АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Хомичевський Микола Васильович (Борис Тен) (1897-1983)
Видатні діячі
Хомичевський Микола Васильович (...

Інше

Галерея

Тутковський Павло Аполлонович (1858-1930)
Видатний український геолог, гідрогеолог, географ, академік АН України (1918) та АН Білорусії (1928), професор.
Народився 1 березня 1858 р. в с. Липовець (тепер смт. Вінницької області), в сім'ї службовця.
В 1882 р. закінчив природничий факультет Київського університету, в якому і працював у 1884-1896 рр. консерватором мінералогічного і геологічного кабінетів, пізніше був викладачем природознавства, географії і фізики в гімназіях Києва, а з 1904 по 1913 р. – інспектором і директором народних училищ на Волині.
В 1911 р. П. А. Тутковський захистив дисертацію, одержавши ступінь доктора географії, за видатні наукові досягнення йому було присвоєно ступінь доктора мінералогії та геогнозії.
З 1914 р. він професор, завідуючий кафедрою географії Київського університету.
У 1918 р. П. Тутковський брав активну участь у створенні АН України, був одним із перших її академіків.
У 1924-1926 рр. працював керівником науково-дослідної кафедри геології АН України, а з 1926 р. – директором інституту геології.
Він був одним із організаторів і першим директором у 1927-1930 рр. геологічного музею України.
За 50 років наукової діяльності вчений опублікував численні наукові праці, популярні нариси, розвідки з питань геології, мінералогії, палеонтології, гідрогеології, географії, викопної мікрофауни, ґрунтознавства, корисних копалин.
Він автор багатьох підручників з геології та географії, першого словника геологічних термінів, відомий популяризатор природничих знань та музейної справи в Україні.
Понад двадцять років свого творчого життя віддав П. Тутковський вивченню Волинського Полісся – краю з своєрідними ландшафтами та геологічною будовою, великою кількістю річок та озер, багатою флорою і фауною.
В результаті наукових експедицій по Волині ним було зібрано багато цінних матеріалів, у тому числі геологічні колекції. Вчений написав і опублікував понад 80 наукових праць, присвячених дослідженню волинського краю; в них висвітлювалися питання геологічної будови, рельєфу, корисних копалин, підземних вод, озер, річок, населених пунктів Волині. Ось лише деякі з них: "Із геології Луцького повіту Волинської губернії" (1898), "Про геологічні дослідження 1900-1901 рр. Києво-Ковельської залізниці", "Про післятретинні відклади Володимир-Волинського та Ковельського повітів Волинської губернії" (1902), "Викопні пустині Північної півкулі" (1910), "Карстові явища та самобутні артезіанські джерела в Волинській губернії. Ст.1 Провали грунтів на Поліській залізниці" (1911) та ін.
Виконуючи завдання Київського товариства дослідників природи, П. Тутковський проводив геологічне дослідження Волині.
Відомо, що в 1896 р. П. Тутковський досліджував район Луцька, який, на його думку, був одним із найменш вивчених у геологічному відношенні. Продовжив розпочату роботу 1904-1909 рр., коли тимчасово оселився в Луцьку і працював тут на посаді інспектора народних училищ.
В Луцькому, а потім Володимир-Волинському та Ковельському повітах вивчав неогенові та післятретинні відклади.
В 1899 р. проводив докладне дослідження озера Світязь та Оконських джерел. А вже в 1900 р. в XXIX томі "Енциклопедичного словника" Брокгауза і Ефрона була надрукована стаття П. Тутковського про озеро Світязь; в ній він дав науковий опис озера, вказавши, що воно різко відрізняється характером своєї чистої та прозорої води від сусідніх дрібних озер і боліт, живиться потужними глибинними джерелами підкрейдяної артезіанської води. Роком пізніше була опублікована його стаття "Озеро Світязь та народні легенди про нього". Зібрані дослідником дев'ять легенд про озеро були вміщені в "Нарисах з природи України" (1920).
В журналі "Землеведение" (кн. IV за 1900 р.) надрукована ґрунтовна праця П. Тутковського "Поліські вікна" з топографічною картою частини Луцького повіту Волинської губернії, на якій позначена місцевість, де знайдені сильні джерела ("вікна"). Автор описує походження назви Оконських джерел, особливості рельєфу і геологічної будови околиць Оконська, інші поліські "вікна", походження і характер води, ймовірні причини утворення та значення їх в гідрології Полісся.
Великий внесок зробив П. Тутковський у вирішення проблеми картування Волині: він склав опис 16-го аркуша 10-верстної геологічної карти європейської частини Росії, а також здійснив геологічне картування вздовж залізниці Київ-Ковель.
Працюючи в Луцьку інспектором народних училищ 5 району Волинської губернії, П. Тутковський піклувався про поліпшення роботи народних училищ, порушував питання про будівництво навчальних закладів на кошти місцевих жителів.
В листі до Луцької міської управи він писав про необхідність розширити приміщення Луцького двокласного міського училища, в якому отримували початкову освіту діти найбіднішої частини населення міста.
Важливим періодом в науковій біографії вченого була його робота у Товаристві дослідників Волині, яке офіційно було засноване в 1900 р. в Житомирі і займалося різнобічним вивченням Волині.
В 1909 р. П. Тутковський переїхав з Луцька до Житомира і вступив до Товариства, в тому ж році його обрали почесним членом Товариства, а в 1910 – віце-головою. При сприянні Товариства вчений щорічно здійснював експедиції по Волині, проводив польові дослідження; він опрацьовував зібрані матеріали, часто виступав з доповідями та повідомленнями на загальних зборах Товариства та засіданнях секцій, друкував свої праці.
Велику увагу П. Тутковський приділяв роботі музею Товариства та популяризації наукових знань.
У зв'язку із від'їздом 1913 р. до Києва П. Тутковський склав з себе обов'язки віце-голови Товариства, але залишився почесним його членом, брав і далі участь в його діяльності.


Андреєва Т. П. П. А. Тутковський – дослідник природи Волині / Т. П. Андреєва // «Роде наш красний…» : Волинь у долях краян і людських документах / Міністерство освіти Укр., Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. академічний дім. – Луцьк : Вежа, 1999. – Т. III. – С. 265-267.
Дата: 14 серпень 2013 16:37
Переглядів: 9193
Завантажень: 0