АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Свята Параскева
Волинська ікона
Свята Параскева

Інше

Бородинська Ліна Іллівна | Друк |
Дослідники Великої Волині - Дослідники Великої Волині

Біографія

Бородинська Ліна Іллівна народилася 14 березня 1981 р. в м. Рівному.

У 1986-1998 рр. навчалася в ЗОШ № 17, закінчила Рівненську дитячу художню школу та Колоденську дитячу музичну школу.

1998 – 2003 рр. навчалася на факультеті української філології Рівненського державного гуманітарного університету, який завершила з відзнакою.

З 2005 р. працює в Рівненському інституті Університету «Україна», у 2012-2016 рр. – завідувачем кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін.

Науковою роботою під керівництвом к.і.н., доц. Галухи Л.Ю. почала займатися ще з 1999 р.

2009 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03 в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Становлення та розвиток євангельських християн у Польщі (1918-1939 рр.)» (09.00.11 – релігієзнавство).

2011 р. отримала вчене звання доцента.

2012 р. з нагоди Дня науки нагороджена Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації почесною грамотою.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

історія, культура та вчення протестантизму;

історико-біографічні та краєзнавчі дослідження.

 

Список основних опублікованих праць

 

Книги

1. Євангельські-християни баптисти України: історія і сучасність. – К.: ВСО ЄХБ, 2012. – 432 с.: іл. 1063. (Літературний редактор).

 2. Бородинська Л. З думкою про майбутнє. Історія церкви євангельських християн-баптистів у м. Костополі (з нагоди 90-річчя) / Ліна Бородинська. – Рівне: Дятлик М., 2015. – 62 с.

 Статті

 2000

 1. Бородинська Л. Діяльність молоді євангельських християн у Другій Речі Посполитій / Л. Бородинська, Л. Галуха // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 1 / [редкол.:     Черній А. І. (гол. ред.) та ін.]. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2000. – С. 102–107.
 2. Бородинська Л. Діяльність протестантських місій на українських землях у Другій Речі Посполитій / Л. Бородинська, Л. Галуха // Роль християнства в утвердженні освіти, науки і мистецтва: історія, уроки, перспективи: науковий збірник / [редкол: Г. С. Дем’янчук (гол. ред.)     та ін.]. – Рівне: ППФ «Волинські обереги», 2000. – С. 28–36.

 2002

 1. Бородинська Л. Утвердження євангельських християн на українських землях Другої Речі Посполитої / Л. Бородинська, Л. Галуха // Україна і Польща в ХХ ст.: проблеми і перспективи взаємовідносин: збірник наукових праць / [за ред. П. М. Чернеги]. – Київ–Краків: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – С. 118–120.

2006

 1. Бородинська Л. Внутрішньоцерковна діяльність євангельських християн у Другій Речі Посполитій / Л. Бородинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 10 / [редкол.:    Черній А. І. (гол. ред.) та ін.]. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2006. – С. 293–298.
 2. Бородинська Л. Інституційне утвердження євангельських християн на Волині в умовах Другої Речі Посполитої / Л. Бородинська // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / редкол.: З. Білик, Я. Дашкевич, Л. Моравська. – Кн. 1. – Львів: Логос, 2006. – С. 191–199.
 3. Бородинська Л. Структура молодіжних гуртків євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої / Л. Бородинська // Історія очима молодих дослідників: матеріали регіональної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, здобувачів, магістрантів. – Випуск 1 / редкол: В. Шеретюк, Л. Галуха, П. Савчук, Р. Давидюк. – Рівне: РДГУ, історико-соціологічний факультет, 2006. – С. 275–279.

 2007

 1. Бородинська Л. Процес визнання церкви євангельських християн у Другій Речі Посполитій / Л. Бородинська // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / редкол.: З. Білик, Я. Дашкевич, Л. Моравська. – Кн. 1. – Львів: Логос, 2007. – С. 189–197.
 2. Бородинська Л. Благодійні організації євангельських християн у Другій Речі Посполитій / Л. Бородинська // Історія очима молодих дослідників: збірник наукових праць. – Випуск 2 / редкол: В. Шеретюк, Л. Галуха,  П. Савчук, Р. Давидюк. – Рівне: РДГУ, історико-соціологічний факультет, 2007. – С. 254–258.
 3. Бородинська Л. І. Товариство взаємної допомоги євангельських християн у Другій Речі Посполитій / Л. Бородинська, Л. Галуха // Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2007. – С. 152–153.

 2008

 1. Бородинська Л. Союз слов’янських громад євангельських християн: міжконфесійні відносини і боротьба за сферу впливу / Л. Бородинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 13 / [редкол.: Постоловський Р. М. (гол. ред.) та ін.]. – Рівне: Редакційно-видавничий відділ Рівненського державного гуманітарного університету, 2008. – С. 62–66.
 2. Бородинська Л. Поширення ідей євангельських християн у православному і католицькому середовищі в умовах Другої Речі Посполитої / Л. Бородинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 14/[редкол.: Постоловський Р. М. (гол. ред.) та ін.]. – Рівне: Редакційно-видавничий відділ Рівненського державного гуманітарного університету, 2008. – С. 238–243.
 3. Бородинська Л. Інституційне утвердження євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої / Л. Бородинська // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2008. – № 2. – С. 84–88.
 4. Бородинська Л. Євангельські християни та баптисти в умовах Другої Речі Посполитої: пошук компромісу / Л. Бородинська // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / редкол.: З. Білик, Я. Дашкевич, О. Киричук та ін. – Кн. 1. – Львів: Логос, 2008. – С. 248–254.
 5. Бородинська Л. І. Освітньо-виховна діяльність євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої / Л. Бородинська, Л. Галуха // Наука, освіта, суспільство очима молодих: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2008. – С. 170–171.
 6. Бородинська Л. І. Діяльність Союзу церков Христових на Поліссі у міжвоєнному двадцятилітті / Л. Бородинська // Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку: матеріали конференції. – Частина 1: Екологічні проблеми та природно-ресурсний потенціал Західного Полісся, 17–18 травня 2008 р. / [редкол.: Шершун М. Х. (відп. ред.) та ін.]. – Березне: Надслучанський інститут, 2008. – С. 13–15.
 7. Бородинська Л. Державно-церковні взаємини євангельських християн у Другій Речі Посполитій / Л. Бородинська // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу у школі та ВНЗ: збірник наукових праць. – Частина 1 / [редкол.: Дем’янчук А. С. (гол. ред.) та ін.]. – Рівне, 2008. – С. 71–76.
 8. Бородинська Л.І. Видавнича діяльність євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої /Л.Бородинська // Історія очима молодих дослідників. Збірник наукових праць. – Випуск 3 / Редкол.:     В. Шеретюк, Л. Галуха, П. Савчук, Р. Давидюк. – Рівне: РДГУ, історико-соціологічний факультет, 2008. – С. 212–216.

 2009

 1. Бородинська Л. Діяльність євангельських християн у Польщі  (1918–1939 рр.) / Ліна Бородинська //Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. – №49. – 2009. – С. 145–153.
 2. Бородинська Л. Реалізація громадянських прав євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої // Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – Випуск 1. – 280 с. – С. 25-31.
 3. Бородинська Л. І. Євангельські християни у державно-церковних відносинах Польщі (1918-1939 рр.). // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. — Вип. XXVII. — 408 с. – C. 143-147.
 4. Бородинська Л.І. Виконання громадянських обов’язків євангельськими християнами Польщі (1918-1939 рр.). // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 17/ [редкол.: Постоловський Р. М. (гол. ред.) та ін.]. – Рівне: Редакційно-видавничий відділ Рівненського державного гуманітарного університету, 2009. – С. 131-135.
 5. Бородинська Л. Ведення записів громадянських станів для євангельських християн у Польщі (1918–1939 рр.)/ Ліна Бородинська // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / редкол.: З. Білик, Я. Дашкевич, О. Киричук та ін. – Кн. 1. – Львів: Логос, 2009. – С. 708–713.

 2010

 1. Бородинська Л.І. Ставлення євангельських християн Польщі (1918-1939 рр.) до держави і суспільства // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харківський національний педагогічний університет ім.. С.Г.Сковороди. – Харків: Майдан, 2010. – Вип. 39. – С. 108-110.
 2. Бородинська Л.І. Процес формування організаційної структури спільноти євангельських християн у Польщі (1918–1939 рр.) / Л. І. Бородинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 19/ [редкол.: Постоловський Р. М. (гол. ред.) та ін.]. – Рівне: Редакційно-видавничий відділ Рівненського державного гуманітарного університету, 2010. – С. 221–225.
 3. Бородинська Л.І. Культурницька діяльність євангельських християн у Польщі (1918–1939 рр.) / Л. І. Бородинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 20 / [редкол.: Постоловський Р. М. (гол. ред.) та ін.]. – Рівне: Редакційно-видавничий відділ Рівненського державного гуманітарного університету, 2010. – С. 117–120.
 4. Бородинська Л.І. Розвиток молодіжного руху євангельських християн в умовах міжвоєнної Польщі / Л. І. Бородинська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. XXІХ. – C. 346–349.
 5. Бородинська Л.І. Спільноти євангельських християн і баптистів у Польщі (1918-1939 рр.): пошук компромісу // Волинські наукові студії: Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”». – 2010. - № 1: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.univerua.rv.ua/VNS.php

 2011

 1. Бородинська Л. І. Спільноти євангельських християн у міжвоєнній Польщі: джерелознавчий аспект / Л. І. Бородинська // Вітчизняний євангельський протестантизм: історія, досвід, проблеми. Збірник наукових статей / За науковою редакцією д.філос.н. А. Колодного і к.і.н. О. Панич // Українське релігієзнавство. – К.: УАР, 2011, - № 58. – С. 115-124.
 2. Бородинська Л. І. Забезпечення громадянських прав євангельських християн у Польщі (1918–1939 рр.)/ Л. І. Бородинська // Волинські наукові студії: Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”». – 2011. – № 1: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.univerua.rv.ua/VNS.php
 3. Бородинська Л. Кладовища для «штундистів» / Ліна Бородинська // Свічник. – 2011. - № 1 (52). – С. 30-31.

 2012

 1. Бородинська  Л.І. Соціальна та просвітницька діяльність протестантів-українців у середовищі слов’янських народів у 40 роках ХХ ст. / Л. І. Бородинська  //  Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. -  Випуск 23 / [редкол.: Постоловський Р. М. (гол. ред.) та ін.]. – Рівне: Редакційно-видавничий відділ Рівненського державного гуманітарного університету, 2012. – С. 122-130.
 2. Галуха Л. Державно-церковні відносини пізньопротестантських течій у Польщі (1918-1939 рр.) / Любов Галуха, Ліна Бородинська // Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne. – 2012. - № 2. – Str. 215-226.
 3. Бородинська Л. Всюди лад і краса: християнський спосіб життя /Ліна Бородинська // Свічник. – 2012. - № 1 (55). – С. 20-21.
 4. Бородинська Л. Служити народові – то служити Богові (Іван Огієнко) /Ліна Бородинська // Свічник. – 2012. - № 2 (56). – С. 32-33; № 3 (57). – С. 28-29.

 2013

 1. Бородинська Л. Релігія вічного оптимізму/ Ліна Бородинська // Свічник. – 2013. - № 4. – С. 28-29.
 2. Бородинська Л. Велике почуття всього її життя (Доля Корнійчук Марії Леонтіївни) / Ліна Бородинська // Свічник. – 2013. - № 3. – С. 36-37.
 3. Бородинська Л. Хто хоче бути сектантом – нехай платить / Ліна Бородинська // Свічник. – 2013. - № 1. – С. 34-35.
 4. Бородинська Л. Служити чи не служити? (Виконання військової повинності євангельськими християнами) / Ліна Бородинська // Свічник. – 2013. - № 2. – С. 28-29.

 2014

 1. Бородинська Л. Досвід об’єднавчих процесів спільнот євангельських християн і баптистів у першій половині ХХ ст. / Ліна Бородинська // Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 11.
 2. Бородинська Л. Ні політики, ні полеміки… / Ліна Бородинська // Свічник. – 2014. - № 1. – С. 28-29.
 3. Бородинська Л. …І героям слава / Ліна Бородинська // Свічник. – 2014. - № 1. – С. 18-19.
 4. Бородинська Л. Досвід об’єднання спільнот євангельських християн і баптистів у 40-х роках ХХ ст. / Ліна Бородинська // Євангельська нива. – 2014. - № 3. – С. 32-33.
 5. Бородинська Л. Де мій дім? (Доля переселенців з Холмщини) / Ліна Бородинська // Свічник. – 2014. - № 3. – С. 28-30.

 2015

 1. Бородинська Л. Церква євангельських християн-баптистів у м.Костополі: етапи розвитку / Л. Бородинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: РДГУ. Збірник наукових праць. Вип. 26. – Рівне: О.Зень, 2015. – 305 с. – С. 207-211.
 2. Галуха Л. Роль українських політичних емігрантів у громадському житті українців міжвоєнної Польщі / Л. Галуха, Л. Бородинська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: РДГУ. Збірник наукових праць. Вип. 26. – Рівне: О. Зень, 2015. – 305 с. – С. 296 – 297.
 3. Бородинська Л. У крутежах війни: соціальна та місіонерська діяльність євангельських віруючих у 40-х роках ХХ ст. / Ліна Бородинська // Свічник. – 2014. - № 4. – С. 30-31; 2015. - № 1. – С. 30-31.
 4. Бородинська Л. На перетині інтересів: Євангельські християни і Союз церков Христових / Ліна Бородинська // Свічник. – 2015. – № 2. – С. 32-34.

 2016

 1. Бородинська Л. Євангельська періодика міжвоєнного двадцятиліття: «Ewangeliczny сhreścijanin» і «Післанець правди» / Ліна Бородинська // Свічник. – 2016. - № 1. – С. 28-29.

 Контактна інформація:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду