Традиції краєзнавства: регіональний аспект

Розділ: Нові книги

Традиції краєзнавства: регіональний аспект  : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., (до 110-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею) 20–21 квіт. 2023 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2023. – 430 с. ; 372 іл.

Анотація: У збірник увійшли наукові статті та доповіді Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Традиції краєзнавства: регіональний аспект», присвяченої 110-річчю Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Дослідження розкривають маловідомі сторінки історії музейної справи в Україні, зокрема Тернопільщини, висвітлюють науковий доробок музейних працівників на основі вивчення та популяризації фондових колекцій. У науковому виданні також вміщені згадки, які стосуються історії Волинського краю.

Ознайомитися з науковим виданням «Традиції краєзнавства: регіональний аспект» можна на сайті Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

Джерело: Тернопільський обласний краєзнавчий музей

2024-01-12