Читальна зала


Галайчук В. Народний календар Любешівщини в обрядах, звичаях та фольклорі

Розділ: Етнографія, фольклор , Край в цілому, міста, села та райони краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2021

Галайчук В. Народний календар Любешівщини в обрядах, звичаях та фольклорі / В. Галайчук, С. Ципишев // Народознавчі зошити. – 2021. – № 1 (157). – С. 183–224 ; 2020, № 6 (156).

Анотація: Комплексно описано народний календар Любешівщини, що є складовою Західного Полісся. Досліджено календарно марковані обряди, звичаї, повір’я та фольклор населених пунктів Любешівщини, їхні загальноукраїнські риси, регіональні та локальні особливості. Традиційний календар Любешівщини ще не був предметом спеціальних досліджень, в чому полягає новизна і актуальність статті. Цей аспект висвітлений у науковій літературі доволі скупо, відтак основою роботи є польові матеріали авторів.

Джерело: Народознавчі зошити

Див. № 6 (156), 2020

2023-10-20
Переглянути документ
Завантажити