Дослідники Великої Волині


Тучемський Михайло Андрійович

Тучемський Михайло Андрійович – православний священник, церковно-громадський і освітній діяч на Волині кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., публіцист, краєзнавець, дослідник і зберігач острозької давнини.

Народився 5(17) вересня 1872 р. в с. Понебель Ровенського повіту Волинської губернії (нині Рівненський район Рівненської області). Закінчив Волинську духовну семінарію в Кременці 1893 р. Вчителював і працював священиком в Кременецькому повіті.

З 1904 р. – спостережник («наблюдатель») церковно-парафіяльних шкіл Острозького повіту і священик Острозького Богоявленського собору.

Ініціатор створення Братства імені князів Острозьких (1909 р.), реставрації замку князів Острозьких (1913–1914), відкриття в ньому історичного музею в серпні 1916 р.; його перший завідувач та зберігач фондів.

В чисельних публікаціях в церковній періодиці популяризував Острогіану та спадщину слов’яно-греко-латинської академії.

Зробив спробу встановити місцезнаходження праху князя В.-К. Острозького. Радянським ревкомом та польською адміністрацією був усунутий від керівництва Острозьким історичним музеєм.

В останні десятиріччя життя – настоятель кафедрального собору в Кременці, митрофорний протоієрей. Завдяки ініціативам і діяльності М. Тучемського був збережений замок князів Острозьких, унікальні писемні, речові, образотворчі та архітектурні пам’ятки їх доби, закладено міцний фундамент розвитку краєзнавчих досліджень та музейної справи в місті.

Помер 23 квітня 1945 р. в м. Кременець Тернопільської області.

Список основних опублікованих праць

1907

Тучемский М. К прославленню преподобного Феодора, кн. Острожского, в родном ему г. Остроге : докум. данные / М. Тучемский // Волын. епарх. вед. – 1907. – № 13/14. – С. 410–414.

Тучемский М. Первое торжество на Волыни в честь преподобного Феодора, кн. Острожского / М. Тучемский. – Почаев, 1907.

1908

Тучемский М. Первые страницы жизнедеятельности Братства им. князей Острожских в г. Остроге / М. Тучемский // Волын. епарх. вед. – 1908. – № 41. – С. 867–872.

1909

Тучемский М. Братство князей Острожских под покровом преподобного Феодора / М. Тучемский // Волын. епарх. вед. – 1909. – № 6. – С. 137–140.

1910

Тучемський М. Деятельность Братства имени князей Острожских под покровом преподобного князя Феодора за первый год своего существования / М. Тучемский, И. Окоёмов // Волын. епарх. вед. – 1910. – № 48. – С. 881–884 ; № 49. – С. 901–902 ; № 50. – С. 927–930.

Тучемский М. Документальные материалы к решению вопроса о месте погребения и нахождения ныне драгоценного праха князя Константина Константиновича Острожского / М. Тучемский // Волын. епарх. вед. – 1910. – № 52. – С. 965– 966.

1911

Тучемский М. Преподобний Федор, князь Острожский / М. Тучемский. – Почаев, 1911.

1912

Тучемский М. Сторожевой замок князей Острожских в г. Остроге / М. Тучемский. – Почаев, 1912. – 71 с.

1913

Тучемский М. Город Острог в современном князю К. К. Острожскому состоянии / М. Тучемский. – Почаев, 1913.

1938

Тучемський М. Життя і діяльність святого рівноапостольного кн. Володимира та хрещення при ньому Руси-України / М. Тучемський. – Кременець, 1938.

Тучемський М. По глухих закутках Волинського Полісся / М. Тучемський. – Кременець, 1938.

2007

Тучемський М. По глухих закутках Волинського Полісся / М. Тучемський. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 162 с.  

Література про М. А. Тучемського

1988

Уляновський В. І. Краєзнавча діяльність Братства імені князів Острозьких / В. І. Уляновський // Минуле і сучасне Волині : тези доп. і повідомл. ІІ-ої Волин. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 1988. – Ч. 2. – С. 210–212.

1993

Хведась А. О. Архів Братства ім. князів Острозьких як важливе джерело у вивченні історії Острозького краєзнавчого музею / А. О. Хведась // Острог на порозі 900-річчя : матеріали ІV-ої Остроз. наук.-краєзн. конф. 1992 р. – Острог, 1993. – С. 179–181.

1996

Бірюліна О. Михайло Тучемський – волинський релігійний та культурно-просвітницький діяч / О. Бірюліна // Острог на порозі 900-річчя : матеріали VІ-ої Остроз. наук.-краєзн. конф. 1995 р. – Острог, 1996. – С. 16–18.

Манько М. Матеріали до біографії М. А. Тучемського – краєзнавця, освітнього і церковно-громадського діяча Волині / М. Манько // Матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. до 130-річчя Житомир. обл. наук. універс. б-ки, м. Житомир, 23–25 трав. 1996 р. – Житомир, 1996. – С. 183–185.

Пушкар Н. Ю. Листи вчителів Острозького повіту з фронтів Першої світової війни / Н. Ю. Пушкар // Острог на порозі 900-річчя : матеріали VІ-ої Остроз. наук.-краєзн. конф. 1995 р. – Острог, 1996. – С. 171–173.

***

Манько М. Серед уславлених імен Волині : Михайло Тучемський – краєзнавець, освітній і церковно-громадський діяч / М. Манько // Життя і сл. – 1996. – 13 квіт.

1999

Бірюліна О. Архів Братства ім. кн. Острозьких / О. Бірюліна // Волинський музей : історія і сучасність : наук. зб. – Луцьк, 1999. – Вип. 2. – С. 31–33.

2003

Пащук І. Незабутні автографи : до краєзн.-літ. сторінок [Рівнен.] р-ну / І. Пащук // Слово і час [Рівне]. – 2003. – 29 серп.

2004

Скорук Н. З когорти сільських достойників / Н. Скорук, В. Дифорт // Рідний край. – 2004. – 28 січ.

2006

Манько М. Михайло Тучемський (1872–1945) / М. Манько // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. – Острог, 2006. – Вип. 1. – C. 19–25.

***

Манько М. Михайло Тучемський і родина Островських : (документ із фондів Держ. іст.-культ. заповідника м. Острога) / М. Манько // Життя і сл. – 2006. – 30 верес.

2009

Манько М. Церковні краєзнавці Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття – дослідники, популяризатори і зберігачі спадщини Острозької Слов’яно-Греко-Латинської академії / М. Манько // Рівненська єпархія, 2008. – Рівне, 2009. – C. 91–98.

2011

Манько М. Родом із Понебеля : (із зб. «Рівнен. єпархія», 2008 р., с. 96–97) / М. Манько // Войтович В. М. Пересопниця. Рівненський край : історія та культура / В. М. Войтович. – Рівне : В. Войтович, 2011. – C. 531–535.  

2012

Манько М. Михайло Тучемський [1872–1945] – засновник і перший керівник історичного музею в Острозі / М. Манько, М. Данилюк // Острозький краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник м. Острога, Остроз. наук.-краєзн. т-во «Спадщина» ім. князів Острозьких ; за ред. М. Манька, М. Данилюк, С. Позіховської [та ін.]. – Острог : Остроз. акад., 2012. – Вип. 5. – C. 3–8.

2022-02-23