Читальна зала


Шмид О. П. Розвиток системи російського землеволодіння на Волині після 1863 р.

Розділ: Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2008

Шмид О. П. Розвиток системи російського землеволодіння на Волині після 1863 р. / О. П. Шмид // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2008. – Вип. 15. – С. 269–274.

Анотація: Після включення Волині до складу Російської імперії в результаті ліквідації Речі Посполитої  постала нагальна необхідність інтеграції регіону до політичної та економічної системи держави. Найефективніший засіб для досягнення цього завдання царські політики вбачали в цілеспрямованій законодавчій русифікації новоствореної Волинської губернії.

Після повстання 1863 р. лейтмотивом урядової політики щодо Волині стало цілеспрямоване витіснення поляків з економічного і політичного життя краю. На зміну польсько-католицькому елементу прийшли російські поміщики-дворяни та державні службовці, що започаткували вкорінення тут землеволодіння росіян. Практична реалізація земельної русифікації Волині, що стала альфою й омегою політики царського уряду в регіоні другої половини ХІХ ст., виявилася надзвичайно складною і досить повільною справою, яка наткнулася на величезний опір поляків та небажання самих росіян переселятися на постійне проживання у полонізовану, віддалену від столиці губернію. Фактично кампанія по російській колонізації Волині, на котру було витрачено значну кількість часу, коштів і зусиль чиновників, призвела до значного збільшення питомої ваги росіян у політичному, економічному й демографічному розвитку краю, проте не змогла повністю витіснити польських землевласників з економічного життя губернії.

Інститут історії України НАН України

2023-10-18
Переглянути документ
Завантажити