Дослідники Великої Волині


Середюк Олександр Миколайович

Середюк Олександр Миколайович – відомий історик, краєзнавець, публіцист, засновник та директор Музею історії сільського господарства Волині – скансену.

Народився 21 жовтня 1950 року в м. Гайсин Вінницької області. З 1965 по 1969 роки – студент Ладижинського технікуму механізації сільського господарства. 

У 1972 році вступив до Львівського державного університету ім. Івана Франка на історичний факультет.

У 1978 р. отримав посаду старшого наукового співробітника у Волинському краєзнавчому музеї. Тут він працював над створенням експозиції Музею історії сільського господарства Волині. Протягом багатьох років О. Середюк збирав реліквії волинської минувшини, які стали унікальним надбанням музею. Він створив науково виважену та художньо довершену експозицію. Всі експонати були зібрані власноруч, ціною організаторських зусиль та чисельних пішохідних туристично-краєзнавчих походів і розкопок, мандрівок і поїздок, зустрічей із старожилами краю. Зібрані матеріали тематично і хронологічно згруповані та розміщені у семи залах експозиції.

З 1989 року на території Рокинівського дендропарку науковець започаткував створення експозиції просто неба – невеличкого волинського села XIX ст., в якому розмістились памятки давнього деревяного будівництва, відшукав і перевіз сюди вітряк, курну хату, дводільну поліську хату, кузню, господарські забудови, майже за власний кошт поставив каплицю.

Вперше серед музеїв України у 1990 році оформив експозицію «Історія української національної символіки». Він спрямовує свою роботу на те, щоб експонати вивчалися, а не лише демонструвалися. Започаткував вивчення і відтворення родинного і суспільного життя українців, яке супроводжувалось різними обрядами. Вже не один рік в експозиції просто неба проводяться «Андріївські вечорниці», «Різдвяний свят вечір», «Колядки, щедрівки».

Автор понад 30 наукових праць, девяти книг історико-краєзнавчих нарисів, публікацій у періодиці. 

Своєю діяльністю зробив вагомий внесок у розвиток музейництва на Волині, справу національного і культурного відродження України та її козацьких традицій, дослідження в галузі історичного краєзнавства Волині. У 1999 році він став лауреатом конкурсу імені Леоніда Маслова, організованого Товариством охорони памяток історії і культури. Постановою Козацької Ради нагороджений медаллю «Козацької Слави» та срібним хрестом «Козацької Слави».

Основні напрямки наукових досліджень

- музейництво;

- історичне краєзнавство;

- охорона культурної спадщини.

Список основних опублікованих праць

1990

Середюк О. М. Скарбниця історії : інформ. – реклам. путів. по нар. музею історії сіл. госп-ва Волині. – Луцьк, 1990. – 38 с.

1998

Середюк О. М. Скарбниця історії Волині : іст.-краєзн. нарис про нар. музей історії сіл. госп-ва Волині / О. М. Середюк. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 124 с. : іл.

***

Середюк О. М. Дендрарій у Рокинях / О. М. Середюк // Досвіт. зоря. – 1998. – 15 жовт.

Середюк О. М. За що постраждав старовинний вітряк? / О. М. Середюк // Досвіт. зоря. – 2001. – 18 січ.

Середюк О. М. Знов ковальський стукіт чути в кузні / О. М. Середюк // Віче. – 1999. – 30 груд.

Середюк О. М. Скарбниця історії Волині / О. М. Середюк, О. Малахівський // Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 1998. – С. 28–29.

1999

Середюк О. М. Рокинівська каплиця / О. М. Середюк // Вісник. – 1999. – 18 берез. – С. 12.

2001

Середюк О. М. А ми тую козацькую славу повернемо! / О. М. Середюк // Досвіт. зоря. – 2001. – 23 серп.

2002

Середюк О. М. Ангел-хранитель : політ. портрет / О. М. Середюк. – Луцьк, 2002. – 40 с.

***

Середюк О. М. Власник означає – незалежний / О. М. Середюк // Сіл. час. – 2002. – 1 лют.

Середюк О. М. Чиїх батьків, чиї ми діти? / О. М. Середюк // Вісник. – 2002. – 14 берез. – С. 4.

2003

Середюк О. М. Байрак-парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва (від 1996) / О. М. Середюк // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 104.

2004

Середюк О. М. Доки живу – будуватиму : (спогади про створення Музею історії сіл. госп-ва Волині - скансену) / О. М. Середюк // Волинський музей : історія і сучасність : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзн. музею та 55-річчю Колодяжнен. літ-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – С. 120–123.

Середюк О. М. Юліанський та григоріанський календарі : за яким же календарем ми живемо і відзначаємо події? / О. М. Середюк // Вісник. – 2004. – 15 січ. – С. 9.

2006

Середюк О. М. Лицарі Сонця : іст. нарис / О. М. Середюк. – Луцьк : Ініціал, 2006. – 432 с. : іл.

***

Середюк О. М. Експедиція на Полісся / О. М. Середюк // Слава праці [Луцьк]. – 2006. – 12 серп.

2007

Середюк О. Ангел України / О. Середюк. – Луцьк, 2007. – 71 с.

***

Середюк О. М. Хто ми? Чиїх батьків? Чиї ми діти? / О. М. Середюк // Просвіта. – 2007. – № 15. – С. 5.

2009

Рокині – Рукині (руки, що творять) : іст. – краєзн. нарис / за ред. О. Середюка. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 312 с.

 

2022-02-22