Читальна зала


Сілецький Р. Концепт вибору в будівельній обрядовості волинян

Розділ: Етнографія, фольклор

Мова документу: українська

Рік видання: 2021

Сілецький Р. Концепт вибору в будівельній обрядовості волинян / Р. Сілецький // Народознавчі зошити. – 2021. – № 2 (158). – С. 287–302.

Анотація: Стаття присвячена народним звичаям, повір’ям, прикметам та ворожінням волинян – локальній групі українського народу, присутнім в комплексі традиційної будівельної обрядовості. Розглядається блок обрядодій, який передує безпосередньо будівництву житла. Досліджено обрядово-звичаєвий аспект вибору мешканцями етнографічної Волині часу, місця і будівельного матеріалу для зведення житлових і господарських будівель з метою забезпечення господарям здоров’я і добробуту. Висвітлено традиційний обрядовий інструментарій, за допомогою якого волиняни здійснювали зазначений ритуальний вибір: повір’я, прикмети, ритуальні заборони, ворожіння. В публікації приділена увага локальним (волинським) особливостям та загальноукраїнським рисам розглядуваного явища народної культури. Територіальні межі дослідження поширюються на історико-етнографічну Волинь, яку заселяє одна з локальних груп українського народу – волиняни.

Джерело: Народознавчі зошити

2023-11-03
Переглянути документ
Завантажити