Дослідники Великої Волині


Павлюк Ігор Зиновійович

Павлюк Ігор Зиновійович – письменник, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України. Кандидат філологічних наук, доктор наук із соціальних комунікацій.

Народився в селі Ужова Рожищенського району на Волині 1 січня 1967 року. Через десять днів після його народження померла мама. Виховувався у діда й баби по материнській лінії переселенців із Холмщини. Закінчив із золотою медаллю Доросинівську середню школу.

Навчався у Ленінградському вищому військовому інженерно-будівельному училищі, яке скандально залишив на другому курсі, коли почав писати вірші, за що був покараний засланням у Забайкальську тайгу будувати автомобільну дорогу з вязнями.

У 19861987 рр. працює кореспондентом Ківерцівської районної газети на Волині.

У 1987 р. вступив на факультет журналістики Львівського державного університету ім. Івана Франка, який закінчив із відзнакою у 1992 році.

Після закінчення працював у релігійній пресі, вів передачі на радіо.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Митець Влада Преса: історико-типологічний аналіз» в Інституті журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, а у 2009докторську: «Українськомовна пресса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору».

Працював науковим співробітником Науково-дослідного центру періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника  НАН України (19932004 рр.), викладачем Львівського національного університету ім. Івана Франка, старшим науковим працівником Інституту франкознавства цього ж вузу, керівником літературної студії «Франкова кузня» при ньому, викладачем курсу «Літературна майстерність» Національного університету «Острозька академія».

У 1999-2000 рр. був у творчому відрядженні у США науковцем, «ченцем», поетом-пілігримом.

Нині Ігор Павлюк – провідний науковий працівник відділу української літератури XX століття Інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, професор кафедри української преси Львівського національного університету ім. Івана Франка, член редколегій літературно-мистецьких та наукових часописів, збірників: «Терен», «Золота пектораль», «Дзвін», «Українська літературна газета», «Вісник Львівського університету», голова журі Літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій зі спеціальності «соціальні комунікації» в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя), учасник міжнародних літературних фестивалів, зустрічей, презентацій – в Естонії, у Грузії, в Росії, Білорусі, Польщі, Туреччині, Ірландії,  Пакистані, Англії, у США, міжнародних видань про людей з України, з Волинської області, українських письменників, поетів, світового топ-опитування про українських поетів.

Лауреат Народної Шевченківської премії (Залізний Мамай), всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Бориса Нечерди, імені Маркіяна Шашкевича, імені Григорія Сковороди, міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф», лауреат премії англійського ПЕН-клубу. Доктор наук із соціальних комунікацій.

Список основних опублікованих праць

1993

Павлюк І. З. Особливості полеміки на сторінках волинського часопису «Дзвін» (1923–1928 рр.) / І. З. Павлюк // Українська періодика: історія і сучасність : тези доп. і повід. Всеукр. наук.-теорет. конф. (9-10 груд. 1993 р.) / ред. кол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 1993. С. 174176.

1994

Павлюк І. З. Митці на сторінках західноволинських періодичних видань: політичний аспект при виборі імен (1921–1939 рр.) / І.З. Павлюк // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 1994. – Вип. 1. – С. 58–68.

2001

Павлюк І. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917– 1939, 1941–1944 рр. / І. Павлюк. – Львів : Каменяр, 2001. – 284 с. – (Періодичні видання регіонів України).

2002

Павлюк І. Нова книжка В. Рожка «Православні монастирі глибокого Полісся» / І. Павлюк // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 494–499. – Псевд.: Павло Ігорюк.

Павлюк І. Районні та міські газети Волині 90-x рр. ХХ ст. / І. Павлюк // Збiрник праць Науково-дослiдного центру перiодики. – Львiв, 2002. Вип. 10. С. 142173.

Павлюк І. Релігійна, спортивна, медична, природознавча періодика Волині останнього десятиліття ХХ ст. / І. Павлюк // Проблеми славiстики / Волинський держ. ун-т. Волинський Академ. Дiм. Луцьк, 2002. Ч. 1. С. 3556.

Павлюк І. Українська легальна преса Холмщини та Підляшшя (1941–1944) / І. Павлюк // Записки Львiвської наукової бiблiотеки iм. В. Стефаника. – Львiв, 2002. – Вип. 9/10. – С. 187–194.

Павлюк І. Українська преса Волині 1990-х років: проблеми друку і стилю / І. Павлюк // Видавнича галузь і кадри: досягнення, проблеми, перспективи. – Львів: Аз-Арт, 2002. – С. 97–101.

Павлюк І. 3. Українська преса Волині 1990-2000 років як інформаційно-культурне явище / І. Павлюк // Українське журналістикознавство. – Київ : І-т журналістики, 2002. – Вип. 3. – С. 10–16.

2003

Павлюк І. Діагностика і прогностика квазікомунікації // Журналістика : наук. зб. / за ред. Н. М. Сидоренко. Київ : Ін-т журналістики, 2003. Вип. 2. С. 7382.

Павлюк І. Офіційна, незалежна, партійна преса Волині 1990-рр. як одна з мікромоделей архетипів національної журналістики / І.  Павлюк // Зб. праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 183–214.

2004

Павлюк І. Українська преса Волинської області 19391941, 19442000 рр. / І.Павлюк. Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. 508 с.

***

Павлюк І. Інформаційно-аналітичні часописи Волині 90-х років ХХ століття / І. Павлюк // Філологічні студії / Волинський держ. ун-т. Волинський Академ. Дiм. – Луцьк, 2004. – № 2. – С. 273–297.

Павлюк І. Преса періоду УНР на території Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя / І. Павлюк // Визвольний шлях. – 2004. – № 4. – С. 74–81.

Павлюк І. Публікації із префіксом «анти» у легальній пресі Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1941-1944) / І. Павлюк // Журналістика: наук. зб. – Київ : І-т журналістики, 2004. – Вип. 3. – С. 48–56.

Павлюк І. «Радянська Волинь» як тип української обласної компартійної газети (1931–1941, 1944–1991) / І. Павлюк // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2004. – № 12. – С. 23–25.

Павлюк І. Україномовна преса Волинської області радянського періоду як мікромодель архетипів тоталітарної журналістики: доповідь / І. Павлюк // Вісник Запорізького держ. ун-ту. Філологічні науки. – 2004. – № 3. – С. 159–165.

2005

Павлюк І. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939, 1941–1944 рр. / І. Павлюк, М. Мартинюк. – Луцьк : Твердиня, 2005. – 428 с.

Павлюк І. Улас Самчук і преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1937–2000 років: / І. Павлюк // Слово і час. – 2005. – №7. – С. 61–65.

2006

Павлюк І. «Пісня над обелісками»: українські переклади віршів поетів різних національностей, які загинули у Великій Вітчизняній війні / І. Павлюк // Война в славанской литературе. Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2006. 189203.

Павлюк І. Україномовна преса Холмщини та Підляшшя 1917–1939 рр., її завдання і найважливіші риси / І. Павлюк // Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків : зб. пр. – Луцьк : Вол. обл. друк. ; Вежа, 2008. – С. 484–498.

***

Павлюк І. Україномовна преса Волині 1917–2000 рр. та Іван Франко / І. Павлюк // Слово і час. – 2006. – № 9. – С. 19–26.

2008

Павлюк І. Василь Стус: текст контекст надтекст (Ревізія свідомості або мій Стус) / І. Павлюк // Визвольний шлях. 2008. Кн. 3. С. 5372 ; Золота Пектораль. 2009. № 34. С. 121127.

2009

Павлюк І. Українські письменники на сторінках періодичних видань Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (19411944 рр.) / І. Павлюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць Ін-ту філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Вип. 34, Ч. 1. – Київ : Твім інтер, 2009. – С. 45–57.

***

Павлюк І. Шевченкіана у пресі Волині, Полісся, Холмщини та підляшшя 1917–2000 років / І. Павлюк // Слово і час. – 2009. – № 2. – С. 38–46.

2010

Павлюк І. Дискурс поезії у Павла Загребельного / І. Павлюк // Таїни художнього тексту : зб. наук праць Дніпровського нац. ун-ту ім. Олеся Гончара // Дніпропетровськ : Пороги, 2010. Вип. 10. С. 110115.

Павлюк І. Зарубіжні письменники в українськомовній пресі Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя ХХ ст.: ідеологічний контекст / І. Павлюк // Обрії – КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – 2011. – № 12. – С. 26–36.

Павлюк І. Один день вічності з Миколою Вінграновським / І. Павлюк // Збірник наукових праць НУ «Острозька академія». Острог : Остроз. акад., 2010. С. 7081.

Павлюк І. Україномовна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя ХХ століття і Леся Українка / І. Павлюк // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. – Луцьк : Вежа, 2010. – Т. 5. – С. 392–403.

Павлюк І. Українські письменники в українській пресі Волинської області періоду становлення незалежної держави (19912000 рр.) / І. Павлюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог : Остроз. акад. – Вип. 18. 2010. С. 2030.

2011

Павлюк І. Украинские писатели в прессе Волыни, Полесья, Холмщины и Подляшья (1941-1944 гг.) / І. Павлюк // Великая Отечественная война в судьбе литературы и культуры: исторический опыт как мировоззренческий и моральный выбор. Мозырь : Белый Ветер, 2011. С. 314324.

2012

Павлюк І. Письменницька публіцистика 1950–1960-х років: демократизаційно-глобалізаційні тенденції / І. Павлюк // Слово і час. – 2012. – № 7. – С. 1726.

Павлюк І. З. Українська публіцистика початку Другої Світової Війни / І. З. Павлюк // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2012. № 4. С. 9499.

2013

Павлюк І. Дитячі та шкільні часописи Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939 років / І. Павлюк // «Рідна мова». – освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – 2013. – № 19. – С. 124–129.

2014

Павлюк І. До дискусії на тему «Еволюція етнопсихологічної концепції особистості у прозі П. Загребельного» з Н. Санакоєвою / І. Павлюк // Таїни художнього тексту  [: зб. наук. пр.]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – Вип. 17. – С. 54–59.

Павлюк І. Досвід проведення загальнонаціональних диспутів та їх оприявлення в ЗМІ (на прикладі літературної дискусії 1925–28 рр. із проекцією на сучасне культурно-інформаційне поле України) / І. Павлюк // Комунікаційні технології в міжнародних соціальних практиках : матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 лист. 2017 р. – Київ : ВНЗ «Ін-т реклами», 2017. – С. 98–112.

Павлюк І. Культурно-інформаційний простір України в період становлення незалежної держави / І. Павлюк // Рідна мова. – 2014. – № 21. – С. 17–22.

Павлюк І. Українська письменницька публіцистика 20–30 років ХХ ст. / І. Павлюк // Український інформаційний простір: науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / гол. ред. М. С. Тимошик. – Число 3. – Київ : КНУКіМ, 2014. – С. 124–132.

Павлюк І. Українська публіцистика 1920–1930-х років / І. Павлюк // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 47. – С. 116–120.

2015

Павлюк І. Тадей Карабович. Між Богом і Бугом / І. Павлюк // Слово і час. – 2015. – № 9. – С. 62–65.

Павлюк І. Українська публіцистика 1939–1942 рр. / І. Павлюк // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. – Випуск 40. – Львів : ЛНУ, 2015. – С. 108–117.

2016

Павлюк І. З. До історії української письменницької публіцистики періоду Другої світової війни / І. З. Павлюк // Медіакомунікації війни : кол. монографія. – Київ : Соц. комунікації: теорія і практика, 2016. – С. 197–232.

Павлюк І. Православна преса на сторінках українських часописів Волині, Холмщини та Підляшшя 19171939 років / І. Павлюк // Історія та сучасність православя на Волині : матеріали VII наук.-практ. конф., 8 листоп. 2016 р. / Укр. православ. церква, Волин. єпархія, Волин. духовна семінарія. Луцьк : Вид. від. Волин. єпархії, 2016. С. 6373.

Павлюк І. Українська авторизована поезія від Івана Мазепи до початку ХХІ століття: світоглядні основи (традиції) / І. Павлюк // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія : Філологічна. – Острог : Остроз. академ., 2016. – Випуск 41. – С. 245–249.

Павлюк І. Українська письменницька публіцистика Другої Світової війни: історичний ґрунт / І. Павлюк // Сучасна українська нація: мова, історія, культура : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства. – Львів : Друк.ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2016. – С. 377–379.

Павлюк І. Українськомовний літературно-інформаційний простір Полісся, Холмщини, Підляшшя (1917–1944) та Волині 1917–2000 років / І. Павлюк // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. – Т. 3. – Київ, 2016. – С. 13–18.

Павлюк І. Церковне життя на сторінках українських часописів Волині, Полiсся, Холмщини Та Пiдляшшя 1917–1939 років / І. Павлюк // Історія та сучасність Православ’я на Волині: матеріали VІI наук.-практ. конф., м. Луцьк, 8 лист. 2016 р. – Луцьк, 2016. – С. 63–73.

***

Павлюк І. Українська письменницька публіцистика другої половини Другої світової війни / І. Павлюк // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 6478.

2017

Павлюк І. Дискусія як шлях вирішення соціальних конфліктів (Літературна дискусія 1925-1928 рр.) : монографія / І. Павлюк // Побудова націоцентричного культурно-інформаційного простору як шлях подолання соціальних конфліктів та солідаризації : колект. моногр.. – Київ : Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2017. – С. 115–144.

Павлюк І. Досвід проведення загальнонаціональних диспутів та їх оприявлення в ЗМІ (на прикладі літературної дискусії 1925–28 рр. із проекцією на сучасне культурно-інформаційне поле України) / І. Павлюк // Комунікаційні технології в міжнародних соціальних практиках : матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 лист. 2017 р. – Київ : ВНЗ «Ін-т реклами», 2017. – С. 98–112.

Павлюк І. Духовні орієнтири громадських організацій України із проекцією на сучасний культурно-інформаційний простір / І. Павлюк // Слово і час. – 2017. – № 3. – С. 75–84.

Павлюк І. Інформаційна підтримка УНР західноукраїнською пресою / І. Павлюк // Образ. – 2017. – Вип. 3. – С. 16–26.

Павлюк І. Культура в незалежній Україні в контексті національних та світових традицій та тенденцій / І. Павлюк // Народна творчість українців у просторі та часі : наук. зб. – Луцьк, 2018. – С. 378–403.

Павлюк І. Культурно-інформаційний простір незалежної України: маркери та матриці: Монографія / І. Павлюк // Побудова націоцентричного культурно-інформаційного простору як шлях подолання соціальних конфліктів та солідаризації : колект. моногр. – Київ : Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН Укр., 2017. – С. 175–190.

2018

Павлюк І. До проблеми забезпечення якості освіти в Україні (авторський проект) / І. Павлюк // Яровиця. – Луцьк, 2018. – № 1/2. – С. 20–27.

Павлюк І. З. Українська письменницька публіцистика після Другої світової війни / І. З. Павлюк // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8. – С. 217–232.

2019

Павлюк І. Інформаційно-мистецький простір України: горизонталі та вертикалі переформатування / І. Павлюк // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл.. – Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2019. – С. 289–298.

Павлюк І. Окопна лірика Олеся Гончара. Пунктир сповіді // Таїни художнього тексту: зб. наук. пр. Дніпровського нац. ун-ту ім. Олеся Гончара // Дніпропетровськ : Пороги, 2019. – Вип. 22. – С. 71–80.

Павлюк І. Поетика публіцистики і прози Василя Симоненка / І. Павлюк // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2019. – Вип. 46. – С. 29–36.

Павлюк І. Українська письменницька публіцистика другої половини Другої світової війни // Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 2019. – Вип. 37. − С. 477–495.

2020

Павлюк І. Іван Франко в культурно-інформаційному просторі Волині ХХ ст. / І. Павлюк // Українознавство в персоналіях : монографія : кн.4 / за заг. ред. д-ра філолог. н., проф. Качкана В. А. − Івано-Франківськ, 2020. − С. 191–201.

Павлюк І. Світоглядні основи текстів та життєтекстів українських поетів XVIII–XXI століть: публіцистичний аспект // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2020. – Вип. 47. − С. 249–265.

2022-02-21