Дослідники Великої Волині


Українець Алла Миколаївна

Українець Алла Миколаївна – етнографиня, краєзнавиця, завідувачка відділу етнографії Рівненського обласного краєзнавчого музею.

Народилася 17 листопада 1957 року. Навчалася в Рівненському державному педагогічному інституті на філологічному факультеті (19751979 рр.)

1979-1981 рр. – вчитель української мови та літератури Ставичанської середньої школи Славутського району Хмельницької області

1981-1988 рр. – науковий співробітник відділу історії Рівненського обласного краєзнавчого музею (РОКМ);

1989-1991 рр. – старший науковий співробітник відділу історії РОКМ;

1991-1995 рр. – зав. сектору етнографії художньо-етнографічного відділу РОКМ;

З 1996 р. по теперішній час – зав. відділу етнографії РОКМ.

Авторка етнографічної експозиції РОКМ та більше 50-ти наукових публікацій. Була учасником багатьох археологічних (с. Дорогобуж, «Козацькі могили», с. Пересопниця) та етнографічних експедицій, у т. ч. в Зону відчуження (Чорнобильський та Овруцький р-ни Київської області) та північні райони Рівненської області, уражені радіоактивним забрудненням; учасником багатьох наукових конференцій. Є редактором і упорядником наукового збірника «Західне Полісся: історія та культура». Авторка проекту «Музейні гостини», присвяченому відродженню народних промислів та ремесел.

З 1998 р. по 2010 рр. – керівник секції етнографії та фольклору міського відділення Малої академії наук, член журі секцій фольклору та етнографії обласного відділення Малої академії наук. Є однією з засновників обласного відділення Товариства охорони памяток історії та культури (2010 р.) Була членом Правління Всеукраїнської спілки краєзнавців, є Почесним членом цієї спілки, членом правління міського громадського об’єднання «Просвіта». У 2008 р. присвоєно звання «Заслужений працівник культури України».

Основні напрямки наукових досліджень

- краєзнавство Волині та Полісся;

- народні промисли та ремесла;

- народне вбрання мешканців Рівненщини.

Список основних опублікованих праць

1990

Українець А. У гості до стародруків / А. Українець  // Діалог. – 1990. – 13 квіт.

Українець А. Щоб не згасло народне горнило / А. Українець // Зміна. – 1990. – 24 листоп.

1991

Українець А. Народне вбрання мешканців Рівненської області / А. Українець // Велика Волинь: минуле і сучасне. Тези регіональної наукової конференції. – Рівне, 1991. – С. 100-103.

***

Українець А. Гармонія народного вбрання / А. Українець // Червоний прапор [Рівне]. – 1991.

Українець А. Рівненські ярмарки / А. Українець // Волинь. – 1991. – 20 верес.

Українець А. Яка вона, волинська писанка? / А. Українець // Рівне. – 1991. – 6 квіт.

1992

Українець А. Етнографічні дослідження на Волині / А. Українець // Минуле і сучасне Волині : зб. тез наук. конф. – Луцьк, 1992.

Українець А. Таємниці волинської писанки. Вступна стаття / А. Українець // Волинська писанка. Альбом. – Рівне, 1992.

1993

Українець А. Народне гончарство Рівненщини / А. Українець // Волинь незабутня. Тези ІУ регіональної наук.-практ. конф. – Рівне, 1993. – С. 4648.

Українець А. Порівняльний аналіз орнаментації тканих та керамічних виробів ( на матеріалах фондових колекцій Рівненського обласного краєзнавчого музею) / А. Українець // Українське гончарство. – Київ ; Опішня: Молодь, Українське народознавство, 1993. – С. 267–273.

Українець А. «Скарби предивних узорів і гармонії барв…» ( на основі фондових колекцій вишивок та писанок Рівненського обласного краєзнавчого музею) / А. Українець // Велика Волинь: минуле і сучасне : тези міжнар. краєзн. конф. – Житомир, 1993 – С. 162–163.

1994

Українець А. Дубровицькі серпанки / А. Українець // Велика Волинь: минуле і сучасне : зб. тез міжнар. наук. конф. – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. – С. 378–379.

Колекція народного одягу Санкт-Петербурзького музею етнографії народів СРСР // Волинь і Волинське зарубіжжя : тези доповідей та повідомл. наук. конф. – Луцьк, 1994 – С. 196–198.

Поліські гончарі // Проблеми збереження матеріальної і духовної культури Полісся : тези доповідей наук.-практ. конф., 12 листоп. 1994. Сарни, 1994. – С. 910.

1995

Українець А. Духовна сутність волинського мистецтва вишивки / А. Українець // Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології. ІІ Гончарівські читання : тези доповідей. – Київ, 1995 – С. 71–72.

Українець А. Культ предків у Різдвяних обрядах українців / А. Українець // Коляда. Проблеми збереження Різдвяно-Новорічного фольклору : матеріали і тези наук. конф. – Рівне, 1995.

1996

Українець А. Леся Українка - знавець народного вбрання Волині / А. Українець // Леся Українка та родина Косачів в контексті української культури : тези та матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 лют. 1996 року. – Колодяжне : Ініціал, 1996 – С. 95–102.

Українець А. Народний одяг мешканців Рівненщини (короткий історичний огляд) / А. Українець // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею.– Рівне, 1996 –С. 95–102.

1998

Макарова О. Фольклорно-етнографічні фонди музею / О. Макарова, Т. Оласюк, Т. Пархоменко, А. Українець // Етнокультура Волинського Полісся. Випуск 3. Зарічненський район Рівненської області. Рівне, 1998 – С. 280285.

***

Українець А. Ой на городі купалиця / А. Українець // Вісті Рівненщини 1998. 8 лип.

Українець А. Поліські сорочки / А. Українець // Народна творчість. 1998. – лип.-верес.

***

Українець А. Бджільництво на Рівненському Поліссі / А. Українець // Народна творчість. – 1999. – січ.- берез.

2000

Українець А. Навіщо волинянці корона? / А. Українець // Нова Волинь. – 2000. – 14 верес.

2001

Українець А. Народний одяг мешканців Рокитнівського району / А. Українець // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. – Рівне, 2001. – Вип. І. – С. 10–26.

Українець А. Бжільництво на Рівненському Поліссі / А. Українець // Ентокультурна спадщина Рівненського Полісся. – Рівне, 2001. – Вип. ІІ.

Українець А. Рівненське Полісся: до питання фіксації та збереження пам’яток традиційної народної культури у сучасних умовах / А. Українець // Культура України ХХІ століття: діяльність культорологічних закладів у сучасних ринкових умовах : зб. матеріалів регіональної наук.-практич. конф. 30 листоп.–1 груд. 2001р. – Київ ; Рівне, 2001 – С. 63–67.

2002

Українець А. Етнографічні спостереження Ю. Крашевського / А. Українець // Юзеф Ігнацій Крашевський як явище світової культури. – Велика Волинь. – Житомир, 2002. – Т. 28.– С. 60–63.

Українець А. Бджільництво на Рівненському Поліссі. До характеристики сучасного стану / А. Українець // Минуле і сучасне Волині і Полісся: край на межі тисячоліть : матеріали Х наук. істор.-краєзн. конф., Старий Чарторийськ, Маневичі, Четвертня, Новомалинськ, 20002002 рр. : зб. наук. пр. – Луцьк, 2002. – С. 225226.

Українець А. Народний одяг Волині в документальних та іконописних джерелах ХVІ-ХVІІст. / А. Українець // Народознавчі зошити, 2002. Зошит 3/4 – С. 245252.

Українець А. Народний одяг мешканців Гощанського району / А. Українець // Зб. тез «Гощі-850». – Рівне, 2002 – С. 135–141.

Українець А. Рівненське Полісся. До питання фіксації пам’яток традиційної народної культури / А. Українець // Минуле і сучасне Волині і Полісся: край на межі тисячоліть : матеріали Х наук.-практ. конф., Старий Чарторийськ, Маневичі, Четвертня, Новомалинськ, 2000–2002 рр. : зб. наук. пр. – Луцьк, 2002. – С. 226–227.

2003

Українець А. Давньоруський одяг Погориння / А. Українець // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 4. – С. 102108.

Українець А. Два кольори мої, два кольори  / А. Українець, Т. Пархоменко // Рівне. Від давнини до сучасності. Рівне : Волин. обереги, 2003. – Кн. 2. – С. 7175.

Українець А. Торгівля тканинами, хутром та шкірою на Волині у ХVХVІІ ст. // Минуле і сучасне Волині й Полісся. Народна культура – шлях до себе : матеріали Волин. обл. наук.-практ. конф.,1011 квітня 2003р. – Луцьк, 2003. – С. 116118.

Українець А. Трійця. Поминальні мотиви в традиційній обрядовості мешканців Західного Полісся / А. Українець // Минуле і сучасне Врлині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині : матеріали ХІІ Всеукр. наук.  істор.-краєзн. конф., присвяч. 12-ій річниці незалежності України і 485-річниці надання Ковелю Магдебурзького права, м. Ковель, 23–24 жовтня 2003р. : зб. наук. пр. – Ч. 2. Луцьк, 2003. – С. 153155.

***

Наконечна Ю., Українець А. Народна медицина. Традиції й сучасність / Ю. Наконечна, А. Українець // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся.– Рівне : Перспектива, 2003. – Вип. 3. С. 4352.

Жмура Н. Розвиток традицій поліської вишивки в сучасному вишивальному мистецтві Рівненщини / Н. Жмура, А. Українець  // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся.Рівне : Перспектива, 2003. – Вип. 3. – С. 6977.

2004

Українець А. Особливості народно-побутової культури мешканців Сарненського району ( за матеріалами експедицій 2000–2001 р.р.) / А. Українець // Західне Полісся: історія та культура : наук. зб. – Рівне, 2004. – С. 108–122.

Українець А. Торгівля тканинами та одягом на Волині в кін. ХV – сер. ХVІІст. / А. Українець // Український костюм у часі і просторі : матеріали міжнар. конф. 1618 груд. 2004 р. Київ, 2004. – С. 124134.

2005

Українець А. Експедиційне обстеження району в 1991-1992 рр. / А. Українець // Дубровиці – 1000 років : зб. матеріалів наук.-краєзн. конф., присвяч. 1000-річчю першої писемної згадки про м. Дубровицю, 16–17 вересня 2005 р. – Рівне, 2005. – С. 142–144.

Українець А. На гостини до музею / А. Українець // Минуле і сучасне Волині й Полісся: народне мистецтво і духовність : зб. наук. пр. : матеріали Другої Волинської наук.-етнографіч. конф., 12–13 травня 2005 року, м. Луцьк. – Луцьк, 2005. – С. 61–62.

Українець А. Особливості декорування народного одягу Південної Рівненщини (кін. ХІХ поч. ХХ ст.) / А. Українець // Етнокультурна спадщина Полісся. Рівне : Перспектива, 2005. Вип. 6. – С. 135142.

Українець А. Сіамська принцеса Катерина Десницька і Рівненщина / А. Українець, М. Пашковський // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. До 150-річчя від дня народж. Д. І. Яворницького : матеріали наук. конф. 2425 листоп. 2005. – Рівне : Волин. обереги, 2005. Вип. 3. – С. 173175.  

2006

Українець А. Весільне вбрання мешканців Рівненщини поч. ХХст. / А. Українець // Етнокультурна спадщина Полісся. – Рівне : Перспектива, 2006. Вип. 7. – С. 8391.

Українець А. Етнографічне обстеження Рівненського Полісся / А. Українець // Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнографічні та мистецтвознавчі студії. – Рівне, 2006. – С. 113–120.

Українець А. Жіночі головні убори мешканців Рівненського Полісся (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / А. Українець // Народознавчі зошити. – 2006. – Зошит 3/4 С. 451–456.

Українець А. Комплектування етнографічної колекції Рівненського краєзнавчого музею  / А. Українець , Т. Пархоменко // Наукові записки рівненського краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. 2526 жовт. 2006. – Рівне : Волин. обереги, 2006.Вип. 4.

Українець А. Матеріали експедиційного обстеження Зарічненського району в кін. 80 – поч. 90-их років ХХ ст. / А. Українець // Західне Полісся: історія та культура : матеріали краєзн. конф., присвяч. 60-річчю утвор. Зарічненського р-ну та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС. – Рівне, 2006. – Вип. 2. – С. 120–128.

Українець А. Про маловідоме зі знанням справи. Вступна стаття. / А. Українець // Раїса Цапун. Будичани. Традиційна спадщина Чуднівського району Житомирської області. – Рівне, 2006. – С. 1012.

2008

Українець А. Ушинські і Рівненщина. Всупна стаття. / А. Українець // Дмитрий Поспеловский. Память и время (история семьи Ушинских-Поспеловских). – Рівне, 2008. С. 312.

2009

Українець А. Вишивка Рівненського Полісся кін. ХІХ – поч. ХХ ст. в контексті художньої практики доби / А. Українець // Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини. – Рівне : ПП ДМ, 2010. С. 2233.

Українець А. Дорогобуж у спогадах найстарішої мешканки села Марти Штаб. / А. Українець // Дорогобужу на Волині – 925. – Рівне : О. Зень, 2009. С. 353361.

Українець А. Народний одяг / А. Українець // Етнокультура Рівненського Полісся. – Рівне, 2009. – С. 2962.

Українець А. Особливості народного вбрання мешканців Сарненського району (за матеріалами ДЗНСТК) / А. Українець // Західне Полісся : Історія та культура. – Рівне, 2009. – Вип. 3. С. 97105.

2010

Українець А. Вишивка Рівненського Полісся кінця ХІХ – початку ХХ століття в контексті художньої практики доби / А. Українець // Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини : (колектив. моногр.) / упоряд. і наук. ред. проф. Виткалов В. Г. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – С. 22–33.

2012

Українець А. Доброчинна діяльність Ф. Р. Штейнгеля / А. Українець // Погорина : літ.-краєзн. журн. Рівненщини / гол. ред. Є. Цимбалюк. – Рівне : ДМ, 2012. – № 20/21. – С. 333–337.

Українець А. Народне вбрання мешканців Володимирецького району / А. Українець // Західне Полісся : історія та культура / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : О. Зень, 2012. – Вип. 4 : Володимирецький район Рівненської області. – С. 100–120.

2013

Українець А. Від вчительського педагогічного інституту до Рівненського державного гуманітарного університету: етапи розвитку та сьогодення : (рецензія: Рівненський державний гуманітарний університет: історія та розвиток (1940–2010 рр.) / за ред. професора Р. М. Постоловського. – Рівне : Волин. обереги, 2012. – 316 с.) / А. Українець // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.- культ. заповідник м. Острога ; Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких / за ред. М. Манько, М. Данилюк, Т. Глушман. Острог : Острозька академія, 2013. Вип. 6. С. 470471.

Українець А. Розвиток традиційних видів декоративно-ужиткового мистецтва Рівненщини в наш час / А. Українець // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. пр. – Рівне, 2013. – Вип. 11. – С. 229–232.

2014

Українець А. Вишивка південної Рівненщини / А. Українець // Народна творчість Рівненщини : культ.-просвітн. зб. – 2014. – № 2. – С. 41–50.

2015

Українець А. Деякі штрихи до портрета І. К. Свєшнікова / А. Українець // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. І. К. Свєшнікова / відп. за вип. О. Булига. Рівне : Дятлик М. С., 2015. Вип. 13, ч. 1 . С. 7779.

2016

Українець А. Експедиційні дослідження мешканців Рівненщини на межі ХХ–ХХІ століть / А. Українець // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. праць. – Рівне : ДМ, 2016. – Вип. 14 : Матеріали наук. конф. присвяч. 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – С. 28–33.

2017

Українець А. Виготовлення серпанкового полотна на Рівненщині / А. Українець // Українець Алла Миколаївна: етнограф, краєзнавець, музейний фахівець : наук.-допом. біобібліогр. покажч. : до 60-річного ювілею від дня народж. / Рівнен. обл. універсал. наук. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан ; наук. ред. О. Л. Промська, ред. : З. М. Тирак ; відп. за вип. : В. П. Ярощук. – Рівне : О. Зень , 2017. – С. 64–82.

Українець А. Давньоруський одяг Погориння / А. Українець // Українець Алла Миколаївна: етнограф, краєзнавець, музейний фахівець : наук.-допом. біобібліогр. покажч. : до 60-річного ювілею від дня народж. / Рівнен. обл. універсал. наук. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан ; наук. ред. О. Л. Промська, ред. : З. М. Тирак ; відп. за вип. : В. П. Ярощук. Рівне : О. Зень, 2017. С. 128142.

Українець А. Жіночі головні убори мешанців Рівненського Полісся (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) / А. Українець // Українець Алла Миколаївна: етнограф, краєзнавець, музейний фахівець : наук.-допом. біобібліогр. покажч. : до 60-річного ювілею від дня народж. / Рівнен. обл. універсал. наук. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан ; наук. ред. О. Л. Промська, ред. : З. М. Тирак ; відп. за вип. : В. П. Ярощук. Рівне : О. Зень, 2017. С. 3646.

Українець А. Народний одяг Волині в документальних та іконописних джерелах XVI-XVIII ст. / А. Українець // Українець Алла Миколаївна: етнограф, краєзнавець, музейний фахівець : наук.-допом. біобібліогр. покажч. : до 60-річного ювілею від дня народж. / Рівнен. обл. універсал. наук. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан ; наук. ред. О. Л. Промська, ред. : З. М. Тирак ; відп. за вип. : В. П. Ярощук. Рівне : О. Зень , 2017. С. 99–109.

Українець А. Порівняльний аналіз орнаментації тканих та керамічних виробів (на матеріалах фондових колекцій Рівненського краєзнавчого музею) / А. Українець // Українець Алла Миколаївна: етнограф, краєзнавець, музейний фахівець : наук.-допом. біобібліогр. покажч. : до 60-річного ювілею від дня народж. / Рівнен. обл. універсал. наук. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан ; наук. ред. О. Л. Промська, ред. : З. М. Тирак ; відп. за вип. : В. П. Ярощук. – Рівне : О. Зень, 2017. – С. 5764.

Українець А. Традиційний народний одяг Рівненського Полісся / А. Українець // Українець Алла Миколаївна: етнограф, краєзнавець, музейний фахівець : наук.-допом. біобібліогр. покажч. : до 60-річного ювілею від дня народж. / Рівнен. обл. універсал. наук. б-ка ; уклад. : Н. М. Кожан ; наук. ред. О. Л. Промська, ред. : З. М. Тирак ; відп. за вип. : В. П. Ярощук. Рівне : О. Зень, 2017. С. 82–99.

2018

Українець А. Одяг 1920–1930-х років / А. Українець // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. присвяч. року культурної спадщини в Європі «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім» / Рівнен. обл. краєзн. музей ; відп. за вип. О. Булига ; упоряд. : О. Булига, А. Живюк. Рівне, 2018. Вип. 16. С. 214–219.

2019

Українець А. Традиційний одяг Рівненщини : у 2 кн. Кн. 1 / А. Українець ; Рівнен. обл. краєзн. музей. Рівне : У фарватері істин, 2019. 208 с.

2022-02-23