АвторизаціяОпитування

На Вашу думку чи оперативно та змістовно наповнюється на веб-сайті розділ «Новини», чи стає Вам ця інформація у нагоді?
 

Фотогалерея


Вериківський Михайло Іванович (1896-1962)
Видатні діячі
Вериківський Михайло Іванович (1...

Інше

Скакальська Ірина Богданівна | Друк |
Дослідники Великої Волині - Дослідники Великої Волині

Біографія

Скакальська Ірина Богданівна – історик, дослідниця Волині, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри суспільних дисциплін Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка.

 

Народилася 14 травня 1977 року в м. Кременець Тернопільської області. У 1992 році закінчила з відзнакою 9 класів ЗОШ № 3 м. Кременця, а в 1994 році завершила навчання у Кременецькому ліцеї. У 1994-1999 роках навчалась на історичному факультеті Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. У 1999-2000 роках працювала вчителем Кременецької гімназії. З 2000 року викладач суспільних дисциплін коледжу, а згодом Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка.
У 2005 році захистила кандидатську дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему: «Діяльність Семена Жука в національно-визвольному русі українського народу на Волині у міжвоєнний період ХХ ст.».
У 2006 році пройшла інтенсивний курс підвищення кваліфікації до викладання курсу «Основи демократії» організований МОН України та Канадсько-українським проектом «Розбудова демократії». З 2005 по 2008 рік працювала проректором з виховної роботи, а в 2008-2009 роках ─ проректор з наукової роботи Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка. У 2008 році присвоєне вчене звання доцента кафедри суспільних дисциплін.
У 2013 році захистила докторську дисертацію «Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині (1921-1939 рр.)» в  Державному вищому навчальному закладі “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.
Депутат Кременецької районної ради VI скликання.

Основні напрямки наукових досліджень

 

  • національна еліта
  • біографістика та історичне краєзнавство
  • релігієзнавство та культура
Список основних опублікованих праць
Монографії, посібники, книги
2006
1. Скакальська І. Б. Громадсько-політична діяльність Семена Жука: монографія / І. Б. Скакальська. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 160 с.
2008
2. Скакальська І. Б. Правові основи педагогічної діяльності :  навчально-методичний посіб. / автор-упоряд. І. Б. Скакальська. –  Кременець : ВЦ КОГПІ, 2008. – 168 с.
2009
3. Скакальська І. Б. Кременеччина у міжвоєнний період / І. Б. Скакальська  // Нескорена Кременеччина у першій половині ХХ ст. (сторінки пам’яті) : науково-документальне видання / за ред. В. Мазурка. −  Кременець-Тернопіль, 2009. − С. 15-73.
2012
4. Скакальська І.  Українська еліта Волині першої половини ХХ ст. : нариси життя та діяльності: монографія / І. Скакальська.  – Тернопіль : Астон, 2012. – 180 с.
2. Скакальська І. Б. Краєзнавчий довідник. Українська еліта Кременеччини міжвоєнного періоду ХХ ст. / автор-упоряд. І. Скакальська. − Кременець : ВЦ КОГПІ, 2012. − 46 с.
2013
5. Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921-1939 рр. : монографія / І. Скакальська.  – Тернопіль : Астон, 2013. – 406 с.
Статті за 2002-2006
1. Скакальська І. Б. Громадсько-політичний діяч та публіцист Семен Жук / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – Вип. 1. – С. 49–51.
2. Скакальська І. Б. Роль „Просвіти” у поширенні культури та освіти на Кременеччині у міжвоєнний період (1919–1939) / І. Б. Скакальська  // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 33–37.
3. Скакальська І. Б. Роль української соціально-політичної інтелігенції в історії України міжвоєнного періоду (на прикладі діяльності С. Жука) / І. Б. Скакальська // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. –  Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 279–282.
4. Скакальська І. Б. Роль українців в національно-визвольному русі на Волині у міжвоєнний період (на прикладі громадсько-політичної діяльності С. Жука) / І. Б. Скакальська  // Збірник наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Харків : Майдан, 2004. – Вип.16. – С. 89–91. – ("Історія та географія").
5. Скакальська І. Б. Діяльність С. Жука як директора кооперативного банку (1933–1939) / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – Вип. 2. – С. 144–155. – (Історія).
6. Скакальська І. Б. С. Жук – провідний діяч УСРП на Волині / І. Б. Скакальська  // Наук. записки ТДПУ ім. В. Гнатюка.  –    Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 126–132. – (Історія).
7. Скакалька І. Б. Семен Жук − погляд на деякі сторінки життя і діяльності / І. Б. Скакалька // Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практичної конф. „Наука і освіта 2004“.  – Дніпропетровськ, 2004. – Т. 5. Іст. України. – С. 64-66.
8. Скакалька І. Б. Громадсько-політична діяльність Семена Жука як представника української інтелігенції Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакалька // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль. – Тернопіль, 2004. – С. 18-20.
9. Скакальська І. Б. Політична та науково-публіцистична діяльність Семена Жука / І. Б. Скакальська  // Місце і роль Волині та Галичини в соціально-економічних, політичних і культурних процесах України : зб. наук. пр. кафедри суспільних дисциплін. – Кременець, 2006. – Вип. 1. – С. 80–90.
10. Скакальська І. Б. Роль краєзнавства у національному вихованні студентів (на прикладі дослідження діяльності С. Жука) / І. Б. Скакальська  // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. праць // за заг. ред. д. п. н. проф. Онкович Г¸В. та канд. фіз.-мат. н. проф. Ломаковича А. М. – К. ; Кременець : РВЦ    КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2006. – С. 157–159.
Статті в наукових фахових виданнях
2007
1. Скакальська І. Б. Історико-педагогічний аналіз освітніх традицій краю: Кременецька приватна жіноча гімназія С. В. Алексіної (1904-1922) / І. Б. Скакальська  // Зб. наук. праць.  / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2007. – Вип. 25-26. – С. 36-38. – (Історія та географія).
2. Скакальська І. Б. З історії освіти на Волині: приватна  жіноча  гімназія С. В. Алексіної в м. Кременці / І. Б. Скакальська  // Наук. записки Тернопільського нац. педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка / за заг. ред. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ  В. Гнатюка, 2007. – Вип. 1. – С. 14-17. – (Історія).
2008
3. Скакальська І. Б. Внесок української еліти Волині в розвиток освіти на Кременеччині у міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Зб. наук. праць Наук.-дослідного ін-ту українознавства. – К. : Укр. агенство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХХІ. – С. 117-123.
4. Скакальська І. Б.  Домінанта українських націєтворчих ідей у працях волинських інтелігентів міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. − Вип. 1. – С. 318-323. – (Історія).
5. Скакальська І. Б. Роль православного духовенства в боротьбі за становлення Української автокефальної православної церкви на Волині у міжвоєнний період ХХ ст.  / І. Б. Скакальська // ІІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу» / гол. ред. : Л. Винар. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинський нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 3. – С. 297-301.
6. Скакальська І. Б. Діяльність української еліти на теренах Волині міжвоєнного періоду ХХ ст.: С. Жук, А. Річинський та У. Самчук / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Ч. 2. – (Історія). // Українська історична біографістика: забуте і невідоме / за заг.ред. проф.  М. М. Алексієвця. – С. 182-189.
2009
7. Скакальська І. Б. Питання краєзнавства за науковим доробком Миколи Теодоровича «Історія міста Кременця» / І. Б. Скакальська // Збірник наук. праць. / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Планета-Прінт, 2009. – Вип. 35. – С. 157-159. – (Історія та географія).
8. Скакальська І. Б. Навчально-освітня діяльність гімназій на Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Зб. наук. праць Наук.-дослідного ін-ту українознавства. – К. : Укр. агенство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 165-178.
9. Скакальська І. Б. Формування і становлення української еліти Волині міжвоєнного періоду ХХ століття / І. Б. Скакальська // Зб. наук. праць Наук.-дослідного ін-ту українознавства. – К. : Укр. агенство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. ХХVІ. – С. 306-313.
10. Скакальська І. Б. Елітарність у творчості Ю. Словацького / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка // за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 3.– С. 250-254. – (Історія).
2010
11. Скакальська І. Б. Волинський період діяльності Аркадія Животка / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. –  Вип. 5. – С. 114-117. – (Історія).
12. Скакальська І. Б. Cпогади  Ю. Шумовського як джерело з історії діяльності духовної інтелігенції Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2010.– С. 247- 250.
13. Скакальська І. Б. Діяльність української волинської інтелігенції першої половини ХХ ст. в просвітницькій сфері / І. Б. Скакальська // Збірник наук. пр. / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2010. – Вип. 38. – С. 129-132. – (Історія та географія).
14. Скакальська І. Б. Вплив духовної еліти на суспільне, релігійне та культурно-просвітницьке життя Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Волинські історичні  записки : зб. наук. пр. – Житомир : вид-во ім. І. Франка, 2010. – Т. 5. – С. 77-81.
2011
15. Скакальська І. Б. Життєписно-краєзнавча студія: в пошуках втраченої інтелігенції / І. Б. Скакальська // Зб. наук. пр. / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2011. – Вип. 41. – С. 201-206. – (Історія та географія).
16. Скакальська І. Б. Внесок української релігійної еліти Волині у розвиток духовного потенціалу народу / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка.  / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011.− Вип. 1.− С. 125-130. – (Історія).
17. Скакальська І. Б. Відомі постаті Кременецької духовної семінарії 20-30-х років ХХ ст.  / І. Б. Скакальська // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. пр. / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 8. – С. 226-232. – (Історія, міжнар. відносини).
18. Скакальська І. Б. Українознавча спрямованість діяльності просвітянської еліти Волині міжвоєнного періоду першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Зб. наук. пр. Наук.-дослідницького ін-ту українознавства та всесвітньої історії. – К., 2011. – Т. 28. – С. 364-370.
19. Скакальська І. Б.  Політична діяльність національної еліти як вияв боротьби українського інтелігента за права свого народу у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.) / І. Б. Скакальська // Український визвольний рух. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху, 2011. – Зб. 16. – С. 290-311.
20. Скакальська І. Б. Роль інтелігенції Західної Волині в розвитку освіти та культури регіону в міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Волинські історичні  записки : зб. наук. праць. – Житомир : вид-во ім. І. Франка, 2011. – Т. 7. – С. 101-107.
2012
21. Скакальська І. Б.  Громадсько-релігійна та краєзнавча діяльність Арсена Річинського / І. Б. Скакальська // Збірник наук. праць. / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Колегіум, 2012. – Вип. 45. –  С. 197- 201. – (Історія та географія).
22. Скакальська І. Б. Роль української еліти в житті Західної Волині (за матеріалами видання «Церква і нарід 1936 р.») / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка.  / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 1.  – С. 125-130. – (Історія).
23. Скакальська І. Б.  Еліта: методологія дослідження / І. Б. Скакальська // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук.  пр. / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 9. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012.– С. 256-260. – (Історія, міжнар. відносини).
2013
24. Скакальська І. Б. Вплив національної еліти на політичне життя Волинського воєводства / І. Б. Скакальська // Зб. наук. пр.  / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Майдан, 2013. – Вип. 48. – С. 25-29. – (Історія та географія).
25. Скакальська І. Б. Позиція депутатів-українців в польському парламенті (1922-1939 рр.) / І. Б. Скакальська // Наук. записки ТНПУ  ім. В. Гнатюка / за заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ  ім. В. Гнатюка, 2013. –  Вип. 1. – Ч. 2. – С. 25-30. – (Історія).
Статті в наукових виданнях:
2007
26. Скакальська І. Б. Розвиток освіти на Кременеччині в пер. пол. ХХ ст.: моделі освітньо-виховної роботи / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр.  – Кременець, 2007.– Вип. 3. – С. 211-215.
27. Скакальська І. Б. Українська гімназія в м. Кременець 1918-1938 р. як осередок формування майбутньої національної еліти / І. Б. Скакальська. // Ціннісно-смисловий вимір буття  українського суспільства і перспективи  українського націоналізму : матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. Івано-Франківськ, 17-18 листоп., 2007 р. / наук. ред. О. М. Сич. –  Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – С.  586-591.
28. Скакальська І. Б. Внесок української волинської інтелігенції в розвиток освіти та культури на Кременеччині в міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Місце і роль Волині та Галичини в соціально-економічних, політичних і культурних процесах України :  зб. наук. пр. викладачів. – Кременець : «Малий видавничий дім», 2007. – Вип. 2. 2006-2007 рр. – С. 84-93.
2008
29. Скакальська І. Б. Релігійні погляди волинської інтелігенції міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінкиі прогнози на рубежі двох тисячоліть : тези доп. VІ Міжнар. наук.-теоретичної конф. студентів-аспірантів і молодих вчених / відп. ред. З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль, 2008. – С. 150-151.
30. Скакальська І. Б.  Науково-публіцистичні розвідки волинських інтелігентів міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Зб. наук. робіт : міжнар. наук. конф. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії». Ч. ІІ. / за заг. ред. О. С. Черемської. – Харків : вид. ХНЕУ, 2008. – С. 80-86.
2009
31. Скакальська І. Б. Історія кременецької «Просвіти» в особах (20-30-ті рр. ХХ ст.) / І. Б. Скакальська // «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) : матеріали Міжнар. наук. конф. / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 261-266.
32. Скакальська І. Б. Історичні передумови формування і становлення української еліти Волині міжвоєнного  періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Третього Міжнар. конгресу (м. Київ, 21-22 жовтня 2009 р.) – К. : Укр. агенство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн. 1. – С. 307-309.
33. Скакальська І. Б.  Шляхи формування української волинської еліти першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр. / за заг. ред. канд. фіз.-мат. н., проф. Ломаковича А. М. – Кременець : РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 10-14.
34. Скакальська І. Б. Формування інтелігенції краю в навчальних закладах Кременеччини першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Кременецький ліцей у контексті розвитку освіти, науки та культури на Волині в першій третині ХХ ст. : зб. наук.  пр. − Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2009. − С. 160-175.
35. Скакальська І. Б. Моральні пріоритети в сучасній освіті та духовна спадщина минулого / І. Б. Скакальська // Актуальні питання культурології : альманах наук. т-ва «Афіни» кафедри культурології : у 2-х т. –  Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 8. Т. 1.– С. 115-118.
2010
36. Скакальська І. Б. Духовна інтелігенція Волині: родина Шумовських (кін. ХІХ- перша половина ХХ ст.) / І. Б. Скакальська // Матеріали ІІІ Волинської Міжнар. іст.-краєзн. конф. (Житомир, 12-13 листоп. 2010 р.). – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 216-219.
37. Скакальська І. Б. Роль української еліти у розвитку кооперації на Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль : ТКІ, 2010. – С. 43-45.
38. Скакальская И. Б. Отражение исторической памяти в воспоминаниях Ю. Шумовського / И. Б. Скакальская  // Историческая память: Люди и епохи : тезисы науч. конф., Москва, 27-27 ноября 2010 г. / отв. ред. А.О. Чубарьян. − М. : НОЦ по истории, 2010.  − С. 254-257.
2011
39. Скакальська І. Б. Трудове виховання і професійна підготовка в діяльності Кременецького ліцею 20-30-х рр. ХХ століття / І. Б. Скакальська // Трудова підготовка в закладах освіти. − Педагогічна преса, 2011. − № 4. – С. 18-21.
40. Скакальська І. Б. Громадські товариства Волинського воєводства  20-30-х років ХХ ст. в контексті національного відродження  / І. Б. Скакальська // Матеріали ІV Волин. іст.-краєзн. конф., присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка : зб. наук. пр. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. –  С. 166-169.
41. Скакальська І. Б. Шляхетність у творчості Ю. Словацького / І. Б. Скакальська // Постать Юліуша Словацького у полікультурному просторі : зб. наук. пр. – Кременець : вид-во КОГПІ, 2011.– С. 40-45.
2012
42. Скакальська І. Б. Регіональні особливості творення української еліти Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Міжнародна наук. конф. «Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання», 25–26 квіт. 2012 р. – Луганськ : вид-во «Ноулідж», 2012.–  С. 120-123.
43. Скакальська І. Б. Михайло Черкавський – громадсько-політичний діяч Волині / І. Б. Скакальська // Rozwój nauk humanistycznych (Poznań, 27.02.2012 – 29.02 2012). – Poznań, 2012. – С. 83-86.
44. Скакальська І. Б. Роман Бжеський і Кременеччина / І. Б. Скакальська // Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. «Освіта і культура Волині: історія та сучасність» – Луцьк, 2012. – С. 233-238.
45. Скакальська І. Б. Родина Шумовських в історії Дубна та Волині / І. Б. Скакальська // Твердиня над Іквою : матеріали Міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяченої 520-річчю Дубенського замку. – Дубно, 2012. – С. 156-161.
46. Скакальська І. Б. Славетні родини Волині: Козубські / І. Б. Скакальська // Місце і роль Волині та Галичини в соціально-економічних, політичних і культурних процесах України : зб. наук. пр. викладачів. – Кременець : ВЦ КОГПІ, 2012. – Вип. 5. 2011-2012 навч. р. – С. 85-90.
47. Скакальська І. Б. Арсен Річинський: громадсько-релігійна та краєзнавча діяльність на Волині / І. Б. Скакальська // Матеріали VIII Річинських читань до 120-річчя з дня народження Арсена Річинського / за ред. А. Колодного та П. Мазура. – К.-Кременець, 2012. – С. 109-116.
48. Скакальська І. Б. Кадрові питання та ідеологічна робота у Кременецькому учительському інституті / І. Б. Скакальська // Вища педагогічна освіта в Кременці 1940-1990. – Жовква : Місіонер, 2012. – С. 69-79.
49. Скакальська І. Б. Шляхи формування та розвитку української еліти Кременеччини у міжвоєнний період ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Тернопіль та Тернопілля в історії та культурі України та світу (від найдавніших часів до сьогодення) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Ч. 1. – С. 79-85.
2013
50. Скакальська І. Б. Наукові дослідження українських вчених Волині першої половини ХХ ст. / І. Б. Скакальська // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр. – Кременець, 2013. – Вип. 9. – С. 34-37.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ПІСЛЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ:
2013
1. Скакальська І. Роль української еліти в житті Західної Волині (за матеріалами видання «Церква і нарід» 1936 р.) / І. Скакальська // Християнська сакральна традиція : віра, духовність, мистецтво : зб. матеріалів VI міжнар. конф. − Львів : ЛПБА УПЦ КП, 2013. − С. 178-182.
2. Скакальська І. Шляхи формування і трансформації української еліти Західної Волині у 1921-1939 рр. / І. Скакальська // Матеріали VI Волинської всеукр.  іст.-краєзн. конф. : зб. наук. пр.  − Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. − С. 60-63.
3. Скакальська І. Українська еліта міжвоєнного періоду ХХ ст. у фондах Кременецького краєзнавчого періоду  / І. Скакальська // Зб. пр. Тернопільського відділення НТШ. − Тернопіль, 2013. − Т. 8. – 447-459.
4. Национальная элита Западной Волыни межвоенного периода ХХ века: источники формирования / И. Скакальская // Zeszyty naukowe / red. naczelny Janusz Gołota. − Ostrołeka, 2013. − XXVII. – S. 610-618.
5.  Clergy of Volhynia:  Shumovsky’s family  (the end of ХІХ first half of XX cent.) / І. Skakalska // Наука и образование в жизни современного общества : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. / М-во обр. и науки РФ. – Тамбов, 2013. − Ч. 6. –  S.6-8.
2014
6. Процес виховання духовної культури студентів під час вивчення суспільних дисциплін / І. Скакальська, О. Соловей, В. Мазурок  // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : зб. наук. пр. – Кременець, 2014. – Вип. 10. – С. 89-93.
7. Скакальська І. Шляхи формування та розвитку української еліти Кременеччини у міжвоєнний період ХХ ст. /  І. Скакальська // Центр дослідження духовної культури Тернопілля. – [Електронний варіант] – Режим доступу : http://centerculture.uagate.com/?p=1402
8. Скакальська І. Історія у творчій спадщині Тараса Шевченка: спроба історіософського прочитання // Наук. записки Тернопільського нац. педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка : у 2-х ч. / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка.  – Тернопіль : вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. Ч. 1. – С. 13 – 19. – (Історія).
Рецензії на праці Скакальської І. Б.
Стародубець Г. Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921-1939 рр.: моногр. / І. Скакальська.  – Тернопіль : Астон, 2013. – 406 с. // Мандрівець. – 2013. – № 5.
Контактна інформація
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Фото з сайту: http://centerculture.uagate.com/