Читальна зала


Казначеєва Л. М. Волинське дворянське зібрання – короткий етап від самоврядування до імперської залежності (1830–1840 рр.)

Розділ: Суспільно-політичне життя краю

Мова документу: українська

Рік видання: 2006

Казначеєва Л. М. Волинське дворянське зібрання – короткий етап від самоврядування до імперської залежності (1830–1840 рр.) / Л. М. Казначеєва // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2006. – Вип. 12. – С. 143–154.

Анотація: У статті йдеться про те, що однією з проблем, що постали перед Російською імперією після приєднання Правобережжя наприкінці 18 ст. , став пошук шляхів порозуміння з місцевою знаттю. Першим на Правобережжі впровадили дворянську службу й зафіксували місце дворянства в місцевому управління за російським зразком, а Жалувана грамота, кодифікуючи політичний, юридичний і соціальний статус привілейованого стану, встановила законодавчу базу його корпоративних прав. Отримавши право мати власну організацію та представницькі органи, 1796 р. у Волинській губернії дворяни утворили дворянське зібрання. Збираючись кожні три роки у губернському місті, воно обирало державних чиновників і урядовців, вирішувало питання, запропоновані владою, обговорювало нагальні станові проблеми. Тоді ж було створене депутатське зібрання, яке стало першою інстанцією, яка розглядала докази дворянського походження, своєрідний «ревізійний орган», що перевіряв можливість зарахування до привілейованого стану.

Джерело: Інститут історії України НАН України

2023-09-19
Переглянути документ
Завантажити