Читальна зала


Маркевич О. Варфоломій Гіжицький (1775–1826) – перший волинський губернатор польського походження

Розділ: Видатні діячі Волині

Мова документу: українська

Рік видання: 2020

Маркевич О. Варфоломій Гіжицький (1775–1826) – перший волинський губернатор польського походження / О. Маркевич // Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія : Історія – Вінниця, 2020. – Вип. 31. – С. 9–16.

Анотація: У статті дається аналіз діяльності В. К. Гіжицького на посаді волинського губернатора і висвітлення впроваджуваних ним нововведень. З’ясовуються його управлінські та особистісні якості. Описано взаємостосунки між верховною владою та місцевою шляхтою. Губернатор як вищий імперський чиновник здійснював не тільки свої прямі повноваження керівника місцевих органів влади, а й загальнодержавні завдання, зокрема інтеграція території до складу Російської імперії. Автором висвітлено спробу модернізації Канцелярії волинського губернатора, яку ініціював губернатор з метою покращення управління краєм. Створено об’єктивний соціально-професійний портрет волинського губернатора.

Джерело:  Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

2024-02-13
Переглянути документ
Завантажити