Читальна зала


Понєдєльник Л. А. Мистецтво архітектури міжвоєнної Волині (1921–1939 рр.)

Розділ: Архітектура Волині

Мова документу: українська

Рік видання: 2011

Понєдєльник Л. А. Мистецтво архітектури міжвоєнної Волині (1921–1939 рр.) / Л. А. Понєдєльник // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. - Вип. 6. -С. 51-57

Анотація:

У статті висвітлено проблеми щодо визначення перспектив розвитку Волинського воєводства у 20–30-х рр. ХХ ст. з урахуванням містобудівних тенденцій у світовій і вітчизняній архітектурній теорії й практиці. Показано, що на цей період регіон перебував на найнижчому рівні соціально-економічного розвитку в Другій Речі Посполитій і вимагав упорядкування планувальної та функціональної структур населених пунктів. Проте справжня робота в цьому напрямі розпочалась із 1933 р. – після економічної кризи в польській державі, коли архітектурно-планувальний розвиток міст регіону почав проводитися стихійно та фрагментарно.

The article highlights the problems concerning the definition of prospects of Volyn province in 20–30s of the twentieth century with regard to urban development trends in the global and domestic architectural theory and practice. It is shown that at this period the region was at the lowest level of socioeconomic development in the Second Polish Republic and demanded streamlining planning and functional structure of settlements. But the real work in this direction began with the 1933 – after the economic crisis in the Polish state, when architectural and urban development planning in the region began to take place spontaneously and fragmentary.

Джерело:          

Інституційний репозитарій Волинського національного університету імені Лесі Українки

2023-12-05
Переглянути документ
Завантажити