Читальна зала


Бармак М.В. Повноваження та діяльність губернських правлінь Волинської, Подільської та Київської губерній (кінець ХVIII – перша половина XIX ст.)

Розділ: Історія, історичні науки , Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2006

Бармак М.В. Повноваження та діяльність губернських правлінь Волинської, Подільської та Київської губерній (кінець ХVIII – перша половина XIX ст.) / Бармак М.В. // Краєзнавство. - 2006. - 1. - С. 145-149

Анотація:

На прикладі губерній Правобережної України показано діяльність, специфіку владних повнова жень губернського правління як органу управління губернією. Досліджено основні принципи діяль ності органів місцевого управління українських земель часів Російської імперії.

Джерело:

Інститут історії України НАН України

2023-11-10
Переглянути документ
Завантажити