Дослідники Великої Волині


Охріменко Григорій Васильович

Охріменко Григорій Васильович – відомий український археолог, дослідник праісторії Волині, краєзнавець.

Народився 26 квітня 1950 р. в м. Прилуки Чернігівської області в сім`ї службовців.

Протягом 19681972 рр. навчається на історичному факультеті Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. З перших днів перебування в місті бере участь в археологічних експедиціях на унікальному комплексі давніх поселень Гнідавська Гірка в с. Рованці Луцького району. Захоплюється неолітичною керамікою, що незабаром стала предметом його професійних наукових зацікавлень на все життя.

На останньому курсі навчання самостійно проводить рятівні розкопки на памятках в Луцьку (вул. Короленка), с. Рованці, публікує в місцевій пресі невеликі літературні твори, повідомлення про здійснені археологічні відкриття.

З 1972 р. живе і працює учителем історії та завучем школи с. Майдан-Липно Маневицького району на Волинському Поліссі. З ініціативи наукових керівників доктора історичних наук Ігоря Свєшнікова та професора Дмитра Телєгіна молодий дослідник самотужки обстежує спочатку навколишні населені пункти, а відтак і по всій території Волинської та Рівненської областей. Особливе зацікавлення викликають поселення та стоянки камяного віку, доби бронзи. Виявлені поодинокі артефакти та пам`ятки знаходять оприлюднення в постійних публікаціях в місцевій районній, обласній пресі, київських та московських виданнях, матеріалах краєзнавчих і наукових конференцій.

Активна пошукова і краєзнавча діяльність Григорія Охріменка, пошук нових форм залучення дітей до науково-дослідної роботи знаходить підтримку небайдужих людей: йому присвоюють звання вчителя-методиста, а згодом при підтримці Всеукраїнської спілки краєзнавців і заслуженого працівника освіти України.

З 1994 р. Г. Охріменко працює за сумісництвом науковим співробітником Полісько-Волинського народознавчого центру в м. Луцьку, а з 2001 р. спочатку на посаді наукового, а з 2006 р. – провідного наукового співробітника відділу охорони пам`яток історії та культури Волинського краєзнавчого музею. В цей час виходять друком книги «Археологічні пам`ятки Волині» (у співавторстві із М. Кучинком, 1995), «Волинська неолітична культура» (2001), «Культура лінійно-стрічкової кераміки» (2001).

У 2002 р. успішно захистив в Інституті археології НАН України кандидатську дисертацію по темі «Неоліт Волині».

З 2005 р. дослідник запрошений на викладацьку роботу до Волинського національного університету імені Лесі Українки, де в даний час займає посаду доцента кафедри археології та допоміжних історичних дисциплін. Одночасно не перериває роботу в обласних краєзнавчому музеї та Малій Академії Наук, здійснюючи щороку численні пошукові експедиції та археологічні розвідки і розкопки на пам`ятках, що зазнають постійних руйнувань внаслідок господарської діяльності людини.

Григорій Охріменко веде велику науково-дослідну, пошукову та популяризаторську пам`яткоохоронну діяльність. Протягом понад 30 років ним обслідувано майже всі відомі на даний час пам`ятки прадавньої історії Великої Волині, на багатьох із них проведено стаціонарні археологічні розкопки. Постійна польова практика дала можливість створити повноцінні фондові колекції артефактів у ряді музеїв краю, зокрема у Волинському та Маневицькому краєзнавчих, відкрити і занести до державного реєстру десятки невідомих досі археологічних об`єктів, ввести до наукового обігу тисячі знахідок.

Діапазон дослідницьких зацікавлень Григорія Охріменка досить широкий. Серед них – проблеми фінального палеоліту, мезоліт, неоліт, мідний вік, доба бронзи та заліза, стратифікація суспільства, духовна культура первісних спільнот, керамічне виробництво, історія раннього землеробства на Волині та Поліссі, предмети озброєння енеоліту – доби бронзи, давні металеві вироби, кременярство доби бронзи тощо.

Значною є діяльність науковця по поверненню із забуття творчої спадщини відомих в минулому дослідників краю Олександра Цинкаловського та Яна Фітцке.

Основні напрямки наукових досліджень

- археологія;

- історія Волині.

Список основних опублікованих праць

1990

Пашкевич Г. О. Матеріали до вивчення неоліту Волині / Г. О. Пашкевич, Г. В. Охріменко ; АН УРСР, Ін-т археології. – Київ, 1990. – 47 с.

1991

Кучинко М. М. Археологічні пам’ятки Волині / М. М. Кучинко, Г. В. Охріменко. – Луцьк, 1991. – 137 с.

1993

Охріменко Г. В. Неоліт Волині : ч. ІІ / Г. В. Охріменко. – Луцьк : Де Марк, 1993. – 119 с.

1994

Охріменко Г. В. Неоліт Волині : ч. І / Г. В. Охріменко. – Луцьк : Де Марк, 1994. – 119 с.

1995

Кучінко М. М. Археологічні пам’ятки Волині / М. М. Кучінко, Г. В. Охріменко. – вид. 2-е, виправл. і доповн. – Луцьк : Вежа, 1995. – 167 с.

2001

Охріменко Г. Волинська неолітична культура / Г. Охріменко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2001. – 154 с.

Охріменко Г. Культура лінійно-стрічкової кераміки на Волині / Г. Охріменко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2001. – 138 с.

2003

Охріменко Г. Населення Волині та Волинського Полісся в праісторичні часи : розвиток матеріал. та духов. культури / Г. О. Охріменко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2003. – 224 с.

Охріменко Г. Розвиток керамічного виробництва на Волині : (археол., етногр., мист. аспекти) / Г. Охріменко, М. Кучинко, Н. Кубицька. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2003. – 246 с.

***

Охріменко Г. В. Розвиток керамічного виробництва на Волині (археологічний, етнографічний, мистецький аспекти) / Г. В. Охріменко, М. М. Кучинко, Н. В. Кубицька. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2003. – 246 с. : іл.

2004

Охріменко Г. Населення Волині в праісторичні часи : розвиток матеріал. та духов. культури / Г. О. Охріменко. – Вид. 2-е, доповн. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 250 с.

***

Кучинко М. М. Історія міста Володимира-Волинського з найдавніших часів до середини ХХ ст. (у світлі соціотопографії) / М. М. Кучинко, Г. В. Охріменко, В. В. Петрович. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 260 с.

2005

Археологічна спадщина Яна Фітцке / упоряд. Г. Охріменко, О. Златогорский ; пер. з пол. Г. Охріменко, В. Дмитрук, О. Златогорський. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 488 с.

2006

Нариси культури давньої Волині / за заг. ред. канд. іст. наук. Г. В. Охріменка. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 600 с.

2007

Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко, Н. Скляренко, О. Каліщук, В. Ткач, О. Романчук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – 740 с. : 19 с.

2008

Кучинко М. М. Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби : навч. посіб. / М. М. Кучинко, Г. В. Охріменко, В. М. Савицький. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 328 с.

2009

Охріменко Г. В. Кам’яна доба на території Північно-Західної України (XII–III тис. до н.е.) / Г. В. Охріменко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 520 с.

2010

Маркус І. Я. Озброєння та знаряддя праці населення Західної Волині ІV–ІІ тис. до Р. Х. : навч. посіб. / І. Я. Маркус, Г. В. Охріменко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 492 с. : іл.

Пашкевич Г. О. Розвиток землеробства на території Волині (VI–II тис. до н.е.) : навч. посіб. / Г. О. Пашкевич, Г. В. Охріменко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 364 с. : кольор. іл.

Охріменко Г. В. Припонтійські етнокультурні впливи на території Західної Волині за доби бронзи / Г. В. Охріменко, Н. В. Скляренко // Археологія і давня історія України. – 2010. – Вип. 4. – С. 41-48.

2013

Охріменко Г. Керамічні кубки городоцько-здовбицької культури / Г. Охріменко, Н. Скляренко, С. Локайчук // Літопис Волині. – 2013. – Вип. 13. – С. 8–14.

Охріменко Г. В. Кубки городоцько-здовбицької культури / Г. В. Охріменко, Н. В. Скляренко // Праці Центру пам’яткознавства. – 2013. – Вип. 24. – С. 119–132.

2014

Охріменко Г. В. Межановицька культура на Західній Волині / Г. В. Охріменко, Н. В. Скляренко // Праці Центру пам’яткознавства. – 2014. – Вип. 26. – С. 89–105.

2015

Охріменко Г. В. Городоцько-здовбицька культура на території Північно-Західної України / Г. В. Охріменко, Н. В. Скляренко, С. М. Локайчук // Праці Центру пам’яткознавства. – 2015. – Вип. 28. – С. 115–129.

2016

Охріменко Г. Рідкісні керамічні вироби тшинецько-комарівської культури / Г. Охріменко, С. Локайчук, Н. Скляренко // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2016. – Вип. 20. – С. 307–317.

Охріменко Г. В. Скарб бронзових виробів з Млинівщини / Г. В. Охріменко, Н. В. Скляренко, С. В. Бубало // Праці Центру пам’яткознавства. – 2016. – Вип. 29. – С. 82–93.

2017

Охріменко Г. В. Стжижовська культура : історико-культурологічнийта мистецький аспекти : монографія / Г. В. Охріменко, Н. В. Скляренко, С. М. Локайчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 414 c.

2018

Охріменко Г. В. Технології електронної участі громадян у розвитку громад на прикладі Асоціації відкритих міст та проекту «Розумне місто» / Г. В. Охріменко // Гілея: наук. вісн. – 2018. – Вип. 139(3). – С. 101–105.

2019

Охріменко Г. Візантійські монети та скарби на Західній Волині та Волинському Поліссі / Г. Охріменко, С. Локайчук, Н. Скляренко // Літопис Волині. – Луцьк, 2019. – Вип. 21. – С. 40–46.

Література про Г. В. Охріменко

1986

Вересневий І. Охріменкові відкриття / І. Вересневий // Зоря комунізму. – 1986. – 5 лип.

1987

Вересневий І. Можливо, це той Охріменко / І. Вересневий // Зоря комунізму. – 1987. – 1 листоп.

1992

Степанюк Н. Подорожі у глибину віків / Н. Степанюк // Нова доба. – 1992. – 1 квіт.

1994

Ворон В. Загадка ВНК / В. Ворон // Нар. трибуна. – 1994. – 1 черв. – С. 2.

1995

Штинько В. Таємниця Семенової гори / В. Штинько // Волинь. – 1995. – 24 січ.

1996

Панишко С. Таємниці старих городищ / С. Панишко // Волинь. – 1996. – 11 січ.

2003

Златогорський О.Є. Деталі віртуальної невідомості / О. Є. Златогорський // Проблеми славістики : наук. часоп. – Луцьк, 2003. – Чис. 4. – С. 54–56.

2004

Златогорський О. Екскурс в давню історію краю / О. Златогорський // Досвіт. зоря. – 2004. – 17 січ. – С. 7.

Стельмах Б. Повертаючись до витоків / Б. Стельмах // Луцьк. молод. – 2004. – 12 лют.

2005

Златогорський О. Дослідник віртуальної невідомості / О. Златогорський // Нар. трибуна. – 2005. – 19 трав. – С. 11.

Ковальчук Є. Його [Яна Фітцке] розстріляли в Катині / Є. Ковальчук // Волинь-нова. – 2005. – 23 черв. – С. 3.

Марчук І. Легкі дороги ведуть в нікуди / І. Марчук // Аверс-прес. – 2005. – 9 черв. – С. 6.

Пахайчук Н. Дослідження лопатою / Н. Пахайчук // Аверс-прес. – 2008. – 14 серп. – С. 9.

Титова О. Охріменко Григорій Васильович / О. Титова // Краєзнавці України : (сучас. дослідники рідн. краю) : довідник. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 163.

2006

Мазурик Ю. Сучасні дослідники Волині : Охріменко Григорій Васильович / Ю. Мазурик // Нариси культури давньої Волині. – Луцьк, 2006. – С. 55.

Мазурик Ю. Дослідження українських та польських археологів на території Волині та їх роль у формуванні колекцій музеїв краю / Ю. Мазурик // Замосцько-Волинські музейні зошити. – Zamosc, 2006/2007. – Т. IV. – С. 269–279.

2022-02-21