Читальна зала


Памятная книжка Волынской губернии на 1917 год

Розділ: Демографія , Історія, історичні науки , Господарство Волинського краю , Природа, природні ресурси краю

Мова документу: російська

Рік видання: 1916

Памятная книжка Волынской губернии на 1917 год [Електронна копія] / под ред. Е. Д. Гринева. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 465 Мб). — Житомир : Волын. губерн. тип., 1916 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2018).

Оригінал друкованого документу зберігається в НБУ ім. Ярослава Мудрого: Памятная книжка Волынской губернии на 1917 год / под ред. Е. Д. Гринева. — Житомир : Волын. губерн. тип., 1916. — 358 с.

Джерело: Електронна бібліотека «Культура України» (pdf)

Джерело: Национальная электронная библиотека (pdf)

Анотація: Довідкове видання містить різноманітну офіційну інформацію як про Волинську губернію, так і загального характеру. Представлено законодавчі матеріали, календар святкових і пам’ятних дат на 1917 рік, перелік урядових і громадських установ. Вміщено історичний нарис Волинської губернії, відомості про географію, рослинний і тваринний світ, висвітлено історію міста Житомира. Подано статистичні дані про кількість населення, стан сільського господарства.

2021-10-18
Переглянути документ