Читальна зала


Романюк Н. Й. Архівні джерела про господарську діяльність та сільське підприємництво у Київській, Подільській і Волинській губерніях (1861–1914 рр.)

Розділ: Господарство Волинського краю , Соціально-економічний розвиток

Мова документу: українська

Рік видання: 2016

Романюк Н. Й. Архівні джерела про господарську діяльність та сільське підприємництво у Київській, Подільській і Волинській губерніях (1861–1914 рр.) / Н. Й. Романюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2016. – Вип. 45 (2). – С. 28–32.

Анотація: Досліджено документи фондів Центрального Державного історичного архіву у м. Києві та Державних архівів Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей. Використані джерела дозволили з'ясувати особливості соціально-економічного розвитку трьох українських губерній (Подільської, Київської, Волинської). Цей регіон відрізнявся від губерній Лівобережжя та Півдня України, як історією свого попереднього розвитку, так і географічно-кліматичними умовами, національним та соціальним складом населення, рівнем економічного розвитку та політичними процесами, які відбувалися на його теренах. Усі ці фактори зумовили особливості аграрних відносин та політико-правового регулювання економічної діяльності. Встановлено, що у досліджуваних губерніях провідну роль в інтенсифікації та нарощуванні виробництва у другій половині XIX – на початку XX ст. займали сільські підприємці – поміщики, купці, заможні селяни, чисельність яких зростала.

Джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

2023-10-09
Переглянути документ
Завантажити