Читальна зала


Стрільчук Л. Переслідування «Просвіти» польською владою на Волині у міжвоєнний період

Розділ: Суспільно-політичне життя краю , Освіта та наукове життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2018

Стрільчук Л. Переслідування «Просвіти» польською владою на Волині у міжвоєнний період / Л. Стрільчук // Літопис Волині: всеукраїнський науковий часопис. – 2018. – № 19. – С. 82-87

Анотація: У статті проаналізовано причини переслідування товариств «Просвіта» на Волині польською владою у міжвоєнний період. Охарактеризовано політичну ситуацію, що склалася на землях Західної України після завершення Першої світової війни, особливості утвердження на цих територіях польської влади та її національну політику. Висвітлено нереалізовані можливості «Просвіти» на Волині та з’ясовано стосунки між національно-культурною організацією українців і польською державною адміністрацією в період воєводства Генріха Юзевського.

Постановка наукової проблеми та її значення. Роль товариства «Просвіта» у міжвоєнний період в житті українців, які потрапили у склад Другої Речі Посполитої, важко переоцінити. Адже, саме ця національна організація гуртувала навколо себе найбільш свідому частину українського суспільства і відігравала провідну роль в репрезентації та розвитку української мови, культури, освіти, пропагуючи українську національну ідею. Будучи заснованою у Галичині в 1868 році, «Просвіта» досить швидко завойовує прихильність і на Волині, ставши після Першої світової війни найпопулярнішою і наймасовішою організацією цього краю. Тому не дивно, що польська влада вороже поставилася до «Просвіти», вбачаючи у ній загрозу державницьким інтересам Другої Речі Посполитої, яка намагалася, за всяку ціну, полонізувати західноукраїнські землі, що увійшли до її складу. То ж, просвітянський рух, який швидко набував популярності і ставав усе масовішим, викликав занепокоєння, а згодом і переслідування з боку польської влади.

Аналіз останніх досліджень з проблеми. Історію «Просвіти» від її становлення, діяльності і до переслідування з боку польської влади в Галичині та на Волині вивчали сучасні українські історики, присвятивши цій темі низку монографій та наукових статей. Найперше у цьому списку слід виділити М. Фліпович та М. Кучерепу, які досліджували діяльність «Просвіти» на Волині у міжвоєнний період, та політику Другої речі Посполитої щодо національно-культурної організації українців. Важливе місце у вивченні задекларованої проблеми посідають праці І. Зуляка, який у низці статей та монографії «Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період (1919–1939)», окрім численних аспектів діяльності «Просвіти» аналізує і переслідування просвітнього руху польською владою. У статтях Р. Давидюк, Ю. Крамара, Ю. Сороки, Л. Понєдєльник  розглядається діяльність товариства «Просвіта» на Волині у досліджуваний період, вивчається політика польської влади щодо просвітянського руху.

Джерела:

Інституційний репозитарій Волинського національного університету імені Лесі Українки

Журнал «Літопис Волині» 

2023-10-04
Переглянути документ
Завантажити