Читальна зала


Стрішенець М. М. Промисли Волинського воєводства (друга половина XVI століття – середина XVII століття)

Розділ: Господарство Волинського краю , Соціально-економічний розвиток

Мова документу: українська

Рік видання: 2023

Стрішенець М. М. Промисли Волинського воєводства (друга половина XVI століття – середина XVII століття) : монографія / М. М. Стрішенець, О. М. Павлова, К. В. Павлов. – Луцьк : Мажула Ю. М., 2023. – 221 с.

Анотація: У монографії всебічно розглядається економічний розвиток трьох, найбільш поширених галузей промислів Волинського воєводства другої половини ХVІ – середини ХVІІ ст.: водяних борошномельних і металургійних млинів (рудень) та поташних буд. Аналізується організація виробництва, показується зародження простої, складної кооперації праці, початкових форм мануфактурного виробництва.

ЗМІСТ

ВСТУП. – С. 4.

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ І ВИВЧЕННЯ ПРОМИСЛІВ. – С. 11.

1.1 Господарський розвиток Волинського воєводства у другій половині ХVІ – середині ХVІІ ст. Економічна політика Речі Посполитої. – С. 11.

1.2. Стан і розробка проблеми в історико - економічній літературі. – С. 49.

1.3. Джерельна база дослідження. – С. 60.

РОЗДІЛ 2. ВОДЯНІ МЛИНИ. – С. 75.

2.1. Борошномельні. – С. 75.

2.2 Залізоплавильні. – С. 99.

РОЗДІЛ 3. ПОТАШНІ. – С. 118.

3.1. Розміщення та організація виробництва. – С. 118.

3.2. Сировинна база. – С. 132.

3.3. Реалізація продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. – С. 143.

РОЗДІЛ 4. РОБОЧА СИЛА ПРОМИСЛІВ. – С. 166.

4.1. Формування ринку робочої сили. – С. 166.

4.2. Майстрові люди та наймити. – С. 177.

ЗАКЛЮЧЕННЯ. – С. 186.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. – С. 192.

ДОДАТКИ. – С.208.

Джерело: Волинський національний університет імені Лесі Українки

2023-11-16
Переглянути документ
Завантажити