Читальна зала


Тутковскій, П. Карстовыя явленія и самобытные артезіанскіе ключи въ Волынской губерніи

Розділ: Рідкісні і цінні видання з фонду РОУНБ

Мова документу: російська

Тутковскій, П. Карстовыя явленія и самобытные артезіанскіе ключи въ Волынской губерніи [Текст] / П. Тутковскій. Метеорологическія данныя для изученія климата города Житоміра за десятилетіе 1900-1910г.г. / М. Хандросъ. Заметка о Волынскихъ третичныхъ отложеніяхъ / Б. А. Спульскій. О магнитной съемке въ Житомирскомъ уезде / С. В. Бельскій. - Житоміръ : Электр. тип. М. Дененмана, 1910. - 144 с. - Б. ц.

(Приложение к т. 7 Труды Общества исследователей Волыни).

 

 

id :10
2022-05-13
Preview