АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Костьол Святої Дороти м. Славута Хмельницька область
Пам'ятки
Костьол Святої Дороти м. Славута...

Інше

Панишко Сергій Дмитрович | Друк |
Дослідники Великої Волині - Дослідники Великої Волині

Панишко Сергій Дмитрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

 

Народився 22 червня 1963 року у с. Кладьківка Куликівського району Чернігівської області. У 1986 році закінчив історичний факультет Київського Ордена Леніна та Ордена Жовтневої Революції державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Впродовж 1986 – 1997 років працював у відділі охорони пам’яток Волинського краєзнавчого музею.

 

У 1997 році захистив дисертацію «Формування території Волинської землі у XII– на початку XIV століття» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

 

Від 1997 року - викладач, у 1997–2004 роках – заступник декана історичного факультету, нині доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

 

Коло наукових інтересів: історія, археологія, історія науки і техніки, взаємозв’язки історії і навколишнього середовища.

 

 

Наукові праці

1987

 1. Панышко С.Д. К вопросу о возникновениизарубинецких городищ в СреднемПоднепровье / С.Д. Панышко // 1989
 1. Панишко С.Д. Новий пам’ятник давньоруського оборонного будівництва на Волині / С.Д. Панишко // Тезисыобщественно-политическихчтений, посвященных 70-летию комсомолаУкраины. – К., 1989. – С.72 – 73.
 2. Панишко С.Д. Роботи розвідкової археологічної експедиції Волинського краєзнавчого музею на городищі Коршів / С.Д. Панишко //Тези доповідей та повідомлень І-ої Тернопільської обласної історико-краєзнавчої конференції. – Тернопіль, 1989. – С. 62 – 63.
 3. Панишко С.Д. Роботи розвідкової археологічної експедиції Волинського краєзнавчого музею в басейні р.Конопельки / С.Д. Панишко //Тези доповідей та повідомлень ІІІ-ої Волинської історико-краєзнавчої конференції. – Луцьк, 1989. – С. 185 – 187.

 

1991

 1. Панишко С.Д. До питання про систему населених місць давньоруського часу в басейні р. Конопельки   / С.Д. Панишко // Тези науково-теоретичної конференції. – Хмельницький, 1991. – С.106 – 107.
 2. Панишко С.Д. Дослідження П.О.Раппопортом давньоруських городищ Волинської області / С.Д. Панишко // Тези доповідей та повідомлень V Волинської регіональної історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне Волині: Історичні постаті краю» 11 – 13 жовтня 1991р. / Відп. Ред. Б.Заброварний. – Луцьк, 1991. –  С. 25.
 3. Панишко С.Д. До питання про феодалізацію Волинської землі в ХІІ-ХІІІ ст. / С.Д. Панишко // Тези доповідей та повідомлень V Всеукраїнської краєзнавчої конференції. – К.-Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 577 – 578.

 

1992

 1. Панишко С.Д. Структура Волинської землі  середини ХІV ст. / С.Д. Панишко // Родовід. – 1992. – № 3. – С. 26 – 30.
 2. Панишко С.Д. Розміри Володимирського князівства на рубежі ХІ-ХІІ ст. / С.Д. Панишко // Тези доповідей та повідомлень ІІ-ої регіональної «Велика Волинь» та VI обласної  історико-краєзнавчих конференцій  8 – 10 жовтня 1992рю / Відп. Ред. Б.Й. Заброварний. – Луцьк, 1992. – С.157 – 158.
 3. Панишко С.Д. До питання про «феодалізацію» Волинської землі в ХІІ-ХІІІ ст. / С.Д. Панишко // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 1992. –  С. 73 – 74.
 4. Панишко С.Д. Дослідження оборонних споруд на давньоруських городищах Волині / С.Д. Панишко // Археологічні дослідження проведені на території України протягом 80-х років державними органами охорони пам’яток та музеями республіки. – К., 1992. – С.111 –119.
 5. Панишко С.Д. Структура Володимирської землі в середині ХІV ст. / С.Д. Панишко // Матеріали І – ІІІ науково-краєзнавчих  конференцій. – Острог, 1992. – С. 9 – 10.

 

1993

 1. Панишко С.Д. Басейни малих річок як сільськогосподарська округа давньоруських феодальних міст Волині / С.Д. Панишко // Актуальні проблеми розвитку міст і міського самоврядування (історія і сучасність): Тези міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 7-9 квітня 1993 р.). – Рівне, 1993. – С. 70 – 71.
 2. Панишко С.Д. До питання про термінологію давньоруських літописів щодо територіально – адміністративних одиниць Волинського регіону / С.Д. Панишко //Матеріали шостої Всеукраїнської наукової конференції з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 391.
 3. Панишко С.Д. До питання про розміри і структуру сільськогосподарської округи давньоруських міст Волині в поліській зоні / С.Д. Панишко // Тези доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції. – Львів, 1993. –  С. 62 – 63.
 4. Панишко С.Д. Проблема розмірів Волинської землі в російській історіографії ХІХ ст. / С.Д. Панишко // Тези доповідей ІV регіональної науково-практичної конференції. – Рівне, 1993. – С. 6 – 7.
 5. Панишко С.Д. Проблема територіальної структури Волинської землі ХІ-ХІІІ ст. в радянській історіографії / С.Д. Панишко // Велика Волинь: минуле і сучасне. Тези міжнародної наукової краєзнавчої конференції. – Житомир, 1993. – С. 21 – 22.

 

1994

 1. Панишко С.Д. Переміщення князів з Волині у Переяслав у давньоруський час / С.Д. Панишко // Тези Всеукраїнської наукової конференції. – Переяслав-Хмельницький, 1994. – С. 53 – 54.
 2. Панишко С.Д. Л.М. Гумільов про історію Волині ХІ –  ХІV ст. в контексті взаємовідносин Схід-Захід / С.Д. Панишко, Г.Т. Панишко// Тези доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції. – Луцьк, 1994. –  С. 34 – 36.
 3. Панишко С.Д. Формування території Волинської землі в давньоруський період / С.Д. Панишко // Матеріали Міжнародної наукової краєзнавчої конференції «Велика Волинь: минуле і сучасне» жовтень 1994р. – Хмельницький – Ізяслав – Шепетівка, 1994. – С. 96 – 98.
 4. Панишко С.Д. Періодизація перших згадок про давньоруські міста Волині / С.Д. Панишко // Тези V регіональної науково-практичної конференції. – Рівне, 1994. –С. 15 – 17.
 5. Панишко С.Д. Волинський театр ведення військових дій в давньоруський час / С.Д. Панишко //Документально-художня проза про Першу світовувійну. (Матеріали і тезидоповідей та повідомленьміжнародноїнауково-теоретичноїконференції, 23-26 жовтня 1994 року). – Луцьк, 1994. – С.186.

1995

 1. Панишко С.Д. До проблеми класифікації археологічних пам’яток / С.Д. Панишко // Матеріали XLI наукової конференції професорсько-викладацького складу Волинського державного університету імені Лесі Українки. Ч.II. – Луцьк, 1995. – С. 38.
 2. 24. Панишко С.Д. К вопросу о влиянииестественныхфакторов на фортификационноестроительство в западныхрегионах СНГ в I тыс.дон.э. – I тыс. н.э. / С.Д. Панишко // Slaviaantigua. T. XXXVI. R., 1995. – S.135 – 157.  
 3. 25. Панишко С.Д. До питання про розмежування володінь Любарта і Казимира на Волині в 1366 р. / С.Д. Панишко// Поділля і Волинь у контекстіукраїнськогонаціональноговідродження. Науковийзбірник / Ред. кол.: Л . В. Баженов (відп. ред.), І.С. Винокур та ін. –Хмельницький, 1995.С. 87 – 89. 

 

1996

 1. Панишко С.Д. Про оцінку особи Давида Ігоревича (Волинського). До питання про еліту Київської Русі / С.Д. Панишко // Матеріали перших та других читань пам’яті В’ячеслава Липинського. – Луцьк – Львів, 1996        – С. 7 – 9.
 2. Панишко С.Д. Парне поховання культури кулястих амфор у с.Оздів Волинської області / С.Д. Панишко, Ю.М. Мазурик // Міжнародна археологічна конференція. – К., 1996. – С. 124.
 3. Панишко С.Д. Дослідження літописного Угровська / С.Д. Панишко // Міжнародна археологічна конференція. – К., 1996. – С. 201.

 

1997

 1. Панишко С.Д. Формування території Волинської землі у ХІІ – на початку XIV ст. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. / С.Д. Панишко – К.: Інститут археології НАН України, 1997. – 24 с.
 2. Панишко С.Д. Утворення Волинської землі та формування  місцевої державної адміністрації / С.Д. Панишко // Консерватизм і державотворення в Центрально-Східній Європі. – Луцьк-Люблін, 1997. –С. 19 – 21.
 3. Панишко С.Д. До проблеми локалізації давньоруського Угровська / С.Д. Панишко // Київська старовина. – Київ. – 1997. – №5. – С.168 – 177.
 4. Панишко С.Д. Роль Полісся у формуванні Волинської землі у давньоруський час / С.Д. Панишко, Г.Т. Панишко// Матеріали міжнародної наукової конференції «Полісся: етнікос, традиції, культура» 17 – 19 вересня 1995р. - Луцьк: Вежа, 1997. –  С. 17 – 28.

 

1998

 1. Панишко С.Д. Торгові зв’язки Волинського Полісся у середньовічний період / С.Д. Панишко //Матеріали IXісторико краєзнавчої міжнародної конференції «Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край». / Відп. Ред.. Г. Бондаренко. – Луцьк: Настир’я,  1998. – С.186 – 187.
 2. Панишко С.Д.BadaniaarcheologicznelatopicowegoUhrowieska / С.Д. Панишко // ArcheologiaPolskiśrodkowowschodnie. III. – Lublin – Chełm – Zamość, 1998. – S. 175 – 182.
 3. Панишко С.Д. Збірник тестових завдань з історії (Для абітурієнтів) / С.В.Гаврилюк, О.М. Карліна, С.Д. Панишко, Є.І. Франчук, Г.М. Хлібовська // Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ВДУ, 1998. – 351с.
 4. Панишко С.Д. Нова поховальна пам’ятка культури кулястих амфор на Волині / С.Д. Панишко,Ю.М. Мазурик // Волино-Подільські археологічні студії. Пам’яті І. К. Свєшнікова (1915 – 1995). – Львів 1998. – С. 129 – 130.

1999

 1. Панишко С.Д. Міста як основа територіальної структури Волинської землі ХІІ-ХІІІ століття / С.Д. Панишко// Тези доповідей і повідомлень VIII Волинської історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне Волині: Літописні міста і середньовічна культура» / Відп. ред. Г.Бондаренко. – Луцьк, 1999. – С. 49 – 51.
 2. Панишко С.Д. Проблеми охорони давньоруських городищ на території Волинської області / С.Д. Панишко, О.В. Чемерис // Тези доповідей і повідомлень VIII Волинської історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне Волині: Літописні міста і середньовічна культура» / Відп. ред. Г.Бондаренко. – Луцьк, 1999. – С. 52 – 54.
 3. Панишко С.Д. Дослідження літописного Каменя / С.Д. Панишко // Тези доповідей і повідомлень VIII Волинської історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне Волині: Літописні міста і середньовічна культура» / Відп. ред. Г.Бондаренко. – Луцьк, 1999. – С. 63 – 65.
 4. Панишко С.Д. До проблеми локалізації давньоруського Угровська / С.Д. Панишко // Тези доповідей і повідомлень VIII Волинської історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне Волині: Літописні міста і середньовічна культура» / Відп. ред. Г.Бондаренко. – Луцьк, 1999. – С. 65 – 66.

 

 

2000

 1. Панишко С.Д. Тестові завдання для випускників. Історія / С.В.Гаврилюк, О.М. Карліна, С.Д. Панишко, Є.І. Франчук, Г.М. Хлібовська, Г.М. Крамар, М.М. Яцишин – Луцьк: Вежа, 2000. – 559 с.
 2. Панишко С.Д. Формування території Волинської землі в ХІ – середині XIV ст. / С.Д. Панишко // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – 2000. – № 3. – С. 55 – 62.
 3. Панишко С.Д. Проблеми охорони та дослідження археологічних пам’яток Волинської області / С.Д. Панишко // ArcheologiaPolskiSrodkowowschodniej, t. V, 2000. – S. 251 – 253.

 

2001

 1. Панишко С.Д. Волинь в ХІ – на початку ХІІ ст. / С.Д. Панишко // Літопис Волині. – Луцьк, 2001. – №1 –      С. 28 – 40.
 2. Панишко С.Д.Післямонгольська Волинь  / С.Д. Панишко //         Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – 2001. – № 10. – С. 80 – 89.
 3. Панишко С.Д.Ратенське князівство / С.Д. Панишко // Київська старовина. – 2001. – №5. – С. 140 – 147.

 

2003

 1. Панишко С.Д.Угровськекнізівство Данила Романовича / С.Д. Панишко // Король Данило Романович і його місце в українській історії. Матеріали міжнародної і наукової конференції. – Львів, 2003. – С. 58 – 65.
 2. Панишко С.Д. Економічні чинники у процесі формування території Волинської землі / С.Д. Панишко// Літопис Волині. – Луцьк, 2003. – Ч. 2. – С. 30 – 40.
 3. Панишко С.Д. Давньоруський Коршів / С.Д. Панишко // Минуле та сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. Збірник наукових праць. – Ч. 2, – Луцьк, 2003. – С.138 – 140.

 

2004

 1. Панишко С.Д. Формування сільськогосподарської округи Луцька в давньоруський період / С.Д. Панишко // Археологічні дослідження Львівського університету / За ред. Р. Береста. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2004. – С. 159 – 168.
 2. Панишко С.Д. Є. І. Франчук – український історик, декан історичного факультету ВДУ ім. Лесі Українки / С.Д. Панишко // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2005 р. – Луцьк: Терен, 2004. – С. 10 – 14.
 3. Панишко С.Д. Історичні реконструкції на основі матеріалів Давньоруської археологічної експедиції Волинського краєзнавчого музею / С.Д. Панишко // Волинський музей: історія і сучасність. Науковий збірник. Випуск 3.  Матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції, Луцьк-Колодяжне, 18 – 19 травня 2004 р. – Луцьк, 2004. – С. 113 – 114.
 4. Панишко С.Д. Дослідження ранньосередньовічного Любомля / С.Д. Панишко // Замосцько-волинські музейні зошити. Т. ІІ., – Замосць, 2004. – С. 255 – 262.
 5. Панишко С.Д. Природні чинники в історії Волині / С.Д. Панишко // Волинський музей: історія і сучасність. Науковий збірник. Випуск 3. Матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції, Луцьк – Колодяжне, 18 – 19 травня 2004 р. – Луцьк, 2004. –  С. 358 – 359.
 6. Панишко С.Д. Історіографія проблем формування території Волинської землі у давньоруський період / С.Д. Панишко // Сангушківські читання. Збірник наукових праць І Всеукраїнської наукової конференції 24 – 25 січня 2003 р. м. Славута. – Львів, 2004. – С. 174 – 178.

 

2005

 1. Панишко С.Д. Волинська Кормча книга 1286 року, як історичне джерело / С.Д. Панишко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в краї: наук. зб.: Матеріали XVI  Волинської наукової історично-краєзнавчої конференції, присвяченій 65-річчю бібліотеки імені Олени Пчілки. – Луцьк, 2005. – С. 28 – 31.
 2. Панишко С.Д. До питання про поїздку Володимира Васильковича в Орду у 1286 р. / С.Д. Панишко // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Наук. збірник. Вип. 1. – Острог, 2005. – С. 109 – 113.

 

2006 

 1. Панишко С.Д.АрхеологічнідослідженнядавньоруськогоКаменя //МинулеісучаснеВолинітаПолісся. Камінь-КаширськийвісторіїВолинітаУкраїни. Науковийзбірник. Вип.20. – Луцьк, 2006. – С.14 – 19.

 

2007

 1. Панишко С.Д. Поїздка волинського князя Володимира Васильковича до Ногая у 1286 році / С.Д. Панишко // Київська старовина, 2007, № 2. – С. 3 – 16.
 2. Панишко С.Д. Історичне краєзнавство / С.Д. Панишко // Методична розробка.  Луцьк, РВВ „Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – 96с.
 3. Панишко С.Д. Про причини поїздки Володимира Васильковича до Ногая у 1286 р. / С.Д. Панишко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль в історії України та Волині. Вип. 25. Матеріали ХХV Вол. обл. іст.-кр. наук. конф. м. Любомль, 28 жовтня 2007. – Луцьк, 2007. – С. 68 – 71.
 4. Панишко С.Д. Дослідження Волинської філії ДП "ОАСУ" об'єктів XIV-XV століть на Волині у 2008 році / О.Є. Злато горський, С.Д. Панишко // З'їзд європейський монархів у Луцьку в 1429 році: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової, історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 580-й річниці з'їзду. – Луцьк: ПВД "Твердиня", 2007. – С.84 – 86.

2008

 1. Панишко С.Д. Про результати археологічних досліджень городища в селі ВетлиЛюбешівського району / С.Д. Панишко // Минуле і сучасне  Волині та Полісся. Старовижівщина з глибини століть: Наук. зб.: Випуск 28. Матеріали ХХVIII Волинської обласної історико-краєзнавчої конференції, 20 – 21 червня 2008 року. – Луцьк, 2008. – С. 313 – 316.
 2. Панишко С.Д. Адміністративно-територіальна структура Волині литовського періоду / С.Д. Панишко // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. Вип. IV. – Луцьк, 2008. – С. 61 – 68.
 3. Панишко С.Д. Музеєзнавство: Робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Історія” / С.Д. Панишко – Луцьк: РВВ „Вежа” Вол. нац. університету ім. Лесі Українки, 2008. – 36 с.
 4. Панишко С.Д. Нові матеріали до характеристики сакрального мистецтва праісторичної Волині / Г. Охріменко, С.Д. Панишко, І. Маркус, Б. Зек// Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 15. Матеріали XV міжнародної наукової конференції, м.Луцьк, 25 – 26 вересня 2008 року. – Луцьк, 2008. – С. 126 – 129.

 

2009

 1. Панишко С.Д. Волинська енциклопедія середини XVI століття / С.Д. Панишко // Наукові записки з проблем волинезнавства.  Вип. 1.  Збірник наукових статей та матеріалів, присвячений 45-річчю від дня народження С.Д. Панишка / Упоряд. О. Златогорський. – Луцьк, 2008.   – С. 146 – 147.
 2. Панишко С.Д.Коршівське городище / С.Д. Панишко// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – 2009 рік. – №13 – С. 67 – 73.
 3. Панишко С.Д. Військові дії на Волині у давньоруський період / С.Д. Панишко, О.Є. Златогорський // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії краю: Науковий збірник. Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної історико-краєзнавчої конференції. – Луцьк, 2009. – С.152 – 154.
 4. Панишко С.Д. Археологічні дослідження у м. Володимирі-Волинському по вулиці Ковельська,1 у 2009 році / О.Є. Златогорський, С.Д. Панишко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історіїУкраїни і Волині. Науковийзбірник. Вип.32. – Луцьк, 2009. – С.25 – 28.
 5. Панишко С.Д. Польовий археологічний сезон 2008 року на Волині / О.Є. Златогорський, С.Д. Панишко, В. Баюк // Волинський музей: історія і сучасність: Науковий збірник: Вип. 4. – Луцьк, 2009. – С. 375 – 381.
 6. Панишко С.Д. Про охоронні археологічні дослідження на давньоруській пам’ятці у с. Рованці Луцького району 2005 року / С.Д. Панишко, В.В. Шкоропад// Наукові записки з проблем волинезнавства. Вип. 1.  Збірник наукових статей та матеріалів, присвячений 45-річчю від дня народження С.Д. Панишка / Упоряд. О. Златогорський. – Луцьк, 2008. – С. 83 – 103.
 7. Панишко С.Д.Польовий археологічний сезон 2008 року на Волині / О.Златогорський, С.Панишко/ О.Є. Златогорський, С.Д. Панишко// Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, поупляризація. – К., 2009. – Том 19. Книга 2. Частина 2. –С.528 – 540.

 

 

2010

 1. Панишко С.Д. Чинники формування території Волинської землі до середини XIVстоліття / С.Д. Панишко // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Історичні науки. – 2009. – № 22. – С. 58 – 64.
 2. Панишко С.Д. Про зміни технології приготування їжі на Волині у XIV столітті / С.Д. Панишко // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Історичні науки. – 2009. – № 22. – С.134 – 139.
 3. Панишко С.Д. Про металургійне виробництво в район Луцька у XIV столітті / О.Є. Злато горський,С.Д. Панишко // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. Вип.VI. – Луцьк, 2010. – С.215 – 222.
 4. Панишко С.Д. Сопла з Жидичина / О.Є. Златогорський, С.Д. Панишко // Археологія, 2010, №2. – С.74 – 86.
 5. Панишко С.Д. Археологічні дослідження в Луцьку на вулиці Гнідавській / О.Є. Злато горський, С.Д. Панишко // Наукові записки. Випуск VIII. – Рівне: видавець Олег Зень, 2010. – С. 163 – 165.
 6. Панишко С.Д. Дослідження давньоруського Любомля / О.Є. Злато горський, С.Д. Панишко // Науковкі записки. Випуск VIII. – Рівне: видавець Олег Зень, 2010. – С. 166 – 168.
 7. Панишко С.Д. Про одну закономірність у розміщенні  давньоруських приміських монастирів  у басейні Дніпра / С.Д. Панишко// Галич і Галицька земля в доісторії і Середньовіччі. Проблеми методології. Матеріали міжнародної наукової конференції, Галич, 4 листопада 2010 року. – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2010. – С. 74 – 77.
 8. Панишко С.Д. Дослідження монументальної споруди XIV – XVст. у м. Володимир-Волинський у 2009р. / О.Є. Златогорський, С.Д. Панишко, Ю.В. Лукомський // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. – Київ-Луцьк, 2010. – С. 153 – 154.
 9. Панишко С.Д. Дослідження у м. Володимир-Волинський у 2009 р. / О.Є. Злато горський,С.Д. Панишко // Археологічні дослідження в Україні 2009р. – Київ-Луцьк, 2010. – С. 155 – 156.
 10. Панишко С.Д. Дослідження давньоруського Любомля / О.Є. Злато горський, С.Д. Панишко // Археологічні дослідження в Україні 2008. – К., 2010. – С. 67 – 69.
 11. Панишко С.Д. Дослідження в Луцьку на вулиці Гнідавській / О.Є. Злато горський,С.Д. Панишко // Археологічні дослідження в Україні 2008. – К., 2010. – С. 70 – 71.
 12. Панишко С.Д. Унікальна колекція керамічних сопел з Жидичина / О.Є. Златогорський, С.Д. Панишко, В.Г. Баюк // Археологічні дослідження в Україні 2008. – К., 2010. – С. 72 – 74.

 

2011

 1. Панишко С.Д. Мурований замок Казимира Великого у Володимирі / С.Д. Панишко// Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Вип. VII. – Луцьк, ВМА «Терен»: 2011. – С. 323 – 327.
 2. Панишко С.Д.Холодна зброя та спорядження вершника з розкопок 2010 року на городищі «Вали» у м. Володимирі-Волинському / С.Д. Панишко // ХХХІVВсеукраїнськанауковаісторико-краєзнавчаконференція«Минуле і сучаснеВолині та Полісся. Волинь у 1941 році: люди, події, факти. СторінкиісторіїІваничівщини». Науковий збірник. – Вип. 34. – Луцьк, 2010. – С. ….
 3. Панишко С.Д. Цегляна піч XIV – XVст. у Володимирі-Волинському/ Ю.В. Лук омський, С.Д. Панишко // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Вип. 4. – Львів: Вид-во «Растр – 7», 2011. – С.268 – 279.
 4. Панишко С.Д. Розвідки та наукова експертиза на території західних районів Волинської області / О.Є. Златогорський,С.Д. Панишко // Археологічні дослідження в Україні – 2010. – К. – Полтава, 2011. – С. 136.
 5. Панишко С.Д. Дослідження Усичівського археологічного комплексу давньоруськогого часу/ О.Є. Златогорський, С.Д. Панишко // Археологічні дослідження в Україні – 2010. – К. – Полтава, 2011. – С. 137 – 138.
 6. Панишко С.Д. Дослідження архітектурних об’єктів XIV – XV ст. у м. Володимир-Волинський / О.Є. Златогорський, С.Д. Панишко, Ю.В. Лукомський// Археологічні дослідження в Україні – 2010. – К. – Полтава, 2011. – С. 139 – 140.
 7. Панишко С.Д.Усичівський археологічний комплекс давньоруського часу / С.Д. Панишко // XXXV Міжнародна історико-краєзнавча конференція 15 – 17 вересня 2010 року «Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцьк в історії Волині та України». Науковий збірник. – Вип. 35. – Луцьк, 2010. – С. 46 – 57.
 8. Панишко С.Д. Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) / С.Д. Панишко // Тези доповідей міжнародної наукової археологічної  конференції «Середньовічні міста Полісся» (м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.) – С. 54 – 56.
  1. Панишко С.Д. Стіжкові городища Волині / С.Д. Панишко // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 15. – 2011. – С. 329 – 337.

 

2012

 1. Панишко С.Д. Кераміка «terrasigillata» з с. Зимне на Волині / С.Д. Панишко, В.В. Стемковський // Волино – Подільські археологічні студії. Випуск III. Пам’яті Ю.М. Малєєва (1941 – 2006): Збірник наукових статей / Упорядники В.М. Конопля та О.Є. Златогорський;  – Луцьк: Волин. старожитності, 2012. – С. 146 – 152.
 2. Панишко С.Д. Дослідження багатошарового поселення у с. Зимне Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. / О.Є. Златогорський, С.Д. Панишко // Археологічні дослідження в Україні у 2011 році. – Луцьк, Волинські старожитності, 2012. – С. 185 – 186.
 3. Панишко С.Д. Дослідження на городищі «Вали» у м. Володимир-Волинський / О.Є. Златогорський, С.Д. Панишко // Археологічні дослідження в Україні у 2011 році. – Луцьк, Волинські старожитності, 2012. – С. 187 – 188.
 4. Панишко С.Д. Розвідки на території західних районів Волинської обл. / О.Є. Златогорський, С.Д. Панишко, Ліщук Б.Л. // Археологічні дослідження в Україні у 2011 році. – Луцьк, Волинські старожитності, 2012.– С. 189.
 5. Панишко С.Д.Укріплення типу «motteandbailey» у смт. Ратне /С.Д. Панишко // Минуле і сучаснеВолині та Полісся. Ратнівщина в історіїУкраїни і Волині. Випуск 42. –Луцьк: ДП "Волинськістарожитності", 2012. – С.24– 27.
 6. Панишко С.Д. Дослідження на Володимир-Волинському городищі у 2010 – 2012 роках: Джерела та матеріали. (Серія «Втрачена хронологія»). / О.Є.Златогорський, С.Д. Панишко– Луцьк: «Волинські старожитності», 2012. – 164с.
 7. Панишко С.Д. Проблеми локалізації середньовічних приміських монастирів Волині у світлі закономірностей їх розміщення / С. Д. Панишко // Історія та сучасність Православ’я на Волині: Матеріали III науково-практичної конференції (Луцьк, 15 – 16 листопада 2012 р.) – Волинська єпархія УПЦ, Волинська духовна семінарія, Видавничий відділ Волинської єпархії. – Луцьк, 2012. – С.
 8. Панишко С.Д. Городища «motteandbailey» як перші лицарські двори Волині / С.Д. Панишко // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 16.  – Львів: Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича НАН України, 2012. – С. 205 – 215.

2013

 1. Панишко С.Д. Дослідник стародавньої історії Волині – Віталій Шкоропад / С.  Д. Панишко // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів-Винники: Вид-во «Апріорі», 2013. – Вип. 6. – С. 123 – 127.
 2. Панишко С.Д. Про час утворення Луцької єпископії / С.  Д. Панишко // Історія та сучасність Православ’я на Волині: Матеріали IV науково-практичної конференції (Луцьк, 12 – 14 листопада 2013 р.) – Волинська єпархія УПЦ, Волинська духовна семінарія, Видавничий відділ Волинської єпархії. – Луцьк, 2013. – С. 137 – 139.
 3. Панишко С.Д. Рец. на кн.: Глушок О.В. Еволюція фортифікації на Правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (XV – XVII ст.) / О.В. Глушок. – К.: Університетське видавництво «ПУЛЬСАРИ», 2009. – 124с. // Археологія. – 2013. –  № 4. – С. 134 – 135.
 4. Панишко С.Д. Про обставини знахідки, склад та долю скарбу римського часу із с. СереховичіСтаровижівського району Волинської області / С.Д. Панишко, Л. Липовська // Минуле і сучасне Волині і Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 50. Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права / упоряд. А. Силюк. – Ковель, 2013. – С.447 – 448.
 5. Панишко С.Д. // Про локалізацію дитинця давньоруського Володимира / С. Д. Панишко // Археологія і давня історія України. Випуск 11. – Київ, 2013. – С. 114 – 125.
 6. Панишко С. Апологія історії Волині / С. Панишко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Шацьке поозер'я у світовій та українській історії : матеріали XLV міжнар. наук. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2013. – С. 93–98.

2014

 1. Панышко С.Д. Распостранение тушения на Волыни в XIV веке/ С.Д. Панышко // История науки и техники в свидетельствах и памятниках: Материалынауч. конф., Москва, 24 апр. 2014 г. / Сост. Е.В. Минина; Редкол.: Ю.М. Батурин (отв. ред.), С.С. Илизаров, И.Н. Юркин; ИИЕТ РАН. – М., 2014. – С. 56 – 57.
 2. Панишко С.Д. Перші лицарські двори у околицях Луцька / С. Д. Панишко // Стародавній Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск X. Матеріали X ювілейної наукової  конференції «Любартівські читання» м. Луцьк, 22 – 23 травня 2014 р. – Луцьк: ФОП сікачова В.А., 2014. – С. 248 – 252.
 3. Панишко С.Д. // Спроба реконструкції зовнішнього вигляду пізньосередньовічних укріплень «motteandbailey» на Волині за їх зовнішніми морфологічними ознаками / С. Д. Панишко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 784. Держава і армія. – Львів, 2014. – С. 252 – 262.
 4. Панишко С.Д. Дослідження на городищі «Вали» в м. Володимирі-Волинському 2013 р. / С.Д. Панишко, О.Є.Златогорський, Т.В. Верба // Археологічні дослідження в Україні 2013. – К., 2013. – С.106 – 107.
 5. Панишко С.Д. // Успенський собор у просторовій структурі давньоруського Володимира / С. Д. Панишко // Історія і сучасність православ̉̉я на Волині: матеріали V науково-практичної конференції (Луцьк, 11 листопада 2014 р.). – Волинська єпархія УПЦ, Волинська духовна семінарія, видавничий відділ Волинської єпархії. – Луцьк, 2014. – С. 14 – 18.
 6. Панишко С.Д. // Найдавніші лицарські двори Волині / С. Д. Панишко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки. – Випуск 20: Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 209 – 217.
 7. Панишко С.Д. // Польові дослідження Камінь-Каширського району Волинської області / С. Чибирак, Г. Бондаренко, А. Дмитренко, О. Златогорський, С. Панишко// Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині. Науковий збірник. Випуск 52. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 25-річчю з часу створення Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 20 листопада 2014 року, м. Луцьк. Упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк. – Луцьк, 2014. – С. 133 – 135.
 8. Панишко С.Д. // Укріплення типу «motteandbailey» на території Ратенського клину / С. Д. Панишко // RocznikInstytutuEuropy Środkowo-Wschodniej. – Rok 12 (2014) . – Zeszyt 6. – S. 131 – 143. (Хелм).
 9. Панишко С.Д. //Технологічна «революція» XIV – XV ст.. на Волині/ С. Д. Панишко // Археологічністудії / Інститутархеології НАН України, Чернівецькафілія ДП «НДЦ «ОАСУ» ІА НАН України, Буковинський центр археологічнихдосліджень при ЧернівецькомунаціональномууніверситетііменіЮріяФедьковича. – Київ-Чернівці: , 2014. – Вип. 5. –С. 337 – 346

2015

 1. Панишко С.Д. // Жидичинський ремісничий осередок литовського періоду / С. Д. Панишко // Стародавній Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск XI. Матеріали XI наукової  конференції «Любартівські читання» м. Луцьк, 22 травня 2015 р. – Луцьк: ФОП Cікачова В.А., 2014. – С. 279 – 290.
 2. Панишко С.Д.// Укріплення у літописному Угровську, урочище «Стовп» (до питання типологічної належності) / Ю.М. Мазурик,С. Д. Панишко // Стародавній Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск XI. Матеріали XI наукової  конференції «Любартівські читання» м. Луцьк, 22 травня 2015 р. – Луцьк: ФОП Cікачова В.А., 2014. – С. 313 – 318.
 3. Панишко С.Д. //  Давньоукраїнський таджин/ С. Д. Панишко // XIX Сходознавчі читання А. Кримського. До 120-річчя від дня народження А.П. Ковалівського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (16 – 17 жовтня 2015 р.). – Київ – 2015. – С. 48.
 4. Панишко С.Д. // Грунтове поховання культури кулястих амфор у селі Оздів на Волині (до 20-річчя відкриття пам’ятки) / Мазурик Ю.,С. Д. Панишко // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Збірник наукових праць. Випуск XIII. Частина 1 (Матеріали наукової конференції присвяченої 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова). – С. 155 – 159.
 5. Панишко С.Д. //  Археологічні пам’ятки, пов’язані з особою Ганни Монтовт/ С. Д. Панишко // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Збірник наукових праць. Випуск XIII. Частина 1 (Матеріали наукової конференції присвяченої 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова). – С. 186 – 189.
 6. Панишко С.Д. //  Просторовий розвиток середньовічного Володимира / С. Д. Панишко // Минуле і сучасне Волині і Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. Науковий збірник. Випуск. 54 Матеріали 54 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1000-річчю пам’яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, 23 жовтня 2015 року, м. Володимир-Волинський. Упоряд. А. Силюк, В. Пикалюк. – Луцьк, 2015. – С. 69 – 79.
 7. Панишко С.Д. //  Місце Арматнівського городища у класифікації укріплень П.О. Раппопорта/ С. Д. Панишко // Археологія і фортифікація України. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол.: В.С. Травінський (відп. Ред.) та ін.]. – Камянець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 138 – 143.
 8. Панишко С.Д. //  Колекція знахідок у фондах Волинського краєзнавчого музею з рятівних археологічних розкопок грунтового поховання культури кулястих амфор у с. Оздів (до 20-річчя відкриття пам’ятки) / Ю.М. Мазурик,С. Д. Панишко // Волинський музейний вісник: Наук. зб.: Вип. 7. / Упр-ня культури Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; каф. документознавства і музейн. справи СНУ ім. Лесі Українки; Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2015. – С. 73 – 78.
 9. Панишко С.Д. //  Пошуки пізньосередньовічного монастиря у с. Яревище на Волині / О.Є. Златогорський, С. Д. Панишко, Вашета М.П. ,Верба Т., Демянчук Д. // Історія та сучасність Православя на Волині: матеріали VI науково-практичної конференції (Луцьк, 12 листопада 2015 р.). – Волинська єпархія УПЦ, Волинська духовна семінарія, Видавничий відділ Волинської єпархії. – Луцьк, 2015. – С. 117 – 119.
 10. Панишко С.Д. // Дослідження городища «Вали» у м. Володимирі-Волинському у 2010 – 2012 рр. / О.Є. Златогорський, С. Д. Панишко// Вісник рятівної археології (Actaarchaeologiaeconservativae). Вип.1. – Львів: НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, 2015. – С. 245 – 287.
 11. Панишко С.Д. // Розділ 7. Джерела в краєзнавчих дослідженнях та їх характеристика; с. 91 – 108/ Г.В. Бондаренко, С. Д. Панишко// Основи краєзнавства. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків, 2015. – 332с.
 12. Панишко С.Д. // Пізньосередньовічнийкроннаг у с. Качин на Волинському Поліссі / С. Д. Панишко // Стародавній Жеджибіж у історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та памяткознавства (Науковий вісник «Межибіж» 1. 2015). – Хмельницький: ІРД, 2015. С. – 193 – 199.
 13. Панишко С.Д. // Укріплення типу «motteandbailey» у літописному Угровську / Ю.М. Мазурик, С. Д. Панишко// Стародавній Меджибіж у історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та памяткознавства (Науковий вісник «Межибіж» 1. 2015). – Хмельницький: ІРД, 2015. С. – 242 – 247.
 14. Панишко С.Д. Гончарне горно литовського періоду із Жидичина на Волині / С.Д. Панишко //Наукові студії : зб. наук. праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники, Інститут археології Жешівського університету. – Вип. 8. Давні майстерні та виробництво у Вісло-Дніпровському регіоні. – Винники ; Жешів ; Львів : Апріорі, 2015. –С 375 – 386.

2016

 1. Панишко С.Д. Проблема локалізації УгровськогоСвято-Данилівського монастиря/ С.Д. Панишко //Історія та сучасність Православя на Волині: матеріали VII науково-практичної конференції (Луцьк, 8 листопада 2016 р.). – Волинська єпархія УПЦ, Волинська духовна семінарія, Видавничий відділ Волинської єпархії. – Луцьк, 2016. – С. 136 – 140.