Новини

Гупало В. Бернардинський монастир у Дубні та фунеральна культура волинської шляхти в XVII – першій половині ХІХ століття (за матеріалами археологічних досліджень)

Розділ: Нові книги

Гупало В. Бернардинський монастир у Дубні та фунеральна культура волинської шляхти в XVII – першій половині ХІХ століття (за матеріалами археологічних досліджень) / В. Гупало. – Львів: Простір-М, 2022. – 704 с.

Анотація: Монографію присвячено історії виникнення монастиря отців бернардинів у Дубні та функціюванню некрополя на території чернечого храму. Розглянуто обставини фундації монастиря, особливості розпланування ансамблю його будівель у просторовій організації міста, подано характеристику архітектури й оздоблення інтер’єрів споруд, відтворено діяльність чернечої спільноти. Головну увагу зосереджено на фунеральній культурі – на основі багаторічних археологічних розкопок відображено різні сторони поховального обряду, ритуальної атрибутики, особистих предметів християнського благочестя, вбрання. Встановлено біографічні та генеалогічні дані 176 осіб (світських і духовних), похованих у бернардинському костелі. Результати дослідження розкривають один з аспектів соціальної історії локального взаємопов’язаного чернечого та шляхетського середовищ, що відображено крізь призму релігійно-побутової культури.

Джерело: Волинський монітор

Народна музика Рівненського Полісся. Дудка-викрутка

Розділ: Нові книги

Народна музика Рівненського Полісся. Дудка-викрутка : за матеріалами експедицій В. Ковальчука 1995–2004 рр. / КЗ «Рівнен. обл. центр народ. Творчості» РОР ; упоряд. В. Ковальчук, В. Ярмола. – Рівне : Формат-А, 2023. – 42 с.

Анотація: У загальних рисах охарактеризовано історію дослідження та особливості процесу виготовлення дудки-викрутки, яка виступала невід’ємним атрибутом поліського пастушого побуту. Видання містить 22 різножанрові інструментальні мелодії, зафіксовані рівненським фольклористом Віктором Ковальчуком від дудкарів північних районів Рівненського Полісся упродовж 1995–2004 рр. Книгу упорядковано відповідно до сучасних принципів української етномузикології, доповнено примітками та фотоілюстраціями.

27 січня 2023 року традиційний музичний інструмент Рівненщини внесено до Національного реєстру під узагальненою назвою «Поліська дудка-викрутка: традиції виготовлення та гри».

З книгою «Народна музика Рівненського Полісся. Дудка-викрутка» можна ознайомитися у відділі краєзнавчої літератури Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Яцута Г. Висоцька земля

Розділ: Нові книги

Яцута Г. Висоцька земля / Г. Яцута. – Луцьк : Золота стріла, 2023. – 556 с., іл.

Анотація: Книга «Висоцька земля» – справжня історико-краєзнавча енциклопедія про містечко Висоцьк, що знаходиться на півночі Рівненщини над річкою Горинь. В хронологічному порядку досліджено багатовікову історію Висоцька та Дубровиччини, життя людей, їх політичні уподобання та прагнення аж до 2022 року. Автором охарактеризовано Висоцьк з різних боків у складі не одного державного утворення, до якого належало тисячолітнє містечко. Розкрито поліські народні звичаї краю. Вперше опубліковано українською мовою історію височан-євреїв, що мешкали у цьому регіоні і були знищені фашизмом у Другу світову війну. Значна частина книги відведена додаткам, а саме: документи з архівів власників князів Дубровицьких, Гольшанських, Соломарецьких, згадки про Висоцьк у «Літописі Руському». Доповнює видання, велика кількість кольорових фотографій.

З книгою Григорія Яцути «Висоцька земля» можна ознайомитися у відділі краєзнавчої літератури Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Джерело: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Тумаш В. М. Загублена у віках історія Заріччя

Розділ: Нові книги

Тумаш В. М. Загублена у віках історія Заріччя : краєзнавчий нарис / В. М. Тумаш. – Рівне : Волинські обереги, 2023. – 396 c.

Анотація: У книзі вміщені дослідження, що стосуються багатогранної історії Зарічненщини мальовничого куточка Рівненської області. Тут вперше опубліковано багато цікавих документальних матеріалів, мемуарних джерел, краєзнавчих нарисів, спогадів старожилів, які розкривають невідомі та маловідомі сторінки з життя мешканців Західного Полісся. Видання має добре проілюстровані сторінки.

З книгою Тумаш В. М. «Загублена у віках історія Заріччя» можна ознайомитися у відділі краєзнавчої літератури Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Джерело: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Гоща і округа

Розділ: Нові книги

Гоща і округа : історико-культурознавчі студії / НСКУ, Рівненська обласна організація, НАН України, Інститут народознавства ; редкол.: С. Сегеда, В. Бейлах, Р. Давидюк та ін. – Житомир : Бук-Друк, 2023. – 448 с., іл.

Анотація: У збірнику вміщено статті, присвячені питанням історії та культурології містечка Гощі й гощанської округи на Волині від найдавніших часів до сьогодення. Наведено підсумки археологічних досліджень Гощанського городища; простежено генеалогію шляхетських родів Гостських, Ленкевичів-Іпогорських, Отфіновських; висвітлено маловідомі сторінки середньовічної, ранньомодернової та нової історії Гощанщини. Представлено матеріали, які стосуються діяльності учасників Національно-визвольних змагань українського народу поч. ХХ ст., в міжвоєнний період, руху опору українства після завершення Другої світової війни, громадських і політичних організацій гощанської округи в останні роки існування СРСР і в ранній період незалежності України. Репрезентовано підсумки досліджень культурно-побутових (етнографічних) рис мешканців гощанської округи.

З книгою «Гоща і округа : історико-культурознавчі студії» можна ознайомитися у відділі краєзнавчої літератури  Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Джерело: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Герасимчук П. Тесів і Хрінів. Два села, одна історія

Розділ: Нові книги

Герасимчук П. Тесів і Хрінів. Два села, одна історія / П. Герасимчук. – Рівне : Волин. обереги, 2023. – 304 с.

Анотація: У першій частині книги – історична довідка про села, розповідь про місцевих мешканців та їх нащадків, детальний опис природи, побуту, виробництва, дозвілля, звичаї та традиції. У другій частині автор розповідає про боротьбу українського народу за свою незалежність і участь в ній жителів сіл Тесова і Хрінова. Третя частина висвітлює все, що чинила радянська влада в цих селах у післявоєнний період – репресії, насильницьке вивезення цілих сімей у Сибір та інші місця, непридатні для життя, розстріли…

На основі документів та історичних фактів Петро Герасимчук намагається донести до читачів те, що головним та найпідступнішим ворогом України завжди залишалася Росія і сьогодні вже у ХХІ столітті війна лише підтвердила його оцінки.

Також у книзі читачі знайдуть інформацію про автора, його родину, трудову та творчу діяльність, вірші та джерела, які були використані.

З книгою «Тесів і Хрінів. Два села, одна історія» можна ознайомитись у відділі краєзнавчої літератури Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Джерело: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека