Читальна зала


Кривенко А. «Одойди, нечиста сила! Останься, святий дух!»: апотропеїчні мотиви в структурі календарної обрядовості волинян

Розділ: Етнографія, фольклор

Мова документу: українська

Рік видання: 2019

Кривенко А. «Одойди, нечиста сила! Останься, святий дух!»: апотропеїчні мотиви в структурі календарної обрядовості волинян / А. Кривенко // Народознавчі зошити. – 2019. № 3 (147). – С. 670–683.

Анотація: Автором досліджено апотропеїчні мотиви в структурі календарної обрядовості волинян. Основою роботи є польові етнографічні матеріали. Чимало з досліджених явищ мають загальноукраїнські та іноетнічні паралелі, водночас виявлено локальну специфіку певних охоронних звичаїв, які є характерними насамперед для волинян.

Джерело: Народознавчі зошити

2023-10-02
Переглянути документ