Дослідники Великої Волині


Хойнацький Андрій Федорович

Хойнацький Андрій Федорович – український історик, богослов, краєзнавець Волині, професор, протоієрей, член історичного товариства Нестора-Літописця.

Народився 16 липня 1837 р. у м. Полонне Новоград-Волинського повіту Волинської губернії, тепер райцентр Хмельницької області.

Навчався у Кременецькому духовному училищі, а в 1859 р. закінчив Волинську духовну семінарію, в 1863 р. – Київську духовну академію. З 1863 р. Андрій Хойнацький – професор Волинської духовної семінарії. У 1870 р. його запрошують на викладацьку роботу в Ніжинський ліцей, а з 1875 р. – він професор богослов’я Ніжинського історико-філологічного інституту.

Андрій Хойнацький є автором численних релігійно-богословських та історичних праць, серед яких відзначаються дослідження Волині, Поділля і частково – Галицького Поділля. Він вивчав історію інквізиції в Польщі і в Україні, генеалогію князів Острозьких на Волині.

З ім’ям Андрія Хойнацького пов’язана поява Почаївської ікони Божої Матері в Браїлівському монастирі. У липні 1887 р. він знайшов у Почаєві в одній з Лаврських церков ікону з написом: «Зображення чудотворної ікони Божої Матері Браїлівської». Зацікавившись цим написом, протоієрей Хойнацький зайнявся вивченням ікони і дійшов висновку, що має справу з копією чудотворної ікони, яка була колись у Браїлові. З благословення Лаврського начальства вона 1 червня 1888 р. була урочисто перенесена в Браїлівський монастир.

Після смерті А. Ф. Хойнацького його праця «Почаевская Успенская лавра» була виправлена, доповнена і перевидана Г. Я. Крижанівським (Почаїв, 1897).

На жаль, науковий архів вченого не зберігся. Але завдяки багатому фактичному матеріалу, праці А. Хойнацього зберігають для читача інтерес і по сьогодні.

Список основних наукових праць

1878

Хойнацкий А. Очерки из истории Православной церкви и древняго благочестия на Волыни / А. Хойнацкий. Житомир, 1878. – 170 с.

1882

Хойнацкий А. Жизнь и подвиги Преподобного и Богоносного Отца Нашего Иова, в схимонасех Иоанна Железа, Игумена и чудотворца / А. Хойнацкий. – Почаев, 1882. – 77 + II с.

Хойнацкий А. Западиорусская церковная уния в Ея Богослужении и обрядах / А. Хойнацкий. – Киев, VII. – 475 с.

1883

Хойнацкий А. Православие и уния в лицах, или Преподобный Иов, игумен Почаевский и глаголемый униатский святой, Иосафат Кунцевич / А. Хойнацкий. Почаев : Типография Почаевской Успенской Лавры, 1883. 48 с.

Хойнацкий А. Путеволитель по Горе Почаевской / А. Хойнацкий. – Почаев, 1883. – 142 с.

1885

Хойнацкий А. Святая целебносная стопа Божией Матери в Почаевской Лавре / А. Хойнацкий. – Почаев, 1885. – 85 с.

1997

Хойнацкий А. Православие на Западе России в своих ближайших представителях или Патерик Волыно-Почаевский в двух частях / А. Хойнацкий. – Житомир, 1997. – 494 с.

Література про А. Ф. Хойнацького

2011

Криштапюк Л. 175 років від дня народження А. Ф. Хойнацього (1837–1888) – українського богослова та історика, дослідника історії Волині / Л. Криштапюк // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2012 р. / Упр. культ. і туризму Волин. обл. держ. адмін., Волин. краєзн. музей, Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки. – Луцьк : Твердиня, 2011. – С. 107–109.

2012

Андрій Хойнацький (1837–1888) : біобібліогр. нарис до 175-річчя від дня народж. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Луцьк, 2012. – (Дослідники Волині ; вип. 3).

2022-02-23