Читальна зала


Романюк Н. Й. Сільські підприємці і підприємництво: 1861–1914 рр. (за матеріалами Київської, Подільської і Волинської губерній)

Розділ: Господарство Волинського краю , Соціально-економічний розвиток

Мова документу: українська

Рік видання: 2012

Романюк Н. Й. Сільські підприємці і підприємництво: 1861–1914 рр. (за матеріалами Київської, Подільської і Волинської губерній) : [монографія] / Н. Й. Романюк. – Житомир : Полісся, 2012. – 600 с.

Анотація: У монографії висвітлюються тенденції і особливості розвитку підприємництва в сільському господарстві, промисловості, торгівлі і в кредитно-банківській системі в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. за матеріалами Київської, Подільської і Волинської губерній.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА. – С. 3.

Розділ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА. – С. 7.

1.1. Стан наукової розробки проблеми. – С. 7.

1.2. Характеристика джерельної бази. – С. 91.

Розділ 2. ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА. – С. 110.

2.1. Природно-кліматичні умови розвитку підприємництва. – С. 110.

2.2. Правові основи підприємницької діяльності. – С. 137.

2.3. Історичний досвід як фактор становлення підприємництва. – С. 177.

Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КИЇВСЬКІЙ, ПОДІЛЬСЬКІЙ І ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЯХ. – С. 213.

3.1. Впровадження принципів підприємництва в землеробстві і тваринництві. – С. 213.

3.2. Підприємництво в сільській промисловості та кустарних промислах. – С. 289.

3.3. Підприємницька діяльність у торгівлі та сільський кредит. – С. 360.

Розділ 4. СІЛЬСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ: СОЦІАЛЬНО-ЕТНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. – С. 410.

4.1. Зміни в чисельності сільських підприємців. – С. 410.

4.2. Етнічний склад. – С. 429.

4.3. Громадський вимір діяльності підприємців. – С. 485.

ПІСЛЯМОВА. – С. 508.

ДОДАТКИ. – С. 511.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК. – С. 584.

Джерело: Поліський національний університет

2023-10-09
Переглянути документ
Завантажити