Новини


Ботанико-топографическіе очерки болотъ Волынской губерніи и предварительный отчетъ Горынской экспедиціи по обследованію луговъ

Розділ: Рідкісні і цінні видання з фонду РОУНБ Природа, природні ресурси краю

Ботанико-топографическіе очерки болотъ Волынской губерніи и предварительный отчетъ Горынской экспедиціи по обследованію луговъ [Текст]. - Житомиръ : Электрическая типографія М. Дененмана, 1914. - 197 с. - (Общество Изследователей Волыни). 

Цінним джерелом вивчення природного багатства Волині можна вважати видання краєзнавчого характеру "Ботаніко-топографічні нариси боліт Волинської губернії", видане у Житомирі у 1914 році. Тут представлені відомості про болоти Волинської губернії, здобуті видатними вченими.

(Приложение к Т. 7 Труды Общества исследователей Волыни).

 

ОГЛАВЛЕНІЕ:

Предисловіе ............................. V

М. Н. Копачевская. Отчетъ по командировкѣ 1912 г. вь Овручскій уѣздъ ........................ 1

М. 1. Рынкевича. Отчетъ по командировкѣ 1912 г. вь Ковельскій и Владимірволынскій уѣзды ............ 75

Вл. Доктуровскій. Предварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ болотъ Волынской губерніи въ 1913 году  ........................  161

id :11
2022-05-11
переглядів :54