АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Бронзові кістені з Низкинич та Бужкович (Волинська область)
Етнографія Волині
Бронзові кістені з Низкинич та Б...

Інше

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему "Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи" | Друк |
Новини - Нове

 

відбудеться ХІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему
Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи
До обговорення планується наступна проблематика:
Мистецьке життя України в історико-культурній ретроспективі.
Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
Регіональна культурно-мистецька проблематика як предмет наукового дослідження.
Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.
Музеї і бібліотеки як культурний феномен сучасної доби в умовах трансформації.
Освіта і культура в контексті нових суспільних реалій: здобутки і проблеми.
Самореалізація молодого покоління в культурному просторі ХХІ століття.
Заявки на участь у конференції подавати на кафедру культурології і музеєзнавства РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) до 1 листопада 2016 р. Деталі – за вказаними вище телефонами.
У заявці повідомити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання для співробітників та прізвище, ініціали магістранта, студента (факультет, спеціальність) і тему доповіді.
Тексти статей (в електронному варіантах), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій, передати оргкомітету під час проведення заходу або надіслати за вказаною вище адресою. Матеріали конференції будуть опубліковані у випуску № 16 Альманаху «Актуальні питання культурології» та фахових, науко-метричних збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наукові записки. Вип. 22 («Культурологія» і «Мистецтвознавство»).
Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології і музеєзнавства (каб. 46). Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович. т. 0362-63.42.62 або вказані вище мобільні.
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
До Збірників приймаються статті українською мовою, обсягом 10-15 сторінок.
Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 2х2х3х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал: 1,5. Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – російською і українською (2-3 речення); англійською (повна сторінка А-4 формату), список літератури також і транслітерацією. Виконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть. Деталі щодо публікації за вказаними вище телефонами та на сайті кафедри «» у розділі «Наукові збірники».
10-11 листопада 2016 року відбудеться ХІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему "Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи".
Заявки на участь у конференції подавати на кафедру культурології і музеєзнавства РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) до 1 листопада 2016 р.
Матеріали конференції будуть опубліковані у випуску № 16 Альманаху «Актуальні питання культурології» та фахових, науко-метричних збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наукові записки. Вип. 22 («Культурологія» і «Мистецтвознавство»).
До обговорення планується наступна проблематика:
 - Мистецьке життя України в історико-культурній ретроспективі.
- Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
- Регіональна культурно-мистецька проблематика як предмет наукового дослідження.
- Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.
- Музеї і бібліотеки як культурний феномен сучасної доби в умовах трансформації.
- Освіта і культура в контексті нових суспільних реалій: здобутки і проблеми.
- Самореалізація молодого покоління в культурному просторі ХХІ століття.
Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології і музеєзнавства (каб. 46). Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович. т. 0362-63-42-62

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
До Збірників приймаються статті українською мовою, обсягом 10-15 сторінок.
Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 2х2х3х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал: 1,5. Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – російською і українською (2-3 речення); англійською (повна сторінка А-4 формату), список літератури також і транслітерацією. Виконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть.