Читальна зала


Минуле і сучасне Волині та Полісся. Музейна та пам’яткоохоронна діяльність на Любомльщині та Волині. Вип. 74.

Розділ: Наукові збірники , Історія, історичні науки , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2023

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Музейна та пам’яткоохоронна діяльність на Любомльщині та Волині : наук. зб. Вип. 74 : матеріали 74 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, 14–15 груд. 2023 р. / упоряд.: Г. Бондаренко, Є. Ковальчук, О. Остапюк та ін. – Луцьк ; Любомль, 2023. – 604 c.

Анотація: У збірнику вміщено статті та повідомлення про Любомльщину, її природу, історію від найдавніших часів, культуру, етнографію, населені пункти, історичні постаті, музейну та пам’яткоохоронну справу тощо. Розраховано на широке коло краєзнавців, дослідників, науковців, музейних, архівних і бібліотечних працівників.

ЗМІСТ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ЛЮБОМЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ РОМАНА ЮЩУКА. – С. 3.

РОЗДІЛ І. МУЗЕЙНА ТА ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ НА  ЛЮБОМЛЬЩИНІ. – С. 4.

Андрейчук Тамара, Панасюк Віктор

50 років від дня відкриття Любомльського краєзнавчого музею. – С. 4.

Андрейчук Тамара

Бібліографічні аспекти досліджень літописного Угровська Мазурика Юрія Михайловича. – С. 9.

Карпюк Людмила

Творчість малярів народної традиції Любомльщини на прикладі ікон XVII–XVIII ст. З колекції Волинського краєзнавчого музею. – С. 14.

Лончук Сергій

З історії створення логотипу Любомльського краєзнавчого музею. – С. 22.

Мазурик Юрій, Остапюк Олександр

Графічна реконструкція оправи Угровської книги другої половини XIII ст. (за археологічними матеріалами фондів Любомльського краєзнавчого музею). – С. 28.

Мазурик Юрій, Остапюк Олександр, Красицький Ігор

Давній човен-довбанка в експозиції Любомльського краєзнавчого музею. – С. 38.

Мазурик Юрій, Остапюк Олександр

З історії давнього Угровська як «церковного центру», за матеріалами колекції археологічної експедиції у фондах Любомльського краєзнавчого музею. (до 800 річчя перенесення резиденції єпархії з Угровська до Холма). – С. 41.

Москалюк Ірина

Особливості іконографії Богородиці Замилування у волинському іконописі XVIII ст. на прикладі ікони із церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Нудиже Любомльського р-ну. – С. 48.

Остренко Надія

Архітектура Любомля як історико-культурне явище в контексті духовно-громадського існування єврейської спільноти. – С. 52.

Остренко Надія

Давні поштові листівки, марки і фотографії як джерело відтворення архітектурного образу Любомльщини. – С. 71.

Павлусь Андрій

Актуалізація культурної спадщини міста Любомль. – С. 92.

Панишко Сергій

Забута волинська річка Люцемер. – С. 97.

Панишко Сергій

Ескарп на городищі «Фосія» у Любомлі. – С. 105.

Сахарук Валерій

Негативи Миколи Троха з колекції Любомльського краєзнавчого музею. – С. 112.

Середюк Олександр

Як я створював музей-скансен. – С. 120.

Терський Святослав, Остапюк Олександр

Предмети озброєння та спорядження дружинника X–XI ст. із городища в урочищі Шопи у Любомлі. – С. 128.

Яцечко-Блаженко Тетяна, Яцечко Світлана

Любомльський палац. Красуня з Любомля, якій Шопен присвятив вальс. – С. 132.

РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ. – С. 141.

Антонюк Ярослав

Життєпис «Бикова»: провідник Любомльського надрайону ОУН Сергій Богдан (1922–1950). – С. 141.

Дем’янюк Олександр

Втрати Любомльщини в антитерористичній операції на сході України (2014–2018). – С. 154.

Дзей Микола

З історії повстанської боротьби Любомльського краю. – С. 159.

Дзей Микола

Любомльська шевченкіана. – С. 169.

Дзей Микола

Штрихи про непрості роки окупації. – С. 175.

Зек Богдан

Голокост у Любомльському гебіті: місця страт жертв окупаційного режиму. – С. 180.

Коць Любов

Архівні кримінальні справи репресованих громадян Любомльщини з фондів державного архіву Волинської області. – С. 185.

Лютик-Хвас Валентина

«О, Господи, не умножай рахунок героїв, що припали до землі...». Про героїв російсько-української війни Любомльщини 2022–2023 років. – С. 193.

Мазурик Юрій

Давній човен-довбанка випадково виявлений на озері Світязь (деякі дискусійні питання). – С. 205.

Мамчич-Миткалик Тетяна

Гіпотеза щодо можливого значення гідронімів Копаївка, Луки, Люцимер та Припʼять. – С. 211.

Остапюк Олександр

До 125 річчя відкриття Любомльської Талмуд-тори (школа) (1898). – С. 212.

Остапюк Олександр

Про розвиток медицини на Любомльщині (з ХІІІ ст. по 1991 рік). – С. 214.

Остренко Надія

Голодомор у спогадах 1932–1933 років. – С. 228.

Трофимович Володимир

Організаційна мережа підпільно-повстанського руху на Любомльщині (1940-ві – 1950-ті роки). – С. 233.

Хоменчук Олександр

Як Українські Січові Стрільці розбудовували Волинь. – С. 238.

Шевчук Зоя

Просвітницька діяльність сестер ордену Непорочного зачаття Діви Марії У Мацеєві (Лукові). – С. 245.

РОЗДІЛ ІІІ. ЕТНОГРАФІЯ КРАЮ. – С. 256.

Дмитренко Алла

Збірка сорочок Любомльського краєзнавчого музею: каталог. – С. 256.

Лис Яна

Західнополіські вірування про проєктування погоди на рік за зимовим сонцеворотом. – С. 271.

Моренчук Оксана

Чоловічі сорочки Любомльщини у фондах Волинського краєзнавчого музею. – С. 275.

Оніщук Катерина, Король Юлія

Землеробські повірʼя і забобони жителів села Штунь Ковельського району Волинської області. – С. 286.

Оніщук Катерина

Магічні ритуали і обрядодії у традиційному твариництві жителів Вишнівської ТГ Ковельського району Волинської області. – С. 293.

Оніщук Катерина

Самодіяльні музиканти села Штунь. – С. 301.

Остапюк Олександр

Етнографічні записи Дмитра Абрамовича в селі Куснище Любомльської волості. – С. 311.

Фініковська Оксана, Чибирак Світлана

Новий рік (Василя) на Любомльщині. – С. 323.

РОЗДІЛ ІV. НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ КРАЮ. – С. 326.

Борбич Микола

Столинські Смоляри – поселення на давньому водному шляху. – С. 326.

Дзей Микола

Громадсько-політична діяльність Івана Сидорука. – С. 329.

Загура Василь

Анатолій Сулік – куснищанський знавець історії Волині та Польщі. – С. 344.

Котович Іван, Котович Наталія

Непересічні особистості Любомльщини: Захар Соколв’як. – С. 349.

Красицький Ігор

Шкільна газета «Смерфетка» – це був тільки початок (з життя журналістки з міста Любомля Світлани Федонюк). – С. 362.

Лютик-Хвас Валентина

Мистецький дивосвіт художниці Валі Михальської. – С. 372.

Остапюк Олександр

Архівна спадщина О. Цинкаловського по дослідженню пам’яток археології Любомльщини. – С. 382.

Остапюк Олександр

Життя присвячене науці (до 75-річчя з дня народження доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії імені Миколи Ковальського НаУ «Острозька академія» Трофимовича В. В.). – С. 391.

Остапюк Олександр

Відомі лікарі з Любомльщини. – С. 399.

Ручкін-Онищенко Микола

Слідами Лесі Українки в Бережцях. (Особисті авторські пошуки у с. Бережці Любомльського району Волинської області). – С. 409.

Трофимук Мирослав

Перший, хто написав про творчість Антонича. – С. 417.

Шульгач Віктор

Про походження ойконіма Любомль і антропоніма Любом. – С. 421.

Якимук Ярослав

Загадки «Сігілумів» Запільщини. – С. 422.

РОЗДІЛ V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КРАЄЗНАВСТВА І ВОЛИНЕЗНАВСТВА. – С. 431.

Боренько Надія

Цікавинки давньої поліської кухні: каші, овочеві страви, харчові запаси. – С. 431.

Гулько Геннадій, Шишкіна Світлана

Випадкові знахідки середньовічних фібул з сакральною та зооморфною символікою на теренах Волинської області (з приватних колекцій). – С. 436.

Гулько Геннадій

Єпископ Угровський Іоасаф: маловідомі сторінки історії. – С. 445.

Гулько Геннадій, Охріменко Григорій, Бабінчук Олександр

Вірчі княжі знаки. – С. 450.

Гусак Дарія

Становлення паливної промисловості Волині. – С. 454.

Диба Алла

До біографії «Білого поета» з української «Плеяди» . – С. 456.

Іваневич Лілія, Трембіцький Анатолій

Протопресвітер Олексій Потульницький – учасник Собору єпископів – Собору об’єднання церков в одну Українську Автокефальну Церкву у Луцьку (2–9 жовтня 1942 р.) . – С. 479.

Карпюк Аліна, Карпюк Василь

Розвиток територіальної структури та адміністративних центрів Волині у середині XIV–XVI ст. – С. 484.

Крішан Акаш

Командир «Юрко-Кватиренко»: на чолі куреня-з’єднання УПА-СХІД «Хмельницький». – С. 490.

Кучинко Михайло

До питання про походження людини та первісне заселення Волині. – С. 495.

Кучерепа Микола

Робота редакційно-видавничої групи «Науковий центр історичних студій Волині» у 1992–2021 роках з підготовки і виданню загальноукраїнських науково-документальних видань «Реабілітовані історією» і «Книга скорботи України». – С. 501.

Кушнір Віталій

Священник Іов Сухозанет і його нащадки. – С. 506.

Михалевич Микола

Сотенний УПА Пантелеймон Хоцевич на псевдо “Яр”. – С. 509.

Мороз Мирослава

Сергій Тимошенко – архітектор, який розпочав свій творчий шлях у Ковелі. – С. 513.

Наливайко Алла

Історико-культурна спадщина території Мезинського національного природного парку як чинник стимулювання розвитку туризму Понорницької громади. – С. 519.

Ольховський Іван

Українські священики – жертви польських нападів 1943–1944 років на Волині. – С. 522.

Охріменко Григорій, Локайчук Світлана, Бабінчук Олександр, Ланшина Людмила

Майстерні золотарів Давньої Русі. – С. 532.

Охріменко Григорій, Локайчук Світлана, Маркус Ігор

Коштовні артефакти вельбарської культури з Волині та Західного Побужжя. – С. 540.

Охріменко Григорій, Локайчук Світлана, Скляренко Наталія

Прясла з виступами тшинецько-комарівської культури. – С. 546

Охріменко Григорій, Локайчук Світлана, Чайковський Богдан

Давньоруська елітна зброя: кистені та булави. – С. 554.

Сіра Наталія

Особливості передвесільного обряду села Мезин Чернігівської області. – С. 560.

Трембіцький Андрій, Трембіцький Анатолій

Староукраїнські (козацькі) могили – містерія України. – С. 564.

Трембіцький Анатолій

До джерел українського куховарського назовництва. – С. 569.

Янович Богдан

Життя на Холмщині у спогадах забужан. – С. 580.

Янович Богдан

Юзеф Чеховіч – митець, поет, перекладач. – С. 589.

IN MEMORIAM. – С. 591.

Відійшов у вічність головний літописець історії Волині Геннадій Васильович Бондаренко. – С. 591.

Якименко Микола

Спомин про друга. – С. 592.

Автори збірника. – С. 595.

Джерело: Волинський краєзнавчий музей

2024-01-20
Переглянути документ
Завантажити