Дослідники Великої Волині


Чернихівський Гаврило Іванович

Чернихівський Гаврило Іванович літературознавець, краєзнавць, заслужений працівник культури України.

Народився Гаврило Чернихівський 28 вересня 1936 р. в с. Плесківцях Зборівського району. Закінчивши у 1958 р. Львівський державний університет ім. І. Франка, працював учителем історії старших класів середніх шкіл Кременецького району. У 19621969 рр. – асистент загальнонаукового факультету Кременецького педагогічного інституту. Із серпня 1969 р. – у Кременецькому краєзнавчому музеї пройшов шлях від наукового співпрацівника, завідувача відділу до провідного науковця.

Гаврило Чернихівський автор нових експозицій краєзнавчого музею, десятьох музеїв на громадських засадах, зокрема двох літературно-меморіальних музеїв: У. Самчука в с. Тилявці Шумського району та О. Неприцького-Грановського у с. Великих Бережцях Кременецького району. У 1972 році завершив роботу над дисертацією на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук на тему «М. П. Драгоманов визначний історик України».

Він автор 16 книг, зокрема монографій «О. Неприцький-Грановський», «Кременеччина від давнини до сучасності», бібліографічних покажчиків, книг «Портрети пером. ІІІІ том», «Оксана Лятуринська: життя і творчість», редактор та упорядник книги С. Даушкова «Казки старого млина».

Також він учасник багатьох наукових конференцій як в Україні, так і за кордоном. Двічі побував у США, де вивчав архіви діаспори. Низку статей Г. І. Чернихівського опубліковано в кількох енциклопедичних виданнях. Завдяки плідній пошуково-дослідницькій праці Гаврила Івановича із забуття повернуто десятки імен визначних людей: Уласа Самчука, Оксани Лятуринської, Сергія Даушкова, Юхима Виливчука, Олександра Неприцького-Грановського, громадсько-політичних діячів, учених Романа Бжеського, Бориса Козубського, Юрія Пундика й багатьох інших.

У 2007 році отримав звання «Заслужений працівник культури України».

Гаврило Чернихівський лауреат премій ім. В. Антоновича в галузі охорони і збереження пам’яток історії та культури й Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної премії імені Братів Богдана та Левка Лепких.

Помер Гаврило Іванович Чернихівський 19 вересня 2011 року в м. Кременці, де й похований.

Список основних опублікованих праць

1962

Чернихівський Г. Перші піонери Кременеччини / Г. Ченихівський // Прапор перемоги. – 1962. – 18 трав.

1965

Чернихівський Г. З історії Кременецького ботанічного саду / Г. Чернихівський // Вільне життя. – 1965. – 12 квіт.

Чернихівський Г. Скарбниця знань / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1965. – 2 берез.

1967

Чернихівський Г. Берегти скарби народу  / Г. Чернихівський //  Прапор перемоги. – 1967. – 9 верес.

Чернихівський Г. За землю, за волю / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1967. – 11 берез.

1968

Чернихівський Г. З історії книгодрукування / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1969. – 27 листоп.

1969

Чернихівський Г. М. Пржевальський у Кременці / Г. Чернихівський // Вільне життя. – 1969. – 14 квіт.

1970

Чернихівський Г. Архітектурні пам’ятки Кременця / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1970. – 29 листоп.

Чернихівський Г. Товариство «Союз польського народу» у Кременці / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1970. – 23 черв.

1971

Чернихівський Г. Дерманська друкарня / Г. Чернихівський // Друг читача. – 1971. – 18 серп.

Чернихівський Г. М. Драгоманов і Тернопільщина / Г. Чернихівський // Ровесник. – 1971. – 14 верес.

Чернихівський Г. Почаївська друкарня / Г. Чернихівський // Друг читача. – 1971. – 9 трав.

1972

Чернихівський Г. Кременецька граматика. 1638 року / Г. Чернихівський // Друг читача. – 1972. – 11 черв.

Чернихівський Г. Кременець – місто братніх культур / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1972. – 30 берез.

Чернихівський Г. Кременцю – 750 літ / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1972. – 28 жовт.

Чернихівський Г. Рукописна книга ХVІ століття / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1972. – 8 лют

Чернихівський Г. Скільки років Кременцю? / Г. Чернихівський // Ровесник. – 1972. – 11 лип.

1973

Чернихівський Г. Археологія Куличівки / Г. Чернихівський // Ровесник. – 1973. – 6 листоп.

Чернихівський Г. Висвітлення М. П. Драгомановим історії гайдамацьких рухів XVIII ст. на Україні / Г. Ченихівський // Питання історії народів СРСР : зб. – Харків, 1973. – Вип. 15. – С. 101–107.

Чернихівський Г. Рахманівська друкарня на початку ХVІІ століття / Г. Чернихівський // Ленінська правда. – 1973. – 12 серп.

Чернихівський Г. Сільський краєзнавчий музей у Білокриниці / Г. Чернихівський // Укр. іст. журнал. – 1973. - № 3. – С. 157158.

1974

Чернихівський Г. Книгодрукування на Тернопільщині / Г. Чернихівський // Вільне життя. – 1974. – 5 січ.

Чернихівський Г. Куличівка розповідає / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1974. – 17 серп.

Чернихівський Г. Першодрукар / Г. Чернихівський // Вільне життя. – 1974. – 16 лют.

Чернихівський Г. Слово про Юліуша Словацького / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1974. – 11 квіт.

Чернихівський Г. Хто він, декабрист із Шумська / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1974. – 24 січ.

1975

Чернихівський Г. Бунтувало безправ’я / Г. Чернихівський // Ровесник. – 1975. – 7 черв.

1976

Чернихівський Г. Кременецькими шляхами / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1976. – 3 квіт.

Чернихівський Г. Про що розповідає Куличівка / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1976. – 7 верес.

Чернихівський Г. «Романтична подорож пана Оноре Бальзака» на Волинь / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1976. – 7 серп.

Чернихівський Г. Тих днів не змовкне слава / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1976. – 7 листоп.

1977

Чернихівський Г. Боротьба за радянську владу на Кременеччині в 1920 році / Г. Чернихівський // Ленінська правда. – 1977. – 27 лип.

Чернихівський Г. Боротьба трудящих Кременеччини за владу Рад у 1918 році / Г. Чернихівський // Ленінська правда. – 1977. – 26 трав.

Чернихівський Г. Боротьба трудящих Кременеччини за владу Рад в 1919 році / Г. Чернихівський // Ленінська правда. – 1977. – 7 черв.

Чернихівський Г. Кременець аплодував Ференцу Лісту / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1977. – 23 серп.

Чернихівський Г. Революційна боротьба на Кременеччині в 1917 році / Г. Чернихівський // Ленінська правда. – 1977. – 19 квіт.

Чернихівський Г. Революція (1917 року) наростає / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1977. – 26 квіт.

Чернихівський Г. Селянські виступи 1919 року / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1977. – 1 верес.

Чернихівський Г. ІІІ з’їзд ХІ армії у Кременці / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1977. – 23 лип.

1978

Чернихівський Г. «Іскра» йшла через Кременець / Г. Чернихівський // Рад. село. – 1978. – 27 лип.

1980

Чернихівський Г. «Волинські Афіни» / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1980. – 7 жовт.

Чернихівський Г. Королева Бона / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1980. – 14 черв.

1981

Чернихівський Г. Легенди рідного краю  / Г. Чернихівський // Рад. село. – 1981. – 18 квіт.

Чернихівський Г. Цікаве про бібліотеку / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1981. – 25 квіт.

1982

Чернихівський Г. Центр просвітництва Волині / Г. Чернихівський // Ленінська правда. – 1982. – 16 берез.

1983

Чернихівський Г. Василь Ян і Кременеччина / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1983. – 16 серп.

Чернихівський Г. Сподвижники великого друкаря / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1983. – 24 листоп.

1984

Чернихівський Г. Бальзак і Кременеччина / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1984. – 17 квіт.

1986

Чернихівський Г. Туристичними маршрутами Кременця : буклет / Г. Чернихівський. – Тернопіль, 1986. – 6 с. : 8 фот.

***

Чернихівський Г. Коли ж виник Кременець? / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1986. – 14 жовт.

Чернихівський Г. Кременецький замок  / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1986. – 21 жовт.

Чернихівський Г. Молодіє з кожним днем / Г. Чернихівський // Рад. село. – 1986. – 25 жовт.

Чернихівський Г. Найкращий ансамбль старовини / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1986. – 4 листоп.

Чернихівський Г. Шевченко, Словацький та Кременець / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1986. – 4 груд.

1987

Чернихівський Г. Кременець : путівник / Г. Чернихівський. – Львів : Каменяр, 1987. – 56 с.: 12 арк. іл.

***

Чернихівський Г. Діяльність Кременецького ревкому / Г. Чернихівський // Ленінська правда. – 1987. – 22 жовт.

Чернихівський Г. Ті буремні роки / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1987. – 4 квіт.

1988

Чернихівський Г. «... В Крем’янці року 1638» / Г. Чернихівський // Червона зірка. – 1988. – 16 лип.

Чернихівський Г. З глибин століть / Г. Чернихівський // Вісті з України. – 1988. – листоп.

Чернихівський Г. Книжка з глибини століть / Г. Чернихівський // Вільне життя. – 1988. – 3 верес.

Чернихівський Г. Кременецька граматика 1638 року / Г. Чернихівський // Жовтень. – 1988. - № 12. – С. 108109.

Чернихівський Г. Кременецькій граматиці – 350 літ / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1988. – 31 трав.

Чернихівський Г. Кременець. Рік 1438 / Г. Чернихівський  // Прапор перемоги. – 1988. – 29 листоп.

1989

Чернихівський Г. Історико-краєзнавчі відомості про Кременець і Кременеччину у творчій спадщині М. П. Драгоманова / Г. Чернихівський // Тези доповідей і повідомлень IV-ої республікан. конф. з істор. краєзнавства. – Київ, 1989. – С. 68–69.

Чернихівський Г. Леся Українка і Кременеччина / Г. Чернихівський // Минуле і сучасне Волині : тези доп. та повідомл. ІІІ-ї Волинськ. іст.-краєзнав. конф. – Луцьк, 1989. – С. 233235.

***

Чернихівський Г. І Калантир, і замок, і Богданова каплиця / Г. Чернихівський // Вільне життя. – 1989. – 12 серп.

Чернихівський Г. Почаїв / Г. Чернихівський // Наука і суспільство. – 1989. № 10. – С. 4142.

1990

Чернихівський Г. Батий на Волині  / Г. Чернихівський // Рад. Волинь. – 1990. – 7 груд.

Чернихівський Г. Кременецька «Просвіта» / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1990. – 26 черв.

Чернихівський Г. Кременецьке видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка 1922 р. / Г. Чернихівський // Бібліотека – науці : зб. наук. ст. – Київ, 1990. – С. 133137.

Чернихівський Г. Кременець чи Крем’янець? / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1990. – 14 квіт.

Чернихівський Г. Південно-Західна Волинь у працях М. Костомарова / Г. Чернихівський // Матеріали ІІІІ наук.-краєзн. конф. «Острог на порозі 900-річчя». 19901992. – Острог, 1992. Ч. ІІ. – С. 9798.

1990

Чернихівський Г. Немеркнучі сторінки історії: до 750-річчя оборони Кременця від орд Батия : буклет. – Кременець, 1990. – 8 с. : 4 іл.

***

Чернихівський Г. Доля родини Андрія Хвилі / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1990. – 13 січ.

1991

Чернихівський Г. Братський Богоявленський / Г. Чернихівський // Прапор перемоги. – 1991. – 19 січ.

Чернихівський Г. ...І проросло зерно / Г. Чернихівський // Вільне життя. – 1991. – 21 серп.

1992

Чернихівський Г. Крем’янеччина: історичне та літературне краєзнавство : посібн. для уч. коледжу, ліцею, шкіл / Г. Чернихівський. – Крем’янець, 1992. – 104 с.

***

Чернихівський Г. Академік із Кременеччини / Г. Чернихівський // Свобода. – 1992. – 2 квіт.

Чернихівський Г. Богдан Лепкий у Кременці / Г. Чернихівський // Діалог. – 1992. – 18 листоп.

Чернихівський Г. Кременець, вулиця Козубського  / Г. Чернихівський // Просвіта. – 1992. квіт.

Чернихівський Г. Кременецькими шляхами Уласа Самчука / Г. Чернихівський // Діалог. – 1992. – 19 лют.

Чернихівський Г. Кременецькі раритети / Г. Чернихівський // Діалог. – 1992. – 27 трав.

Чернихівський Г. Хто вона Оксана Лятуринська? / Г. Чернихівський // Вільне життя. – 1992. – 4 берез.

1993

Чернихівський Г. До рідної землі: Життєвим шляхом Романа Бжеського / Г. Чернихівський // Сіяч. – 1993. черв.лип.

Чернихівський Г. Збирач перлин народних Степан Турик / Г. Чернихівський // Нар. творчість та етнографія. – 1993. – С. 8891.

Чернихівський Г. Свято града Крем’яного / Г. Чернихівський // Діалог. – 1993. – 5 черв.

1994

Чернихівський Г. Місцями козацької слави Крем’янеччини // Берестецька битва в історії України : матеріали і тези V наук.-теорет. конф. – Рівне, 1994. – С. 31–33.

Чернихівський Г. Осередок духовної культури Волині / Г. Чернихівсбкий //Волинь незабутня : тези V регіон. наук.-практ. конф. «Волинські міста: історія, культура, традиції». – Рівне, 1994. – С. 3538.

***

Чернихівський Г. Волинь у наукових працях діаспори / Г. Чернихівський // Життя і слово. – 1994. – 16 лип.

Чернихівський Г. Тут національно виховали сотні священиків / Г. Чернихівський // Русалка Дністрова. – 1994. лип.

1995

Чернихівський Г. Мистецька спадщина Ол. Неприцького-Грановського / Г. Чернихівський // Матеріали VІ-ї Острозької наук.- краєзнав. конф. «Острог на порозі 900-річчя». – Острог, 1995. – С. 215–221.

Чернихівський Г. Почаївські стародруки / Г. Чернихівський // Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу : тези наук. конф. – Тернопіль, 1995. – С. 104–109.

1997

Чернихівський Г. Кременцю – 770 літ: Перекидний календар на 19971998 роки / Г. Чернихівський. – Рівне, 1997. – 18 с.

1998

Чернихівський Г. З історії Кременецької духовної семінарії (1918–1939) / Г. Чернихівський // Християнство і культура : матеріали Міжнар. наук. конф. Київ, Тернопіль, 1998. – С. 203205.

1999

Чернихівський Г. Кременеччина від давнини до сучасності / Г. Чернихівський. – Кременець : Папірус, 1999. – 320 с.: 32 с. іл.

***

Чернихівський Г. Олена Пчілка і Крем’янеччина / Г. Чернихівський // Олена Пчілка і Волинь : наук. зб. Матеріали наук.-практ. конф. 2930 черв. 1999р. – Луцьк, 1999. – С. 4244.

Чернихівський Г. Оноре Бальзак і Кременеччина / Г. Чернихівський // Бердичівська земля в контексті історії України : наук. зб. «Велика Волинь»: Житомир, 1999. – Т. 19. – С. 1921.

2000

Чернихівський Г. Кременеччина у краєзнавчих дослідженнях / Г. Чернихівський // Житомирщина на зламі тисячоліть / Міжнар. наук.–краєзнав. конф., присвяч. 100-річчю заснув. т-ва дослідників Волині. – Житомир, 2000.

2001

Чернихівський Г. Матеріали про перебування на Кременеччині родини Косачів-Драгоманових / Г. Чернихівський // Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 2425 лют. 2001 р., с. Колодяжне. – Луцьк, 2001. – С. 102105.

***

Чернихівський Г. Пам’яті Галини Гордасевич : некролог / Г. Чернихівський // Діалог. – 2001. – 17 берез.

Література про Чернихівського Г. І.

1996

Фарина І. Бо серце кличе : Гаврилу Чернихівському 60 / І. Фарина // Тернопілля’96 : регіон. річник. Тернопіль, 1996. С. 501502.

2007

Очеретний А. Попереду нові пошуки : [про присвоєння звання «Заслужений працівник культури України» Г. Чернихівському] / А. Очеретний // Свобода. 2007. 27 черв. С. 6.

2008

Мазурок В. Південна Волинь в краєзнавчих дослідженнях Гаврила Івановича Чернихівського / В. Мазурок // Чернихівський Г. Портрети пером / Г. Чернихівський. – Кременець, 2008. – Кн. 3. – С. 296–300.

Фарина, І. Гаврило Чернихівський написав «Портрети пером» / І. Фарина // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 17–23 верес. – С. 5.

***

Гаврило Чернихівський : життєписно-бібліогр. студія / уклад. М. Друневич. – Тернопіль : Операт. друк, 2001. 76 с. : фотогр.

2022-03-14