Читальна зала


Панишко Г. Аграрно-господарські відносини у маєтку Сумовських на Волині у 20-х - 30-х pp. XX ст.

Розділ: Господарство Волинського краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2003

Панишко Г. Аграрно-господарські відносини у маєтку Сумовських на Волині у 20-х - 30-х pp. XX ст. / Г. Панишко, П. Олешко // Історіографічні дослідження в Україні. - 2003. - 13. - С. 441-449

Анотація:

"На думку волинського воєводи Г.Юзевського, зростання ефективності сільського господарства, немислиме без існування високоінтенсивних насінницьких та племінних господарств, було прямопропорційне темпам асиміляції Волині в єдине ціле з Річчюпосполитою. 

У чому ж крились економічні причини успішного розвитку переважної більшості великих земельних маєтків на Волині впродовж 20-х рр.? Відповідь очевидна саме такі господарства мали найбільш сприятливі умови для швидкого налагодження товарного виробництва, оскільки володіли засобами для цього. В економічних умовах 20-х- 30-х рр., за винятком періоду кризи, фактично тільки великі господарства були рентабельними.

Основним засобом виробництва сільськогосподарської продукції була земля. На 1921 р. великі власники на Волині володіли 1 млн. 38 тис. 501 га землі..."

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-11-10
Переглянути документ
Завантажити