АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Прус Болеслав (справжнє ім'я та прізвище — Александер Гловацький; 1847-1912)
Видатні діячі
Прус Болеслав (справжнє ім'я та ...

Інше

Жилюк С. І. Релігійна політика царизму на Волині (1793 - 1917 рр.) | Друк |
Новини - Нові книги Історичної Волині
Дослідження особливостей релігійної політики царизму на Волині наприкінці XVIII - початку XX ст., здійснене у двох органічно взаємопов'язаних контекстах - утвердження і розвитку російського православ'я та релігійної політики царизму в краї. Результати дослідження дозволяють підтвердити, розвинути та відкорегувати чи спростувати вже існуючі окремі концептуальні положення щодо історико-релігієзнавчої тематики кінця XVIII - початку XX ст. Зокрема, виявлення та опрацювання документальних даних дає можливість констатувати, що джерельна база проблеми є досить репрезентативною для всебічного аналізу. Центральні та обласні архіви містять значну кількість фактичних даних про кількість віруючих, їх соціальний стан, віровчення, соціальну практику, тощо. У цьому зв'язку, цілком підтверджуються висновки багатьох дослідників по те, що на сьогодні найбільш повно збереглися документи фонду Волинської духовної консисторії.
У запропонованій монографії головна увага акцентується на політиці царського самодержавства як визначальної домінанти сус­пільно-релігійних змін, оскільки релігійні об’єднання в умовах самодержавної влади у більшій мірі не відігравали самостійної ролі, а були об’єктами діяльності російського уряду та офіційної Російської православної церкви.
Сподіваємось, що висновки, основні ідеї та фактичний ма­теріал дослідження сприятимуть науковим розробкам з історії міжконфесійних і державно-церковних відносин.
Результати дослідження можуть бути використані при написанні спеці­альних та узагальнюючих праць, при підготовці навчальних програм, курсів та спецкурсів вищої школи з історичних, ре­лігієзнавчих, етнополітичних та соціологічних дисциплін, а також при розробці програмових завдань, спрямованих на вироблення ефективних моделей державної політики у духо вно-релігійній сфері та досягнення консолідації українського суспільства.
Жилюк С. І. Релігійна політика царизму на Волині (1793 - 1917 рр.) / С. І. Жилюк, Б. Є. Бойко ; Національний університет "Острозька академія". - Острог, 2010. - 226 с.