньої книги, почали публікуватись на створенному у 2006 р. сайті центру. Це дало змогу зацікавленим побачити окремі напрямки нових досліджень Дем’янова В. О., доторкнутись до давнього рахмансько-волхвівського минулого слов’ян-дулібів. 

Основні напрямки наукових досліджень

- давня історія слов’янства та історія загальнослов’янської, Дулібської держави (Дулібії Рось, Дулібського Союзу).

Список основних опублікованих праць

1994

Дем’янов В. Що було до Русі? / В. Дем’янов. – Рівне : Азалія, 1994. – 44 с.

2007

Дем’янов В. О. Велич Дулібії Рось. Суренж / В. О. Дем’янов, О. А. Андреєв. – Київ : Поліграфкнига, 2007. – 248 с.

2017

Дем’янов В. О. Таємниці історії України / В. О. Дем'янов , – Рівне : О. Зень, 2017, – 80 с. : іл.

2022-03-15