АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Костьол Святої Дороти м. Славута Хмельницька область
Пам'ятки
Костьол Святої Дороти м. Славута...

Інше

Західне Полісся : історія та культура. Випуск І | Друк |
Новини - Нові книги Історичної Волині
Західне Полісся : історія та культура. Випуск І : матеріали наук.-практ. конф., присв. 30-річчю Сарненського історико-етнографічного музею, 3-4 груд. 2004 р., м. Сарни, Рівнен. обл. / ред. і упоряд. А. Українець ; Рівнен. обл. упр. культури ; Сарнен. райдержадмін. ; Рівнен. обл. краєзн. музей ; Сарнен. іст.-етногр. музей. - Рівне : 2004. - 273 с. 
ЗМІСТ :
Шевчук С. Аспекти вивчення регіональних традицій Волинського Полісся кін. ХІХ - поч. ХХІ ст. (За матеріалами джерел про Сарненський район Рівненської області)
Надольська В. Розвиток промислового виробництва на Західному Поліссі в пореформенний період (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)
Скавронська О. Ландшафтна структура та природоохоронні території Західного Полісся
Скавронський П. Про трактування терміну "Полісся" та пов'язаних з ним термінів у сучасній географічній науці
Костриця М. Етнографічна діяльність Товариства дослідників Волині (1900-1920 рр.)
Тишкевич Р. До історії створення Сарненського історико-етнографічного музею (1974-2004)
Романчук О. Розвиток музейної мережі Рівненщини
Пащук І. Письменники і Сарненщина
Бухало Г. Родом із Степаня (До 205-річчя від дня народження Станіслава Ворцеля)
Манько М. Волинський історик-краєзнавець та етнограф Федір Кудринський (1867-1933)
Марчук І. Життєвий шлях отамана Ананія Волинця 
Гавриш Н. Життя і діяльність Т. Д. Боровця ("Тараса Бульби")
Шпізель Р. Некоторые данные из истории медицины Степанского района Ровенской области в начале 50-х годов ХХ ст.
Українець А. Особливості народно-побутової культури мешканців Сарненського району (за матеріалами експедицій 2000-2001 рр.)
Дмитренко А. Етнографічна колекція із Сарненщини у Волинському музеї в міжвоєнний період
Ковальчук Н. Традиційна календарна обрядово-звичаєва культура полішуків на межі століть (за матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій у Сарненський район Рівненської області)
Пархоменко Т. Оберегове застосування свічки та льону в народних віруваннях та обрядах Західного Полісся
Полюхович Є. Виготовлення плетених поясів у с. Сварицевичі Дубровицького району
Чайковська Л. Народна іграшка населення Полісся ІІ пол. ХІХ ст. - поч. ХХ ст. у фондовій збірці МЕХП ІН НАН України
Мазур А. Лісова фауна у звичаєвому праві поліщуків (за матеріалами експедиції у села Сарненського та Дубровицького районів Рівненської області)
Кондратович О. Оберегові дії поліщуків у процесі вигодовування дитини
Колодюк І. Поєднання язичницьких і християнських елементів у поліських замовляннях
Романчук О. Весільний обряд на Березнівщині (початок та 30-ті рр. ХХ ст.)
Маслянчук Т., Назарець І. Весільний обряд на Сарненщині
Федоришин М. Поліський обряд "Водіння Куста" як явище давньої староукраїнської народної культури
Шевчук О. Музика і пісня його два крила. (До 65-річчя з дня народження та 10-річчя з дня смерті П.В. Мацкова)
Цуман А. Б. Швед - спывець полыського краю
Козлюк В. Народна основа творчості Л. Куліша-Зінькова
Сорока К. Байкар Петро Красюк
Столярчук Б. Пісня - його душа
Куришко Я. Творчий портрет Ганни Петрівни Куришко
Булига О. Поліські спогади А. А. Гольденвейзера
Скавронська М., Скавронський П., Толочко В. Минуле і сучасне Сарн в ресурсах інтернет
Ковальчук В. Веснянки в селах Люхча Сарненського району в записах Віктора Ковальчука (за матеріалами експедиції 1993 р.)