Читальна зала


Старченко Н. Судова риторика як вияв цінностей волинської шляхти кінця XVI ст.

Розділ: Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2010

Старченко Н. Судова риторика як вияв цінностей волинської шляхти кінця XVI ст. (на прикладі справи про вбивство Балтазара Гнівоша з Олексова) / Н. Старченко // Соціум
Альманах соціальної історії. - 2010. - 9. - С. 318-360

Анотація:

"Функціонування правових норм у судовій практиці, взаємодія права/прецеденту/звичаю/ціннісних настанов, співвідношення правової сфери і позасудових механізмів у процесі залагодження конфліктів – важливі складові поняття правової культури. Відповісти ж на питання про її характер у ранньомодерний час означає продемонструвати мало не всі сутнісні характеристики аналізованої спільноти, оскільки правова сфера охоплювала найрізноманітніші взаємовідносини між людьми, як владні, формальні і неформальні, так і глибоко приватні. Між тим судові акти – практично єдине джерело для дослідження цього кола питань на українських землях у ранньомодерний час – є вкрай специфічним свідченням минулого. Важко сказати, яка частина реальності відобразилася в джерелах, а яка залишилася за межами скарг і судових процесів, що було нормою, а що історик тільки приймає за неї, адже в поле його уваги потрапляє переважно адвокатська риторика. Тож у цьому разі цілком доцільною видається настанова дослідника на недовіру до джерела, адже адвокатові передовсім йшлося про те, щоб представити ситуацію у вигідному для клієнта світлі."

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-11-13
Переглянути документ
Завантажити