Читальна зала


Старченко Н. Культура ворожості шляхти Волині (на прикладі убивств та їх сприйняття в кінці XVI — на початку XVII ст.)

Розділ: Історія, історичні науки

Мова документу: українська

Рік видання: 2013

Старченко Н. Культура ворожості шляхти Волині (на прикладі убивств та їх сприйняття в кінці XVI — на початку XVII ст.) / Н. Старченко // Повсякдення ранньомодерної України. - 2013. - 1. - С. 124-178

Анотація:

Чи не від початку становлення української історіографії теза про сваволю і неконтрольоване насильство шляхти постає як аксіоматична. Знакові автори для української історіографії XIX — початку XX ст. — Микола Костомаров, Володимир Антонович та Михайло Грушевський загалом тотожні у своєму вирокові шляхетській Речі Посполитій. Головною її бідою оголошується слабкість королівської влади, а також узурпація шляхтою владних повноважень монарха, яка отримала назву «золотих шляхетських вольностей». Відсутність контролю над насильством і реальних важелів обмеження сваволі з боку центральної влади, за їхніми твердженнями, призводили до постійних шляхетських воєн, захоплень чужих земель, анархії та суцільного беззаконня. Така «криміналізація» шляхетського повсякдення продовжується до сьогодні.

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-11-13
Переглянути документ
Завантажити