Дослідники Великої Волині


Леонова Людмила Анатоліївна

Леонова Людмила Анатоліївна – історик, архівіст, заступник начальника відділу забезпечення збереженості документів, обліку і довідкового апарату Державного архіву Рівненської області. Народилася 1 вересня 1962 р. в м. Гродно Білоруської РСР. З 1969–1979 рр. навчалася у Рівненській середній школі № 5. В 1979 р. почала працювати в державному архіві Рівненської області. У 1987 р. закінчила Московський державний історико-архівний інститут. В 2008 р. за свою професійну діяльність нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня. 

Є співавтором збірників «Рівне-720», «Джерело історичної пам’яті Рівненщини», «Шевченкові верстви» та «Громове дерево» (автор-упорядник Є. Шморгун), автором збірника з історії органів реєстрації актів громадянського стану «Віхи історії». Неодноразово публікувалася в наукових збірниках «Архіви України», «Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею», «Архітектурна спадщина Волині», журналі «Волинь історична». Очолювала робочу групу з підготовки створення путівника по фондах Державного архіву Рівненської області за період від XVIII століття до 1939 року. В якому є автором більшості описових статей.

Протягом останніх років провела біля 20 майстеркласів з дослідження генеалогії «Вивчаємо історію роду разом», частину з них – у рамках проєкту «Модерний архів», який відбувся у 2019 році за кошти УКФ (була членом команди, успішно комунікувала із ЗМІ та громадськістю щодо висвітлення реалізації проєкту). У 2023 р. є автором ідеї та основним виконавцям проєкту «Віртуальне Рівне: подорож у часі центральною вулицею міста», який реалізовувався також за сприяння УКФ.

Активно займається створенням пошуково-довідкового апарату до документів архіву для забезпечення ефективного доступу користувачів до архівної інформації.

Напрямки науковї роботи:

* дослідження історії Рівненшини ХVІІІ поч. ХХ ст.

Список основних опублікованих праць

2003

Леонова Л. Рівне – найбільш благоустроєне місто Волинської губернії : сто років тому / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2003. – 6 черв. – С. 8.

Леонова Л. Як відзначали свята в Рівному 100 років тому : [до 720-річчя м. Рівного] / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2003. – 13 черв. – С. 2.

2004

Плахотнюк Г. І. Хроніка архівного будівництва на Рівненщині 1919–2003 рр. / Г. І. Плахотнюк, Л. А. Леонова // Скарбниця історичної пам'яті Рівненщини : зб. ст. та док. / Держ. архів Рівнен. обл. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – С. 93–110.

2005

Леонова Л. Історія будинку по вул. Драгоманова, 19 мовою архівних матеріалів (описи архівних фондів) / Л. Леонові, Н. Кожушко // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2005. – Вип. 2 : матеріали наук. конференції 23. 11. 2004 р. – С. 63–66.

Леонова Л. Мовою архівних документів : (за документами і матеріалами Державного архіву Рівненської області [історія Дубровиці] / Л. Леонова // Дубровиці-1000 років : зб. матеріалів наук.-краєзн. конф., присвяченої 1000-річчю першої писем. згадки про м. Дубровицю, проведеної 16–17 верес. 2005 р – Рівне, 2005. – С. 75–80.

Леонова Л. Огляд фондів державного архіву Рівненської області з фольклорно-етнографічної тематики / Л. Леонова // Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі студії. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – С. 138–146.

Леонова Л. Ровенська волость у 1913 році: статистичні відомості [за документами Державного архіву Рівненської області] / Л. Леонова // Слово і час [Рівне]. – 2005 . – 11 берез. – С. 6.

Леонова Л. Рівненська волость у 1913 році: статистичні відомості [за документами Державного. архіву Рівненської області] / Л. Леонова // Слово і час [Рівне]. – 2005. – 25 берез. – С. 7.

2006

Леонова Л. Документи з історії [Зарічнянськолго] району в фондах Рівненського обласного державного архіву / Л. Леонова // Західне Полісся : історія та культура : матеріали краєзнавчої конференції, присвяченої 60-літтю утворення Зарічненського району та 20-літтю аварії на Чорнобильській АЕС. – Рівне : Зень О. М., 2006. – С. 12–17.

Леонова Л. Вони були першими представниками Волині в Державній думі [Росії 1905 р.] / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2006. – 3 берез. – С. 2.

Леонова Л. Вони були першими представниками Волині в Державній Думі [за документами Державного архіву Рівненської області] / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2006. – 28 квіт. – С. 4.

Леонова Л. Опис фондів навчальних закладів державного архіву Рівненської області (19-поч. 20 ст.) / Л. Леонова, О. Прищепа // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. 25–26. 10. 2006 р. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 4. – С. 101–108.

2007

Леонова Л. Із історії архівної справи на Рівненщині / Л. Леонова // Волинь історична : зб. наук. ст. – Рівне : Зень О. М., 2007. – С. 5–15.

Прищепа О. Міське самоврядування Дубна в умовах інкорпорації Волині до складу царської Росії: реорганізація функцій / О. Прищепа, Л. Леонова // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2007. – С. 26–29.

2008

Леонова Л. Від театру Зафрана до кінотеатру «Партизан» / Л. Леонова // Рівне вечірнє [Рівне]. – 2008. – 31 січ. - С. 20.

Леонова Л. Голос протесту і болю / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2008. – 31 жовт. – С. 14.

Марчук В. До 110-річчя з дня народження першого українського Патріарха Мстислава / В. Марчук, Л. Леонова // Волинь [Рівне]. – 2008. – 11 квіт. – С. 7.

2009

Леонова Л. Від повіту – до району : до 70-річчя утворення Сарненщини / Л. Леонова, О. Бабич // Сарненські новини. – 2009. – 17 груд. – С. 2.

Леонова Л. Голодомор мовою документів / Л. Леонова, О. Галамай // Вільне слово [Рівне]. – 2009. – 17 листоп. – С. 5.

2010

Леонова Л. Голодомор 1932–1933 рр. (за документами Державних архівів Вінницької, Миколаївської, Полтавської та Рівненської областей) / Л. Леонова, О. Галамай // Волинь історична : зб. наук. статей / гол. ред. М. І. Григорук. – Рівне, 2010. – С. 111–119.

Леонова Л. З історії міського самоврядування в Рівному в 1920–1930-х роках / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2010. – 25 черв. – С. 14.

Леонова Л. Благо чи напасть? / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2010. – 17 верес. – С. 15.

Леонова Л. Міське самоврядування в умовах інкорпорації Волині до складу царської Росії: реоганізація функцій / Л. Леонова, Г. Новак, О. Прищепа // Волинь історична : зб. наук. статей / гол. ред. М. І. Григорук. – Рівне, 2010. – С. 76–88.

Леонова Л. Наймасштабніше промислове свято (до 80-річчя Волинських торгів) / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2010. – 13 серп. – С. 14.

2011

Леонова Л. Острог [Рівненська область] на початку 1920-х років / Л. Леонова // Життя і слово [Острог]. – 2011. – 18 черв. – С. 8.

2012

Леонова Л. Бруд і болото : ці слова були основними в характеристиці Рівного за часів Польщі / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2012. – 12 лип. – С. 7.

Луц В. Пожежа палацу Любомирських [1927 р.] у Рівному на сторінках місцевої преси і документів з Державного архіву Рівненської області / В. Луц, Л. Леонова // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць / за ред. П. А. Ричкова. – Рівне : ДМ, 2012. – Вип. 3. – С. 170–176.

2013

Леонова Л. Двісті років Любомирських у Рівному / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2013. – 28 берез. – С. 11.

Леонова Л. Волинські торги родом із Рівного / Л. Леонова // Рівненський кооператор. – 2013. – 18 жовт. – С. 2.

Леонова Л. Двісті років Любомирських у Рівному / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2013. – 28 берез. – С. 11 ; 18 квіт. С. 13.

Леонова Л. А. Документи фонду Рівненського повітового суду як джерело з вивчення історії Волині кінця XVIII – 70-х років ХІХ століття (огляд фонду «Рівненський повітовий суд» Державного архіву Рівненської області) / Л. А. Леонова // Архіви України. – 2013. – № 6. – С. 153–174.

Леонова Л. Ремонт вулиць, знесення будок-самобудів, нестача грошей : проблеми, які доводилось вирішувати довоєнному магістрату Рівного, до болю нагадують клопоти сучасної міської влади. Все ж історія має властивість повторюватись / Л. Леонова // Сім днів : [Рівне]. – 2013. – 15 серп. – С. 6–7.

2014

Леонова Л. Людмила Леонова: «Зберігаємо унікальне видання «Кобзаря» 1934 року» / Л. Леонова // Без секретів [Рівне]. – 2014. – № 69/берез./. – С. 4.

Леонова Л. Прифронтове Рівне: біженці, допомога фронту, евакуація / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2014. – 31 лип. – С. 14.

2015

Леонова Л. «Битва за місто». З історії розширення меж м. Корець у 1920–1930-х рр. / Л. Леонова // Вісник Кореччини. – 2015. – 20 черв. – С. 4 ; 27 черв. – С. 4.

Леонова Л. Дубно під час Першої світової війни : за документами Державного архіву Рівненської області / Л. Леонова // Замок [Дубно]. – 2015. – 20 серп. – С. 9.

Леонова К. Повсякденне життя учнів Рівненської гімназії (реального училища) середини ХІХ – початку ХХ ст. / К. Леонова // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею / Рівнен. обл. краєзнав. музей ; відп. за вип. О. Булига. – Рівне : Дятлик М. С., 2015. – Вип. 13, ч. 2 . – С. 5–18.

2016

Леонова Л. Адам Любомирський – останній власник Рівного / Л. Леонова // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. праць / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : ДМ, 2016. – Вип. 14 : матеріали наук. конф. присвяч. 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – С. 144–146.

Леонова Л. Крізь призму справи Вікентія Прушинського / Л. Леонова // Рідний край [Гоща]. – 2016. – 28 трав. – С. 6.

Леонова Л. Питні заклади Рівненського повіту : розповідь про місця та заклади, де можна було випити, закусити і гарно провести час у середині ХІХ століття / Л. Леонова // Слово і час [Рівне]. – 2016. – 13 жовт. – С. 5 ; 20 жовт. – С. 5.

Леонова К. Польський національно-визвольний рух [1830–1831] в історії Рівненської гімназії / К. Леонова // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : зб. наук. праць / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне : ДМ, 2016. – Вип. 14 : матеріали наук. конф. присвяч. 120-річчю музейної справи на Рівненщині . – С. 179–186.

Леонова Л. Як князі та поміщики вином на Рівненщині торгували : у середині 19 століття на території Рівненського повіту існувало 26 винокурних заводів / Л. Леонова // Рівне вечірнє. – 2016. – 29 верес. – С. 12.

2017

Леонова Л. Діяльність Рівненського повітового земства в перший період Української революції (березень 1917–квітень 1918 рр.) [за матеріалами Державного архіву Рівненської області] / Л. Леонова // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали наук. конф. «Волинь в Українській революції 1917–1921рр.» / Рівнен. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; упоряд. : О. Булига, А. Жив'юк. – Рівне : Дятлик М. С., 2017. – Вип. 15. – С. 90–96.

Леонова Л. Освіта Рівненщини в 1917 р. / Л. Леонова // Слово і час [Рівне]. – 2017. – 17 серп. – С. 4.

Леонова Л. Питне Дубно в давнину / Л. Леонова // Замок [Дубно]. – 2017. – 23 берез. – С. 9.

Леонова Л. А. Тротуари і вулиці до середини зобов'язані були підмести до 6-ї ранку мешканці Рівного 100 років тому / спілкувався С. Снісаренко // Сім днів [Рівне]. – 2017. – 16 берез. – С. 2.

2018

Леонова Л. За Польщі у Рівному виходили газети польською, українською та російською мовами / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2018. – 31 трав. – С. 13.

Луц В. Резиденція князів Радзивилів у селі Шпанів : (за матеріалами ДАРО) / В. Луц, Л. Леонова // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; ред. П. А. Ричкова. – Рівне : Дятлик М. С., 2018. – Вип. 6 . – С. 170–177.

2019

Леонова Л. Кіно в клубі без глядачів / Л. Леонова // Сім днів [Рівне]. – 2019. – 25 квіт. – С. 13.

Леонова Л. Реформа – це земля. Земля – це воля / Л. Леонова // Рідний край [Гоща]. – 2019. – 6 верес. – С. 5.

2020

Леонова Л. Про бургомістра та перші вибори до Рівненської міської ради / Л. Леонова // Рівне вечірнє. – 2020. – 29 жовт. – С. 14.

Леонова Л. Що виробляли у Рівному в давні часи [19 – поч. 20 ст.] / Л. Леонова // Вісті Рівненщини. – 2020. – 10 квіт. – С. 4.

 

2023-10-19