АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Беата Костелецька (Острозька).
Видатні діячі
Беата Костелецька (Острозька)....

Інше

Арндт Ніколаус (Arndt Nicolaus) (19.12.1928 - 02.05.2016) | Друк |
Дослідники Великої Волині - Дослідники Великої Волині

Біографія

Ніколаус Арнд народився 19 грудня 1928 р. у м. Рівне. Тривалий час проживав у с. Користь Корецького району Рівненської області. У 1940 р. з родиною був виселений у НІмеччину. Закінчив архітектурний факультет Технічного університету в м. Вюрцбург (Німеччина) в 1953 р. 

Один з ініціаторів створення німецького історичного товариства "Волинь" (1975). З 1994 р. очолює товариство. 

Редактор науково-історичного збірника "Волинські зошити".

Автор і редактор двотомника науково-біографічних нарисів про історію своєї родини на Волині: "Die Shetomirez Arndts", Wurzburg, 1970 ("Житомирські Арндти"), "Die Familien Arndt und Stebner", Wiesentheid, 1996 (Родини Арндтів і Штебнерів) та ін.

Ніколаус Арндт - видавець збірки українських і російських пісень (1985), спогадів свого батька про Волинь (1982), фотоальбому про побут німців та українців на Волині.

Організатор науково-краєзнавчих конференцій волинських німців у Рюденгаузені та Ульцені.

За час незалежності України багато побував на Рівненщині, Житомирщині, займаючись пошуковою, благодійною і громадською діяльністю. У 1991 р. Н. Арндт організував поїздку до Німеччини 96 дітей з Рівненської області з метою їх оздоровлення, придбав обладнання для медичних закладів області.

У 1995 р. Ніколаус Арндт нагороджений грамотою МЗС України за зміцнення дружніх зв'язків між Німеччиною і Україною.

У 1998 р. за активну громадську діяльність Ніколаус Арндт отримав від Президента Німеччини ордер "Бундесфердінгсткронц".

 

Література

Твори Ніколауса Арндта

1) Німці на Північній Україні - Волинь і Київ : Виставка іст. т-ва "Волинь" / підгот. Н. Арндт. - Візентхайд, 2001. - 54 с.

2) Родина Волынь: сб. ст. и воспоминаний о жизни немцев на территории современных Житомир., Ровен. и Волын. обл. Украины, составленный на основании публикаций немецкого ист. об-ва "Волынь" в "Волынских тетрадях" ("Wolhynische hefte") / Ист. об-во "Волынь" (ФРГ) ; Житомир. науч.-краевед. об-во исследователей Волыни ; сост. : Н. А. Арндт, Г. П. Мокрицький. - Визентхайд-Житомир : Волынь, 1998. - Т. 17. - 212 с. - (Труды Житомир. научно-краеведческого об-ва исследователей Волыни). - Из  содерж. :

Арндт Н., Шмидт Х.-К. 15 лет историческому обществу "Волинь". История возникновения;

Арндт Н. Известная фарфоровая фабрика и евангелическая община в Корце;

Арндт Н. Волынские немцы и интересы государств в Восточной и Центральной Европе;

Арндт Н. Чехи на Волыни.

3) Арндт Н. Історія виникнення спілки / Н. Арндт // Азалія : літератур.-краєзн. календар Рівненщини на 1994 р. - Рівне : Азалія, 1993. - Вип. 2. - С. 64-67.

4) Арндт Н. Дослідження Волині - в німецькому товаристві волиняків / Н. Арндт // Велика Волинь : минуле і сучасне : тези міжнарод. наук. краєзн. конф., (Житомир, 9-11 вересня 1993 р.). - Житомир, 1993. - С. 19-20.

 

Література про Ніколауса Арндта

1) Вітренко В. Література Волинських німців / В. Вітренко. - Житомир : Волинь, 2003. - Кн.1. - С. 29, 51. - (Л-ра німецького етносу Волині).

2) Мокрицький Г. П. Арнд Ніколаус / Г. П. Мокрицький // Енциклопедія сучасної України / НАН України ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; Координаційне бюро енцикл. сучасної Украни НАН України. - К., 2001. - Т. 1 : А. - С. 656 - 657.