Остапчук С. М. Рисвянка і рисвянці

Розділ: Нові книги

Остапчук С. М. Рисвянка і рисвянці. – Вид. 2-ге, доповн. / С. М. Остапчук. – Рівне : Волин. обереги, 2021. – 360 с.

Анотація: Книга Сергія Остапчука «Рисвянка і рисвянці» є оригінальною комплексною працею, багато в чому новаторською у сучасному українському краєзнавстві, яка допоможе глибше пізнати складну і повчальну історію нашого краю протягом останніх чотирьох століть. Автор акцентує увагу на вивченні багатьох важливих проблем – історичних, політичних, господарських, релігійних, демографічних та мовних. Виокремлено чотири основні періоди в історії села Рисвянки , які охоплюють: 1603–1920, 1921–1941, 1941–1950, 1950–2021 роки. Висвітлено різнопланово від минулих часів до сьогодення історію примусового переселенння радянською владою невеликого волинського села Рисвянки та її мешканців. Подано значний обсяг архівного матеріалу. Наведено картографічний та фотоілюстративний матеріали, на яких показано село і рисвянців у різні періоди історії. 

З книгою Сергія Остапчука «Рисвянка і рисвянці» можна ознайомитися у відділі краєзнавчої літератури Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

2023-10-11